Allgemein

Za nieco ponad dwa tygodnie odbędą się w Rosji wybory prezydenckie, ale już dziś wiadomo, że ich zwycięzcą będzie Władimir Putin. W ten sposób zapewni sobie czwartą kadencję w roli szefa państwa. Politycznej długowieczności na szczycie wyraźnie pozazdrościł rosyjskiemu liderowi prezydent Chin Xi Jinping. Chińska partia komunistyczna rozważa właśnie propozycję zniesienia ograniczenia pełnienia funkcji prezydenta do dwóch kadencji, co pokazuje, że plany Xi są równie dalekosiężne jak te, które realizuje najważniejszy lokator Kremla.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego poszukuje podinspektora w Departamencie Turystyki i Sportu

Zakres zadań: Działania związane z wdrażaniem kierunków strategicznych ujętych w regionalnych dokumentach wiodących dla obszaru: turystyki; Kompleksowa realizacja zadań wynikających z Ustawy o usługach turystycznych; Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządów terytorialnych i administracje rządową w zakresie rozwoju turystyki; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; Inne związane z realizacją Ustawy o usługach turystycznych (…)

Państwowa Agencja Atomistyki poszukuje specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii

Zakres zadań: Koordynacja i wsparcie w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji realizacji celów, oraz raportowania i sprawozdawczości z działalności urzędu; Koordynacja i wsparcie współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Energii oraz innymi urzędami centralnymi i partnerami krajowymi, w tym analizia i opiniowanie konsultowanych dokumentów; Koordynacja i wsparcie dla wdrożenia, utrzymania i doskonalenia w urzędzie zintegrowanego systemu zarządzania i zarządzania procesowego; Wsparcie przy koordynacji projektów i programów strategicznych, w których uczestniczy urząd (…)

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” poszukuje specjalisty ds. Unii Europejskiej

Opis stanowiska: Specjalista ds. UE będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” wynikających z celów wskazanych w Statucie organizacji. Zadania obejmować będą m.in. promocję polityk UE, wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, realizację działań w regionie oraz w Brukseli na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego, bezpośrednią komunikację i współpracę z członkami Stowarzyszenia, Biurem Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli i partnerami oraz zadania administracyjne wynikające z prowadzonej działalności (…)

The Institute of International Relations Prague offers Think Visegrad Fellowship

Eight visiting fellowships will be available for Summer or Autumn of 2018. Each of the core network think tanks (see list below) will host one non-V4 expert fellow. Each selected visiting fellow will have the opportunity to take part in the institute’s activities for a period of up to eight weeks. During this period, each fellow will be expected to develop a policy paper and deliver one public presentation on a pre-agreed topic (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Towarzyszący igrzyskom olimpijskim spadek napięcia w relacjach między Koreami sprawił, że świat – a przynajmniej jego część śledząca wydarzenia międzynarodowe – odetchnął z ulgą. Azja pozostaje jednak obszarem politycznych zawirowań. Kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Australii, podczas spotkania z amerykańskimi parlamentarzystami, skrytykował militarystyczną postawę Chin i dążenie do dominacji nad sąsiadami. Jego zdaniem, potencjał wojskowy Chin niebezpiecznie rośnie, a Stany Zjednoczone muszą być gotowe do zbrojnej konfrontacji z Państwem Środka.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty w Regionalnym Biurze w Brukseli

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz konsultowanie wybranych tematów z departamentami merytorycznymi oraz Wojewódzkimi Samorządowymi Jednostkami Organizacyjnymi (WSJO); poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z Samorządem Województwa Łódzkiego (SWŁ); współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (KOUM) i WSJO w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych w ramach wybranych konkursów koordynując (…)

The Embassy of Canada seeks Migration Program Clerk

Under the general supervision of the Migration Program Manager or of the Migration Officer, the Migration Program Clerk will: assist with the processing of permanent and temporary resident applications by entering and validating information into the departmental on-line systems, reviewing applications and documents, researching internal and external sources to support information gathering for the processing of the file or application and to support program integrity, drafting correspondence, requesting documents, responding to clients’ inquiries and printing status granting documents, receiving and taking action on correspondence, managing documentation by destroying old applications, returning documents, making photocopies and putting files away (…)

