Latest Jobs

 1. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ZAKRES ZADAŃ przygotowanie metodologiczno-organizacyjne badań i ich prowadzenie w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych w celu…

  More Details

  18 Sep 2018
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki do Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej Główne…

  More Details

  17 Sep 2018
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje: kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista do spraw: analiz i polityki migracyjnej w Wydziale Analiz i Polityki Migracyjnej w Departamencie…

  More Details

  17 Sep 2018
 4. Ministerstwo Sportu i Turystyki poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: sportu młodzieżowego w Departamencie Sportu Wyczynowego ZAKRES ZADAŃ Współpraca z polskimi związkami sportowymi…

  More Details

  17 Sep 2018
 5. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO: Inspektor ds. informacji o funduszach europejskich w Wydziale Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Departamencie Polityki Regionalnej…

  More Details

  17 Sep 2018
 6. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Pomocy Publicznej i Spraw Prawnych w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju ZAKRES…

  More Details

  17 Sep 2018
 7. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Internetu i Mediów Społecznościowych, Biuro Prasy i Promocji ZAKRES ZADAŃ współpraca z mediami…

  More Details

  17 Sep 2018
 8. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku w Wydziale Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku…

  More Details

  17 Sep 2018
 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: praw podstawowych w Wydziale do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi…

  More Details

  13 Sep 2018
 10. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kontroli bezpieczeństwa dla systemu identyfikacji elektronicznej w Wydziale do Spraw Tożsamości Cyfrowej i Nowych Technologii…

  More Details

  13 Sep 2018
 11. Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. gospodarczych

  Polityka Insight <1r pierwsza praca/ Entry Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. gospodarczych OBOWIĄZKI: codzienne pisanie depesz na tematy gospodarcze regularne pisanie analiz na tematy branżowe śledzenie trendów w gospodarce polskiej i…

  More Details

  12 Sep 2018
 12. Łódzki Urząd Wojewódzki poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji ZAKRES ZADAŃ pozyskiwanie zewnętrznych…

  More Details

  12 Sep 2018
 13. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: specjalnego transportu lotniczego, obsługi podróży służbowych rejsowym transportem lotniczym i kolejowym oraz rozliczeń…

  More Details

  12 Sep 2018
 14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: nadzoru Zespół do Spraw Organizacji i Nadzoru Departament Innowacji i Rozwoju ZAKRES…

  More Details

  12 Sep 2018
 15. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Współpracy z Inwestorami w Departamencie Rozwoju Inwestycji ZAKRES ZADAŃ Monitorowanie procesu przygotowania i…

  More Details

  11 Sep 2018
 16. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: Specjalisty ds. wsparcia i współpracy z NGO’s GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY: Realizacja zadań wynikających…

  More Details

  10 Sep 2018
 17. Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Stażysta/ka w Zespole Partnerstw Strategicznych Do Twoich zadań należeć będzie m.in.: Wsparcie w realizowaniu strategii współpracy z Partnerami…

  More Details

  10 Sep 2018
 18. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Ponadregionalnych w Wydziale Koordynacji Wsparcia Programów ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym:…

  More Details

  10 Sep 2018
 19. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ 1)…

  More Details

  10 Sep 2018
 20. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i…

  More Details

  10 Sep 2018
 21. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Prawa Technicznego w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie…

  More Details

  5 Sep 2018
 22. Centrum Rozwiązań Systemowych poszukuje kandydata na stanowisko: Ekspert ds. Zrównoważonego rozwoju The Role Do you enjoy a cup of coffee over an expert magazine as…

  More Details

  5 Sep 2018
 23. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO: Kierownik Referatu Programu Łódzkie Przyjazne w Departamencie Kultury i Edukacji zadania kierowanie, nadzorowanie, ocenianie pracy Referatu Programu Łódzkie…

  More Details

  3 Sep 2018
 24. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: szkoleń i zarządzania projektami w Wydziale Projektów i Szkoleń w Departamencie Służby Cywilnej…

  More Details

  3 Sep 2018
 25. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Programowym Wschód w Departamencie Współpracy Terytorialnej ZAKRES ZADAŃ Wdrażanie i monitorowanie programów współpracy transgranicznej:…

  More Details

  3 Sep 2018
 26. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju innowacji w firmach, trendów technologicznych, polityki…

  More Details

  3 Sep 2018
 27. Fundacja Krzyżowa poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Opis stanowiska: zarządzanie bieżącą działalnością MDSM, kierowanie międzynarodowym zespołem pracowników, rozwój profilu pedagogicznego MDSM…

  More Details

  3 Sep 2018
 28. WiseEuropa poszukuje kandydata/-tki na stanowisko: Młodszego analityka / Analityka ds. energii i klimatu

  WiseEuropa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  WiseEuropa poszukuje kandydata/-tki na stanowisko: Młodszego analityka / Analityka ds. energii i klimatu Oczekiwania: Ukończone studia magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia) lub student ostatniego roku studiów…

  More Details

  3 Sep 2018
 29. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista Główne zadania: Realizacja działań związanych z…

  More Details

  23 Aug 2018
 30. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: programowych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie założeń polskiej polityki…

  More Details

  23 Aug 2018