Latest Jobs

 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: obsługi organizacyjno-logistycznej, finansowo-księgowej, wizyt zagranicznych, spotkań, posiedzeń, konferencji krajowych oraz wydarzeń o charakterze…

  More Details

  9 Dec 2019
 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego…

  More Details

  9 Dec 2019
 3. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych ZAKRES ZADAŃ współudział w opracowywaniu badania…

  More Details

  9 Dec 2019
 4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: komunikacji Zespół ds. Komunikacji, Biuro Ministra ZAKRES ZADAŃ Tworzy komunikaty do serwisów…

  More Details

  6 Dec 2019
 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Biurze Prezesa ZAKRES ZADAŃ Realizowanie zadań związanych…

  More Details

  6 Dec 2019
 6. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: konsultant na Samodzielnym stanowisku ds. instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów ZAKRES ZADAŃ inicjowanie i samodzielne…

  More Details

  6 Dec 2019
 7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: legislacyjno-prawnych w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego ZAKRES ZADAŃ…

  More Details

  4 Dec 2019
 8. Urząd Regulacji Energetyki poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: komunikacji społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej ZAKRES ZADAŃ opracowywanie i redagowanie projektów odpowiedzi na…

  More Details

  4 Dec 2019
 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: koordynacji działań w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w Wydziale ds. Terroryzmu, Przestępczości…

  More Details

  4 Dec 2019
 10. Ministerstwo Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Procesu Decyzyjnego w Unii Europejskiej w Departamencie Spraw Europejskich ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Udział w procesie…

  More Details

  4 Dec 2019
 11. Otwarty konkurs na Dyrektora Wykonawczego CEE Bankwatch Network The network aims to prevent the environmentally and socially harmful impacts of international finance and to promote…

  More Details

  4 Dec 2019
 12. Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Redaktor portalu – Specjalista ds. upowszechniania Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pisanie artykułów popularnonaukowych publikowanych na…

  More Details

  2 Dec 2019
 13. Ministerstwo Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Udział w postępowaniach przed organami Unii…

  More Details

  2 Dec 2019
 14. Federacja Polskich Banków Żywności szuka specjalisty ds. edukacji Do zadań osób na tym stanowisku będzie należało: • koordynacja 2-letniego projektu edukacyjnego skierowanego do 200 szkół…

  More Details

  2 Dec 2019
 15. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: analiz rynku pracy w Wydziale Analiz Rynku Pracy w Departamencie Analiz…

  More Details

  27 Nov 2019
 16. FUNDACJA RES PUBLICA poszukuje osoby na stanowisko: Community Organizer – Events Coordinator Responsibilities Organize and coordinate programs, events, lectures etc. as key public engagement in…

  More Details

  26 Nov 2019
 17. Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: ANALITYK W DZIALE FUNDRAISINGU Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie: Współtworzenie, planowanie i monitorowanie kluczowych parametrów…

  More Details

  26 Nov 2019
 18. Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: współpracy międzynarodowej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Departament Podatku od Towarów i Usług ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie…

  More Details

  22 Nov 2019
 19. Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie: Aktywne współtworzenie i realizacja…

  More Details

  18 Nov 2019
 20. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk ds. polityki energetyczno-klimatycznej UE Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia/stosunki międzynarodowe, ekonomia, ochrona środowiska, inne…

  More Details

  29 Jul 2019
 21. Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: projektów informacyjno – promocyjnych w Wydziale Promocji, Departament Informacji i Promocji ZAKRES ZADAŃ Opracowuje,…

  More Details

  22 May 2019
 22. Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Analiz Rozwoju Zdolności Departamentu Strategii i Planowania Obronnego ZAKRES ZADAŃ Udział w opracowywaniu i…

  More Details

  13 May 2019
 23. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału do spraw: informacji społecznej oraz rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej w Wydziale Informacji Społecznej oraz Rozwoju…

  More Details

  29 Apr 2019