Institute of International Relations Prague seeks Researcher

The IIR is offering a full-time position for a researcher or senior researcher with a focus on security to join its team of colleagues within the IIR’s Centre for European Security. The principal duty of the researcher will be to conduct theoretically and methodologically informed academic research and publish its results in international journals and publishing houses. The prerequisites for the position are an ability to carry out applied research, and a willingness to offer one’s expertise to policymakers through papers, briefings, and consultations. We also expect that the researcher will appear in the media, and engage in expert and public debates (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty – eksperta pro-eksport

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicami Polski;  wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie; pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Pozycja społeczna i polityczna kobiet jest szeroko dyskutowanym tematem w ostatnich miesiącach. Demokracje zachodnie mają w tym zakresie ważne osiągnięcia, ale jak pokazuje akcja #metoo, wiele pozostaje do zrobienia. Jak podaje the Guardian, w zeszłym roku Uniwersytet Oksfordzki po raz pierwszy w swej historii przyjął więcej nowych studentów płci żeńskiej. To kolejne, bardzo symboliczne, pęknięcie w szklanym suficie.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. koalicji krajowej w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Zakres Obowiązków: Projektowanie i wdrażanie strategii dotyczącej systemowej współpracy z interesariuszami reprezentującymi instytucje publiczne szczebla centralnego, regionalnego i samorządowego, delegatury UE, organizacje międzynarodowe (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji), jednostki dyplomatyczne państw członkowskich UE i państw pochodzenia beneficjentów ochrony międzynarodowej, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe i nieformalne sieci zrzeszające migrantów; Tworzenie założeń merytorycznych do programu krajowych spotkań realizowanych w ramach projektu oraz kompleksowa organizacja tych spotkań (…)

Institute of International Relations Prague seeks Researcher

The IIR is offering a full-time position for a researcher or senior researcher with a focus on security to join its team of colleagues within the IIR’s Centre for European Security. The principal duty of the researcher will be to conduct theoretically and methodologically informed academic research and publish its results in international journals and publishing houses. The prerequisites for the position are an ability to carry out applied research, and a willingness to offer one’s expertise to policymakers through papers, briefings, and consultations (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poszukuje zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres obowiązków: nadzorowanie i koordynowanie kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; kierowanie całokształtem pracy Wydziału Płatności i Zamówień Publicznych oraz podejmowanie działań w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania; nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty – eksperta pro-eksport

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicami Polski; wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie; pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych w postaci (…)

European Climate Foundation seeks Communications Associate

The Strategic Communications Associate Poland will be responsible for: Co-developing ECF’s COP24 communications strategy together with the ECF’s Poland Programme and its Strategic Communications Team; Helping coordinate the foundations’ COP24 strategy development with its large network of local and international partners; Operationalising and implementing the ECF’s communications strategy in the run up to and at COP24, in close cooperation with the ECF’s Poland and Strategic Communications Programmes as well as a tight network of domestic partners and experts in the international climate diplomacy space; As part of the above, co-developing a structure of workflows for a global network of communications experts, from narrative development, to outreach strategy development and intelligence sharing (…)

 

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

W latach 2018-19 Polska będzie pełniła obowiązki niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W gronie tym zasiadają obecnie m.in. Holandia, Szwecja, Etiopia, Kazachstan, Kuwejt i Peru. ONZ od wielu już lat nie ma dobrej prasy i jest organizacją często ocenianą dość krytycznie, nawet przez mocarstwa odgrywające w niej kluczową rolę. Choć zasiadanie w Radzie Bezpieczeństwa nie oznacza znacznego wzrostu możliwości wpływania na losy świata, to jest szansą na budowę pozytywnego wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, zdobycia dodatkowej wiedzy o ewolucji stosunków międzynarodowych i zacieśnienia relacji z ważnymi, choć czasem odległymi geograficznie, partnerami.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Spraw Międzynarodowych

