administracja (samo)rządowa Jobs

 1. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług ZAKRES ZADAŃ Współudział w przygotowaniu i realizacji…

  More Details

  18 Nov 2019
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Prawa Gospodarczego w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Dokonywanie analiz…

  More Details

  18 Nov 2019
 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: współpracy dwu- i wielostronnej z państwami Europy Zachodniej w Wydziale Spraw Europejskich…

  More Details

  18 Nov 2019
 4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy w Departamencie Doradztwa i Nauki ZAKRES ZADAŃ uczestnictwo…

  More Details

  15 Nov 2019
 5. Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: współpracy z międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka w Wydziale Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka w…

  More Details

  15 Nov 2019
 6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: komunikacji Zespół ds. Komunikacji Biuro Ministra ZAKRES ZADAŃ Tworzy komunikaty na stronę internetową…

  More Details

  15 Nov 2019
 7. Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rozwoju Rynku Transportu Lotniczego w Departamencie Lotnictwa ZAKRES ZADAŃ Współuczestnictwo w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów dokumentów…

  More Details

  15 Nov 2019
 8. Główny Inspektorat Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: Organizacji Wydarzeń Edukacyjnych i Promocyjnych Wydział Organizacji Wydarzeń Edukacyjnych i Promocyjnych, Biuro Informacji…

  More Details

  15 Nov 2019
 9. Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: ochrony środowiska w Zespole Ochrony Środowiska Departamentu Infrastruktury ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie projektów resortowych aktów…

  More Details

  15 Nov 2019
 10. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: ogólnych prawa UE w Departamencie Prawa Unii Europejskiej ZAKRES ZADAŃ Analiza porównawcza przepisów krajowych i…

  More Details

  13 Nov 2019
 11. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: organizacji i produkcji w Wydziale Promocji w Centrum Informacyjnym ZAKRES ZADAŃ Opracowanie…

  More Details

  13 Nov 2019
 12. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: programowania i analiz w Wydziale Programowania i Analiz Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego ZAKRES ZADAŃ…

  More Details

  13 Nov 2019
 13. Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: współpracy międzynarodowej w zakresie zrównoważonego rozwoju w Wydziale Międzynarodowych Aspektów Zrównoważonego Rozwoju w Departamencie Zrównoważonego…

  More Details

  8 Nov 2019
 14. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: portali internetowych – portal gov.pl/dyplomacja i współpracy z placówkami Biuro Rzecznika Prasowego ZAKRES ZADAŃ Wykonywanie…

  More Details

  8 Nov 2019
 15. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie pod względem metodologiczno-organizacyjnym oraz…

  More Details

  8 Nov 2019
 16. Urząd Regulacji Energetyki poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: rynku mocy w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich ZAKRES ZADAŃ prowadzenie postępowań administracyjnych…

  More Details

  8 Nov 2019
 17. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego poszukuje Głównego Specjalisty ds. komunikacji społecznej Główne zadania, które przewidujemy na tym stanowisku to: koordynacja komunikacji w…

  More Details

  6 Nov 2019
 18. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Analiz, Współpracy Międzynarodowej i Informacji w Departamencie Współpracy Terytorialnej ZAKRES ZADAŃ przygotowanie dokumentów…

  More Details

  6 Nov 2019
 19. Narodowe Centrum Nauki ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce Organizator: Rada Narodowego Centrum Nauki Rodzaj…

  More Details

  4 Nov 2019
 20. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Analiz Strukturalnych w Departamencie Analiz Gospodarczych ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych…

  More Details

  4 Nov 2019
 21. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i…

  More Details

  1 Nov 2019
 22. Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: projektów informacyjno – promocyjnych w Wydziale Promocji, Departament Informacji i Promocji ZAKRES ZADAŃ Opracowuje,…

  More Details

  22 May 2019
 23. Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Analiz Rozwoju Zdolności Departamentu Strategii i Planowania Obronnego ZAKRES ZADAŃ Udział w opracowywaniu i…

  More Details

  13 May 2019
 24. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału do spraw: informacji społecznej oraz rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej w Wydziale Informacji Społecznej oraz Rozwoju…

  More Details

  29 Apr 2019