Latest Jobs

 1. WiseEuropa Kierownika Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje

  WiseEuropa >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie w obszarze badań społecznych (np. socjologia), doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań jakościowych i ilościowych (w tym przygotowywania narzędzi badawczych,…

  More Details

  13 May 2018
 2. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism – NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu…

  More Details

  20 Apr 2018
 3. Ministerstwo Środowiska poszukuje starszego specjalisty ds. organizacji COP24

  Ministerstwo Środowiska tymczasowa/ interim Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie, we współpracy z członkami Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24, projektów pism, raportów, dokumentów, w tym dokumentacji przetargowej, oraz umów dotyczących organizacji…

  More Details

  10 Apr 2018
 4. Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, skandynawistyka); biegła znajomość języka angielskiego oraz języków skandynawskich w mowie i piśmie (poziom C1); znajomość innych…

  More Details

  10 Apr 2018
 5. Wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane kierunki: zdrowie publiczne Zakres obowiązków: kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom współdziałanie z Dyrektorem…

  More Details

  9 Apr 2018
 6. The Embassy of Sweden in Warsaw has around thirty employees, both Swedish and Polish citizens. The Embassy represents the government of Sweden in Poland and…

  More Details

  4 Apr 2018
 7. The Institute of International Relations Prague seeks Research Director

  Institute of International Relations Prague >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level Prague, Hlavní město Praha, Czechia

  The IIR is now seeking to recruit a research director. His/her principal responsibility will be contributing to the further development of the Institute as it…

  More Details

  4 Apr 2018
 8. Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: studia wschodnie, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia);  płynna znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego oraz rosyjskiego (poziom…

  More Details

  26 Mar 2018
 9. Warszawskie Biuro Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie poszukuje w terminie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. asystenta / asystentki koordynatorki programu Energia &…

  More Details

  22 Mar 2018
 10. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej województwa na podstawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa…

  More Details

  21 Mar 2018
 11. Główne obowiązki: W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (“PO PW”) w zakresie działania 2.2 Infrastruktura drogowa: przygotowywanie umów o dofinansowanie/aneksów do umów o dofinansowanie; weryfikacja…

  More Details

  21 Mar 2018
 12. Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych

  Kancelaria Sejmu RP 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Zadania i obowiązki; Przygotowywanie opinii i analiz oraz publikacji dotyczących stosunków międzynarodowych. Ocena politycznych skutków regulacji w odniesieniu do projektów ustaw/uchwał oraz ustaw/uchwał przyjętych przez…

  More Details

  21 Mar 2018
 13. Zakres pracy: Organizacja pracy zespołu i biura: troska o dobre warunki pracy zespołu organizacja pracy zespołu, w tym m.in. prowadzenie grafika pracy zespołu, terminu spotkań…

  More Details

  21 Mar 2018
 14. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu…

  More Details

  13 Mar 2018
 15. Main duties and responsibilities: • Independent political reporting on EU topics as well as internal political developments in Poland • Monitoring of current events, policy…

  More Details

  13 Mar 2018
 16. Wymagania:   • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo); • biegła znajomość języka niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie (poziom…

  More Details

  9 Mar 2018
 17. WiseEuropa poszukuje Kierownika Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje (K/M)

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie w obszarze badań społecznych (np. socjologia), doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań jakościowych i ilościowych (w tym przygotowywania narzędzi badawczych,…

  More Details

  8 Mar 2018
 18. Zakres zadań: 1. Działania związane z wdrażaniem kierunków strategicznych ujętych w regionalnych dokumentach wiodących dla obszaru: turystyki; 2. Kompleksowa realizacja zadań wynikających z Ustawy o…

  More Details

  27 Feb 2018
 19. ZAKRES ZADAŃ Koordynacja i wsparcie w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji realizacji celów, oraz raportowania i sprawozdawczości z działalności urzędu Koordynacja i wsparcie współpracy z…

  More Details

  27 Feb 2018
 20. Opis stanowiska Specjalista ds. UE będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” wynikających z celów wskazanych w Statucie organizacji. Zadania obejmować będą…

  More Details

  27 Feb 2018
 21. About: Think Visegrad is a think tank platform for structured dialogue on issues of strategic regional importance. The platform aims to analyze key issues for the…

  More Details

  22 Feb 2018
 22. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz…

  More Details

  13 Feb 2018
 23. The Embassy of Canada seeks Migration Program Clerk

  The Embassy of Canada 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of duties Under the general supervision of the Migration Program Manager or of the Migration Officer, the Migration Program Clerk will assist with the…

  More Details

  13 Feb 2018
 24. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu…

  More Details

  5 Feb 2018
 25. The IIR is offering a full-time position for a researcher or senior researcher with a focus on security to join its team of colleagues within…

  More Details

  3 Feb 2018
 26. Wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane kierunki: ekonomiczne, administracyjne, rolnicze lub funduszy UE Zakres obowiązków: nadzorowanie i koordynowanie kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów…

  More Details

  31 Jan 2018
 27. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu…

  More Details

  31 Jan 2018
 28. European Climate Foundation seeks Communications Associate

  European Climate Foundation 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of the role The ECF’s Poland Programme currently accepts applications for an experienced and highly driven communications professional to join its Warsaw-based team for…

  More Details

  23 Jan 2018
 29. Wymagania: zainteresowanie życiem publicznym i politycznym oraz kwestiami związanymi z przywództwem, przynajmniej dwuletnie doświadczenie w koordynacji projektów, doświadczenie w działalności społecznej czy politycznej, doświadczenie w…

  More Details

  22 Jan 2018
 30. Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Spraw Międzynarodowych

  Kancelaria Sejmu RP 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Podstawowym zadaniem osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie sporządzanie analiz i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością Sejmu na potrzeby Prezydium Sejmu…

  More Details

  17 Jan 2018