Podstawowym zadaniem osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie sporządzanie analiz i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością Sejmu na potrzeby Prezydium Sejmu oraz realizacja współpracy międzynarodowej Sejmu w kontekście organizacyjno–technicznym (…)

WiseEuropa poszukuje Młodszego Ekonomisty (k/m)

Co oferujemy: stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce; opiekę merytoryczną doświadczonych ekonomistów o ugruntowanej pozycji w środowisku badawczym; pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce; możliwość  dołączenia  do  grona  autorów  publikacji  WiseEuropa; elastyczną kulturę pracy (…)

Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych

Podstawowe zadania i obowiązki: Opracowywanie międzynarodowych ekspertyz porównawczych dotyczących ustroju, regulacji prawnych, rozwiązań instytucjonalnych, wewnętrznej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej oraz innych bieżących zagadnień w państwach obcych; Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania parlamentów w innych państwach; Przygotowywanie odpowiedzi i opracowań porównawczych dla instytucji międzyparlamentarnych (…)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje reprezentanta/tki w Gruzji

Zakres zadań: Pełnienie funkcji przedstawiciela/ki Fundacji w Gruzji. Do obowiązków należeć będą w szczególności: tworzenie koncepcji realizacji projektów rozwojowych w Gruzji; koordynacja i realizacja projektów własnych FSM w Gruzji; utrzymywanie kontaktów z gruzińskimi partnerami; współpraca z donorami obecnymi w Gruzji, w tym wypracowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć; współpraca z polskimi podmiotami prowadzącymi współpracę rozwojową z Gruzją (…)

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. międzynarodowej koalicji w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Zakres obowiązków: Bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi w kwestiach związanych z realizacją projektu i jego zarządzaniem, kwalifikowalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi; Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego; Przygotowywanie wkładów do kwartalnych raportów merytorycznych z realizacji projektu; Bieżąca współpraca z COPE MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Ostatnie dni roku 2017 przyniosły wieści o protestach społecznych w Iranie, które szybko objęły wiele miast na terytorium całego kraju. Zgodnie z charakterystyczną dla reżimów autorytarnych prawidłowością, impulsem do protestów były podwyżki cen, ale wśród postulatów pojawiają się również kwestie polityczne. Czy władze rozprawią się z protestującymi równie brutalnie jak podczas ostatniej fali manifestacji obywatelskiego niezadowolenia w roku 2009? Niezależnie od ciągu dalszego, protesty pokazują, że pretendujący do roli regionalnego mocarstwa Iran zmaga się z poważnymi problemami gospodarczymi i społecznymi.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Polska Akcja Humanitarna seeks Director of the Humanitarian and Aid Department

Scope of Responsibilities: Lead strategy building, implementation and revision on a mission and HQ level; Manage team proactively (including remote management) in a complex, multinational environment and matrix structure; Ensure responsiveness and appropriate levels of in-person and remote support to all country offices across institutional domains, especially in the areas of HR, finance and supply chain; Oversee the management, coaching and development of staff to build a cadre of skilled, committed and motivated personnel; Representing the organisation in contacts with various stakeholders (including international donors/auditors/governmental officials, media representatives etc.) (…)

Frontex seeks Senior Liaison Officer to Czech Republic, Poland and Slovakia

The role of the Frontex Senior Liaison Officer to the EU Member States is to foster cooperation and dialogue between Frontex and the national authorities responsible for border management, return and coast guard functions, to the extent that they carry out border control tasks, with the aim to bring mutual added value to border security and to ensure the regular monitoring of the management of the external borders. Frontex Senior Liaison Officer has to have an overview of all ongoing activities and deployments conducted by the Agency in the Member States he is assigned to (…)

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. międzynarodowej koalicji w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Zakres obowiązków: Bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi w kwestiach związanych z realizacją projektu i jego zarządzaniem, kwalifikowalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi; Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego; Przygotowywanie wkładów do kwartalnych raportów merytorycznych z realizacji projektu; Bieżąca współpraca z COPE MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie (…)

