Latest Jobs

 1. Google seeks Public Policy and Government Relations Analyst

  Google 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  As a member of Google’s Public Policy team, you help shape various product and issue agendas with policy makers inside and outside government. In addition,…

  More Details

  19 Jul 2017
 2. Facebook seeks Public Policy Manager, Russia

  Facebook >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Facebook’s mission is to give people the power to build community and bring the world closer together. Through our family of apps and services, we’re…

  More Details

  19 Jul 2017
 3. Główne zadania: Organizacja spotkań prasowych (konferencje, briefingi, śniadania, warsztaty) Obsługa prasowa wydarzeń z udziałem przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Przygotowanie codziennego przeglądu prasy…

  More Details

  17 Jul 2017
 4. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pomoc w opiniowaniu dokumentów pod kątem zgodności z zapisami dokumentów strategicznych na…

  More Details

  17 Jul 2017
 5. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: Nadzorowanie prawidłowości i terminowości pracy komórek organizacyjnych Departamentu Prawnego tj. Wydziału Prawnego, Wydziału Audytu Wewnętrznego, Wydziału Certyfikacji…

  More Details

  17 Jul 2017
 6. Do zadań Koordynatora / Koordynatorki należeć będzie: koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania Biura Regionalnego w obszarze  wspólnej polityki rolnej (WPR) i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich…

  More Details

  17 Jul 2017
 7. Pracownik zatrudniony zostanie najpierw na czas określony do końca sierpnia 2019 roku. Możliwe jest ewentualnie przedłużenie umowy o pracę. Zakres obowiązków obejmuje głównie:  samodzielne…

  More Details

  12 Jul 2017
 8. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunki studiów: zarządzanie, politologia, administracja; staż pracy: co najmniej 4 lata stażu pracy w tym, co…

  More Details

  10 Jul 2017
 9. 1.Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) min. 2 lata doświadczenia zawodowego, 2.Wymagania dodatkowe: a) preferowane wykształcenie wyższe…

  More Details

  10 Jul 2017
 10. Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje starszego specjalisty ds. parlamentarnych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Monitoruje przebieg w Parlamencie procesu legislacyjnego projektów dotyczących oświaty i wychowania i przygotowuje informacje dotyczące tego procesu dla członków Kierownictwa oraz komórek organizacyjnych….

  More Details

  5 Jul 2017
 11. ZAKRES ZADAŃ Gromadzi i analizuje dane oraz wyniki z badań krajowych i międzynarodowych na potrzeby tworzenia założeń polityki edukacyjnej opartej na faktach. Współpracuje z organizacjami…

  More Details

  4 Jul 2017
 12. 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku marketing lub zarządzanie, 2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w obszarze Public Relations lub marketingu, 3)…

  More Details

  3 Jul 2017
 13. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej województwa na podstawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa…

  More Details

  27 Jun 2017
 14. ZAKRES ZADAŃ Bieżące wykonywanie analiz na temat sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą. Pozyskiwanie i gromadzenie danych i informacji przy współpracy z komórkami organizacyjnymi…

  More Details

  26 Jun 2017
 15. ZAKRES ZADAŃ organizacja wyjazdów zagranicznych w celu zapewnienia aktywnego udziału pracowników służb statystyki publicznej na arenie międzynarodowej. Do realizacji zadania niezbędna jest bardzo dobra znajomość…

  More Details

  20 Jun 2017
 16. Wymagania: 1. niezbędne: – wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, – staż pracy ogółem: 1 rok, – umiejętność obsługi komputera w zakresie…

  More Details

  19 Jun 2017
 17. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) dwa lata doświadczenia na stanowisku rzecznika prasowego lub…

  More Details

  19 Jun 2017
 18. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – kontakty bezpośrednie z przedsiębiorcami i start-upami, przebiegające według określonej procedury postępowania (z…

  More Details

  19 Jun 2017
 19. I. Wymagania: 1.   niezbędne: 1)  obywatelstwo polskie, 2)  wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: ekonomia, politologia, administracja, marketing i zarządzanie, public relations, turystyka. 3)  staż pracy:…

  More Details

  12 Jun 2017
 20.  Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo); znajomość języka orientalnego (arabskiego, hebrajskiego lub farsi) oraz biegła znajomość angielskiego w mowie i…

  More Details

  7 Jun 2017
 21. Ministerstwo Rozwoju poszukuje starszego specjalisty ds. informacji i edukacji

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Zapewnianie obsługi prasowej oraz upowszechnianie informacji nt. POPW, PO RPW i PPW-Turystyka, w tym obsługa Kierownictwa resortu Przygotowywanie i weryfikacja materiałów informacyjnych, publikacji…

  More Details

  5 Jun 2017
 22. Who we are looking for? The South Baltic JS is looking for reliable, committed and creative Information & Communication Officer, who is enthusiastic to join…

  More Details

  1 Jun 2017
 23. Treść ogłoszenia dostępna pod poniższym linkiem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/oferty_pracy/praca_od_2009/oferta-pracy-na-stanowisko-inspektor-z-dnia-2017-05-30.html

  More Details

  1 Jun 2017
 24. ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityk środowiskowych, w tym w ramach strategii „Europa 2020”, oraz koordynacja spraw dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów oraz gospodarki…

  More Details

  1 Jun 2017
 25. I. Wymagania w stosunku do kandydatów a. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe; 2. Co najmniej 3 – letni staż pracy; 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem…

  More Details

  30 May 2017
 26. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, administracja, marketing i zarządzanie; staż pracy: niewymagany; znajomość przepisów i…

  More Details

  30 May 2017
 27. ZAKRES ZADAŃ Pozyskiwanie danych oraz wykonywanie na ich podstawie analiz dotyczących zagadnień o systemowym charakterze z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego Prowadzenie spraw związanych z…

  More Details

  23 May 2017
 28. Ministerstwo Rozwoju poszukuje starszego specjalisty ds. komunikacji i edukacji

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ budowanie strategii działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych prowadzenie działań i projektów edukacyjnych, oraz kampanii/ działań/ projektów informacyjnych przygotowywanie i weryfikacja materiałów informacyjnych, publikacji…

  More Details

  19 May 2017
 29. ZAKRES ZADAŃ Uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych (Euro Contrôle Route – ECR Harmonie oraz ECR Training) w związku z członkostwem GITD w organizacji…

  More Details

  17 May 2017
 30. Szczegóły ogłoszenia: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Varsovia/pt-br/file/edital%20-%20maio%2017%20AA%20tempor%C3%A1rio.pdf

  More Details

  17 May 2017