Latest Jobs

 1. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Doradztwa i Rozwoju Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej…

  More Details

  16 Jul 2018
 2. Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: STAŻYSTY/KI W ZESPOLE ENERGIA I KLIMAT Do Twoich zadań należeć będzie: Współpraca przy zagadnieniach związanych z ochroną klimatu,…

  More Details

  16 Jul 2018
 3. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO EKSPERTA DS. BADAŃ I ANALIZ GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY: Projektowanie i prowadzenie badań własnych…

  More Details

  16 Jul 2018
 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: analiz opinii i debaty publicznej ZAKRES ZADAŃ Sporządzanie analiz, opinii oraz rekomendacji w zakresie…

  More Details

  16 Jul 2018
 5. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich ZAKRES ZADAŃ 1. Obsługa systemów IT w odniesieniu…

  More Details

  16 Jul 2018
 6. Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: koordynator projektu Główne zadania: – współtworzenie Klubu – rozwijanie programu członkowskiego; – prowadzenie Klubu jako zintegrowanego projektu…

  More Details

  13 Jul 2018
 7. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: analiz strategicznych w Biurze Analiz i Projektów Strategicznych ZAKRES ZADAŃ Przeprowadzanie lub zlecanie badań, ekspertyz,…

  More Details

  13 Jul 2018
 8. Polityka Insight poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: analityka/analityczki ds. gospodarczych OBOWIĄZKI: codzienne pisanie depesz na tematy gospodarcze regularne pisanie analiz na tematy branżowe śledzenie trendów w…

  More Details

  11 Jul 2018
 9. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: współpracy w zakresie polityki senioralnej ZAKRES ZADAŃ realizowanie zadań Departamentu w procesie…

  More Details

  11 Jul 2018
 10. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: opiniowania i uzgadniania przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie…

  More Details

  11 Jul 2018
 11. Urząd Morski w Słupsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny inspektor

  Urząd Morski w Słupsku 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Słupsk, pomorskie, Poland

  Urząd Morski w Słupsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny inspektor do spraw: ochrony środowiska morskiego w Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego ZAKRES ZADAŃ Nadzorowanie działalności kontrolnej…

  More Details

  11 Jul 2018
 12. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: międzynarodowego prawa pracy w Wydziale Międzynarodowego Prawa Pracy w Departamencie Prawa…

  More Details

  6 Jul 2018
 13. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Innowacji Społecznych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES ZADAŃ Ocena i wybór projektów innowacyjnych…

  More Details

  5 Jul 2018
 14. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista w Wydziale Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ZAKRES ZADAŃ Zarządzanie projektami, w tym: • podsumowywanie…

  More Details

  5 Jul 2018
 15. Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Środowiska 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: projektów MF EOG i NMF oraz innych projektów realizowanych ze środków zagranicznych w Wydziale Programów…

  More Details

  5 Jul 2018
 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista do spraw: merytoryczno-analitycznych w Zespole Kierowania Obroną Państwa w Departamencie Analiz Obronnych ZAKRES ZADAŃ analiza…

  More Details

  5 Jul 2018
 17. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko młodszy specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej w Gabinecie Prezesa ZAKRES ZADAŃ wykonywanie zadań…

  More Details

  4 Jul 2018
 18. Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydata na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydata na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu ZAKRES ZADAŃ Udział w programowaniu kierunków oraz…

  More Details

  4 Jul 2018
 19. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista w Wydziale Analiz Strukturalnych w Departamencie Analiz Gospodarczych ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych na potrzeby…

  More Details

  4 Jul 2018
 20. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: inspektor ds. tworzenia i realizacji projektów INTERREG w Wydziale: Wydział Projektów Międzynarodowych w Departamencie:…

  More Details

  4 Jul 2018
 21. Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista do spraw: zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Biurze Ochrony ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie…

  More Details

  3 Jul 2018
 22. Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne IPS w Bundestagu

  Bundestag staż/ internship Berlin, Berlin, Germany

  Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do skorzystania z trwającego pięć miesięcy Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego…

  More Details

  2 Jul 2018
 23. Federacja Mazowia, organizacja zrzeszająca organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza, działająca od 2001 roku w środowisku organizacji pozarządowych, poszukuje osoby na stanowisko: Dyrektor/Dyrektorka Federacji Zakres zadań: Współtworzenie koncepcji…

  More Details

  29 Jun 2018
 24. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO SPECJALISTY ds. KOORDYNACJI WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I INFORMACJI W WYMIARZE CZASU PRACY: 1 ETAT…

  More Details

  29 Jun 2018
 25. Główne obowiązki: Wykonywanie czynności w ramach stanowiska ds. programowania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym…

  More Details

  27 Jun 2018
 26. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego, c) znajomość języka angielskiego w…

  More Details

  20 Jun 2018
 27. WiseEuropa Kierownika Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje

  WiseEuropa >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie w obszarze badań społecznych (np. socjologia), doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań jakościowych i ilościowych (w tym przygotowywania narzędzi badawczych,…

  More Details

  13 May 2018
 28. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism – NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu…

  More Details

  20 Apr 2018
 29. Ministerstwo Środowiska poszukuje starszego specjalisty ds. organizacji COP24

  Ministerstwo Środowiska tymczasowa/ interim Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie, we współpracy z członkami Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24, projektów pism, raportów, dokumentów, w tym dokumentacji przetargowej, oraz umów dotyczących organizacji…

  More Details

  10 Apr 2018
 30. Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, skandynawistyka); biegła znajomość języka angielskiego oraz języków skandynawskich w mowie i piśmie (poziom C1); znajomość innych…

  More Details

  10 Apr 2018