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights seeks Migration/Freedom of Movement Adviser

Under the general supervision of Deputy Head, Democratization Department, the Migration/Freedom of Movement Adviser will perform the following functions: Developing and implementing the migration programme of the Democratization Department, including monitoring and evaluating migration projects and activities in the field of migration; Drafting project reports for partner organizations and donor institutions; Monitoring and analyzing public policy, legislation and practices in OSCE participating States related to migration (…)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje reprezentanta/tki w Gruzji

Zakres zadań: Pełnienie funkcji przedstawiciela/ki Fundacji w Gruzji. Do obowiązków należeć będą w szczególności: tworzenie koncepcji realizacji projektów rozwojowych w Gruzji; koordynacja i realizacja projektów własnych FSM w Gruzji; utrzymywanie kontaktów z gruzińskimi partnerami; współpraca z donorami obecnymi w Gruzji, w tym wypracowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć; współpraca z polskimi podmiotami prowadzącymi współpracę rozwojową z Gruzją. (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Koniec roku zachęca do podsumowań. Fundacja Bertelsmanna wraz z think tankiem Sustainable Development Solutions Network stworzyli ranking państw pod względem postępów w realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Cele te obejmują bardzo różnorodne zagadnienia; są to m.in. walka z ubóstwem, poprawa jakości edukacji, promocja równości płci, ochrona środowiska, a także tworzenie mechanizmów zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pierwsze cztery miejsca w rankingu zajmują państwa skandynawskie, ale na piątym znalazły się – to chyba pewna niespodzianka – Czechy. Polska zajmuje 27. pozycję i wypada lepiej niż Włochy, Portugalia, a także Stany Zjednoczone.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

 

Polska Akcja Humanitarna seeks Director of the Humanitarian and Aid Department

Scope of Responsibilities: Lead strategy building, implementation and revision on a mission and HQ level; Manage team proactively (including remote management) in a complex, multinational environment and matrix structure; Ensure responsiveness and appropriate levels of in-person and remote support to all country offices across institutional domains, especially in the areas of HR, finance and supply chain; Oversee the management, coaching and development of staff to build a cadre of skilled, committed and motivated personnel; Representing the organisation in contacts with various stakeholders (including international donors/auditors/governmental officials, media representatives etc.) (…)

Frontex seeks Senior Liaison Officer to Czech Republic, Poland and Slovakia

The role of the Frontex Senior Liaison Officer to the EU Member States is to foster cooperation and dialogue between Frontex and the national authorities responsible for border management, return and coast guard functions, to the extent that they carry out border control tasks, with the aim to bring mutual added value to border security and to ensure the regular monitoring of the management of the external borders. Frontex Senior Liaison Officer has to have an overview of all ongoing activities and deployments conducted by the Agency in the Member States he is assigned to (…)

Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty ds. regulacji gospodarczych

Zakres zadań: Dokonywanie analiz prawnych; Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc.; Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego; Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami – nadzór merytoryczny nad Urzędem Zamówień Publicznych; Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich; Udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa; Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty ds. współpracy regionalnej

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: monitorowanie, analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących współpracy regionalnej i dialogu społecznego, opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, rozwiązań systemowych i procedur, inicjowanie działań z zakresu realizowanych zadań, organizowanie i zapewnianie funkcjonowania biura obsługującego działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, przygotowywanie dokumentacji ze spotkań, udzielanie informacji na temat działalności rady, redagowanie i rozwijanie podstrony internetowej poświęconej działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Wczoraj w Kijowie policja próbowała zatrzymać byłego prezydenta Gruzji Miheila Sakaszwilego. Wcześniej Ukraina była miejscem politycznej reinkarnacji Sakaszwilego, który objął stanowisko mera Odessy, zapowiadając zdecydowaną walkę z korupcją. Szybko stał się  ostrym krytykiem władz i prezydenta Poroszenki, których oskarżał o opóźnianie reform. W rezultacie został pozbawiony stanowiska i na pewien czas zmuszony do opuszczenia Ukrainy. Czy ukraińskie doświadczenia Sakaszwilego to tylko kolejna przewidywalna klęska tego charyzmatycznego, ale również bezkompromisowego i egotycznego polityka? A może należy w nich widzieć przede wszystkim bezradność jednostki wobec rozbudowanego systemu często niezgodnych z prawem politycznych machinacji?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. politycznych

Wymagania: wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk społecznych; żywe zainteresowanie polityką i społecznym kontekstem procesów politycznych; umiejętność zwięzłego i jasnego pisania; znajomość jednego z programów do analizy danych (Stata, R lub SPSS); znajomość języka angielskiego; mile widziane studia na zagranicznej uczelni wyższej.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje kierownika Referatu Promocji

Zakres stanowiska pracy: przygotowanie planów działań, koordynacja i realizacja działań związanych z komunikacją marketingową województwa w zakresie mediów internetowych, w tym reklamą display, SEM i w mediach społecznościowych; współpraca w zakresie przygotowania i koordynacji planów działań w zakresie promocji województwa; nadzór nad stroną internetową BIP UMWP (…)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje specjalisty ds. współpracy z mediami

Zakres zadań: Przygotowywanie artykułów prasowych, wystąpień kierownictwa i materiałów merytorycznych dla Prezesa UOKiK, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie komunikacji społecznej; Opracowywanie wywiadów dla Prezesa UOKiK oraz przygotowywanie wystąpień Prezesa przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach Urzędu oraz wydawnictwach zewnętrznych w celu realizacji polityki informacyjnej Urzędu; Opracowywanie komunikatów i informacji prasowych w celu realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej Urzędu (…)

Wise Europa poszukuje starszego analityka

Oczekiwania: Wykształcenie wyższe magisterskie; Co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku badawczym w krajowej i/lub międzynarodowej instytucji badawczej, think-tanku, instytucie naukowym; Znajomość polityki zagranicznej UE (w tym relacji ekonomicznych i zagadnień bezpieczeństwa) w tym szczególnie wobec Azji Centralnej; Znajomość polityki zagranicznej USA, Rosji i Chin (włączając relacje ekonomiczne i zagadnienia bezpieczeństwa) w tym szczególnie wobec Azji Centralnej; Posiadanie znaczącej i aktywnej sieci kontaktów w instytucjach badawczych, think-tankach, instytutach naukowych w krajach Unii Europejskiej (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Łódź niewielką różnicą głosów (62 do 56) przegrała rywalizację o prawo do organizacji tzw. małego Expo – wystawy stworzonej wokół konkretnego zagadnienia. Myślą przewodnią łódzkiego projektu była rewitalizacja miasta – jego odrodzenie w innym kontekście społeczno-gospodarczym. Zwyciężyła propozycja Buenos Aires, koncentrująca się na kwestiach nauki, sztuki i innowacji. Czy bez pozytywnego impulsu związanego z przygotowaniami do Expo Łodzi uda się „wymyślić miasto na nowo”?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje starszego/głównego specjalisty ds. analiz i ewaluacji

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielną: realizację wewnętrznych projektów ewaluacyjnych i analitycznych na potrzeby NCBR (w tym przygotowanie koncepcji i metodologii badań; zlecanie badań ewaluacyjnych w trybie zamówień publicznych i poza PZP w tym w szczególności przygotowanie SOPZ, niezbędnych danych, nadzór nad realizacją, odbiór raportu, rozpowszechnianie wyników; realizację samodzielnych projektów badawczych, w tym badań terenowych (ilościowych i jakościowych) oraz gabinetowych (np. desk research) wraz z ich analizą oraz sporządzaniem raportów (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje pracownika w Referacie Rozwoju Innowacji

Zakres stanowiska pracy: monitorowanie procesu ISP tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (m.in. zbieranie oraz analiza statystyczna danych liczbowych i wskaźników, analiza realizacji Porozumień na rzecz ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza), przygotowanie prac związanych z badaniem jakościowym interesariuszy ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza) oraz z panelem weryfikacji strategicznej; ewaluacja procesu ISP tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (np. opracowanie dokumentów, kontakt z wykonawcą ewaluacji, weryfikacja raportów); przygotowywanie oraz realizacja projektów związanych z ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza), w tym finansowanych ze środków UE (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poszukuje pracownika ds. promocji projektów multimedialnych

Zakres zadań na stanowisku: współpraca przy przygotowywaniu wydawnictw promocyjnych, m.in w zakresie korekty stylistycznej tekstów, negocjacji z wydawcami; promowanie instytucji i innych podmiotów z terenu województwa wnoszących istotny wkład w promocję regionu; współpraca w zakresie działalności promocyjno-informacyjnej, w szczególności w zakresie obsługi multimedialnej wydarzeń o charakterze promocyjnym; prowadzenia działań promocyjnych (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poszukuje specjalisty ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: I. Prowadzi prace nad aktualizacją Strategii Województwa Małopolskiego: Przygotowuje koncepcje oraz zakres merytoryczny badań, analiz, opracowań i studiów; Sprawuje nadzór merytoryczny nad tokiem formalno-prawnym sporządzanych opracowań i dokumentów; Gromadzi i analizuje dane oraz analizuje wyniki badań i analiz; Współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w realizację badań, analiz, opracowań i studiów; Uczestniczy w pracach nad przygotowaniem innych niż Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 dokumentów strategicznych i programowych (strategii, planów, programów) dotyczących Województwa (…)

Polski Fundusz Rozwoju poszukuje analityka w Departamencie Inwestycji Samorządowych

Główne zadania: przygotowywanie prognoz sprawozdań finansowych spółek, i wycena spółek; analiza sprawozdań finansowych spółek  samorządowych; analiza projektów inwestycyjnych w sektorze samorządowym; udział w spotkaniach z klientami sektora samorządowego; udział w procesach inwestycyjnych, w tym  współpraca z zewnętrznymi doradcami; monitoring projektów inwestycyjnych; wspieranie w sporządzaniu raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Wybory parlamentarne we Włoszech, zaplanowane na wiosnę przyszłego roku, zakończą europejski serial wyborczy, który od kilku miesięcy pasjonuje analityków. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, wybory te mogą przynieść powrót Silvio Berlusconiego do pierwszoplanowej roli na scenie politycznej. W ostatni weekend kierowana przez niego partia, Forza Italia, triumfowała w wyborach lokalnych na Sycylii, a liczący sobie 81 lat nestor włoskiej polityki był aktywnie zaangażowany w kampanię. Czy osiągnął już polityczną nieśmiertelność?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Visa seeks Senior Policy Lead

Key regulatory and government affairs goals include: prominently positioning Visa with political, regulatory and policy decision-makers in Poland; working to ensure positive impact on Visa’s business, and the expansion of the electronic payments industry in general, of any proposed new public and regulatory policies, including at the regional level; working to reform existing public and regulatory policies where they detract from a fair, level and successful operating environment for Visa’s business, particularly where they impose regulatory burdens unequally (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poszukuje inspektora do Wydziału Komunikacji Zewnętrznej

Główne obowiązki: Przygotowywanie, redagowanie i korekta materiałów związanych z emisją strony internetowej samorządu województwa oraz wydawaniem pisma samorządu województwa „Z serca Polski”; Przygotowywanie relacji z ważnych imprez organizowanych przez samorząd województwa, współpraca z Biurem Prasowym oraz sekretariatami marszałka, wicemarszałków i członków zarządu w obszarze wymiany informacyjnej; Zbieranie i redagowanie informacji pochodzących od informatorów zewnętrznych; Opracowywanie wystąpień Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz słów wstępu do różnego rodzaju publikacji (…)

Amnesty International poszukuje specjalisty/ki ds. PR

Zadania: współtworzenie wizerunku Stowarzyszenia; wdrażanie strategii komunikacji; organizacja i promocja wydarzeń publicznych i medialnych (np. debaty, spotkania, konferencje prasowe); inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z zewnętrznymi partnerami, w tym między innymi z agencjami PR i marketingowymi, wydawnictwami, dystrybutorami filmowymi oraz dziennikarzami/dziennikarkami; tworzenie materiałów promocyjnych; publikowanie materiałów na stronie www (…)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje naczelnika Wydziału Programów Międzynarodowych

Zakres zadań: Kierowanie pracami wydziału (organizowanie pracy wydziału, rozdzielanie spraw do realizacji przez podległych pracowników, sprawdzanie poprawności przygotowanych przez pracowników dokumentów i przedstawianie do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu); Nadzorowanie i uczestnictwo w wypracowywaniu rozwiązań i procedur stosowanych przy realizowaniu zadań związanych z finansowaniem współpracy naukowej z zagranicą; Przygotowywanie wzorów dokumentów (decyzji, umów, aneksów, pism rozliczających itp.); Weryfikacja poprawności przygotowywanych dokumentów kierowanych do akceptacji Kierownictwa urzędu (…)

Instytut Spraw Publicznych poszukuje koordynatora finansowego w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Zakres obowiązków: Przygotowywanie zbiorczych (tryb kwartalny) zestawień wydatków dokonywanych przez wszystkich partnerów projektu wraz z załącznikami; Bieżąca współpraca z partnerami projektu  z państw partnerskich oraz COPE MSWiA w zakresie sprawozdawczości finansowej (we współpracy z pracownikiem Programu Polityki Migracyjnej); Weryfikacja zgodności zestawień partnerów z przesłaną dokumentacją finansową oraz wymaganiami projektowymi  (fundusz FAMI); Archiwizacja dokumentów; Weryfikacja harmonogramów wydatkowania ISP oraz organizacji partnerskich (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Wybory parlamentarne w Republice Czeskiej zakończyły się zwycięstwem partii ANO kierowanej przez Andreja Babiša – byłego ministra finansów, magnata medialnego i jednego z najbogatszych ludzi w kraju. Babišowi nie zaszkodziły oskarżenia o oszustwa finansowe, a jego postulaty walki z elitami i modernizacji państwa przekonały znaczną część wyborców. Część obserwatorów obawia się, że ANO może stworzyć koalicję rządową z ksenofobiczną i antyeuropejską partią SPD. Czy Babiš to tylko bezwzględny gracz żerujący na naiwności części elektoratu? A może odejście starych elit umożliwi modernizację struktur państwa?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

WiseEuropa poszukuje Młodszego Ekonomisty

Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia) lub student/ka ostatnich lat studiów magisterskich; doświadczenie w stosowaniu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do analiz ilościowych (mogą być prace na studiach); 1-2 letnie doświadczenie zawodowe lub odbyte staże w sektorze konsultingowym, finansowym lub pokrewnym; zainteresowania badawcze; bardzo dobra znajomość programów MS Excel i Word (warunek konieczny), mile widziana znajomość R, E-views, STATA lub MATLAB; bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny – praca z literaturą anglojęzyczną) (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje pracownika w Biurze Rzecznika Prasowego

Zakres zadań: sporządzanie i udostępnianie dziennikarzom zarówno w formie pisemnej jak i ustnej informacji dotyczących bieżącej działalności samorządu województwa pomorskiego; przygotowywanie codziennych przeglądów mediów i archiwizacja informacji; przygotowywanie i udział w konferencjach prasowych (…)

Fundacja Krzyżowa poszukuje koordynatora ds. projektów w Akademii Europejskiej

Zakres obowiązków: Planowanie i realizacja wydarzeń i projektów Akademii Europejskiej; Reprezentowanie Fundacji na konferencjach, w dyskusjach panelowych itd; Pisanie własnych artykułów do mediów i czasopism specjalistycznych; Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji (…)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje analityka ds. gospodarczych i finansowych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej

Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo); biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1); znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem; bardzo dobra znajomość problematyki gospodarczej UE i zasad jej funkcjonowania, szczególnie polityk rynku wewnętrznego, wieloletnich ram finansowych, unii gospodarczo-walutowej; umiejętność analizy i syntezy oraz pracy w zespole (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl