<1r pierwsza praca/ Entry Level Jobs

 1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: organizacyjno-medialnych w Wydziale Prezydialnym w Gabinecie Szefa Urzędu ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie…

  More Details

  18 Jan 2019
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departament Innowacji w Wydziale Gospodarki Zielonej ZAKRES ZADAŃ Z uwagi na to, że:…

  More Details

  18 Jan 2019
 3. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Internet i Mediów Społecznościowych ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie strony internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz…

  More Details

  16 Jan 2019
 4. Fundacja Avalon poszukuje osoby na stanowisko: Asystenta/tki Projektu Na co dzień do Twoich głównych obowiązków należeć będzie: bieżąca obsługa biurowa projektu, przygotowywanie ofert i składanie…

  More Details

  16 Jan 2019
 5. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Do Twoich obowiązków należeć będzie: Obsługa logistyczna szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych…

  More Details

  11 Jan 2019
 6. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich ZAKRES ZADAŃ  Prowadzenie analiz dotyczących polityki rynku…

  More Details

  11 Jan 2019
 7. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie merytorycznej analizy efektywności wydatkowania…

  More Details

  11 Jan 2019
 8. Centrum UNEP/GRID-Warszawa poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT DS. ORGANIZACYJNYCH do Zespołu Projektów Karpackich OPIS STANOWISKA: wsparcie w działaniach związanych z realizacją projektów (np. organizacja spotkań,…

  More Details

  11 Jan 2019
 9. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, praw osób niepełnosprawnych i współpracy z…

  More Details

  9 Jan 2019
 10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: ds. komunikacji internetowej w Wydziale Komunikacji Internetowej Departamentu Komunikacji Społecznej ZAKRES ZADAŃ Zarządzanie…

  More Details

  9 Jan 2019
 11. Polska Akcja Humanitarna poszukuje kandydata/kę na stanowisko: Specjalista/ka ds. Współpracy z Mediami DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: · utrzymywanie i rozszerzanie relacji z dziennikarzami i…

  More Details

  9 Jan 2019
 12. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: cyberbezpieczeństwa w Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAKRES ZADAŃ Współpraca przy…

  More Details

  7 Jan 2019
 13. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie, publikowanie i udostępnianie tablic…

  More Details

  7 Jan 2019
 14. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista W Sekretariacie w Gabinecie Prezesa ZAKRES ZADAŃ prowadzenie kalendarza członka…

  More Details

  4 Jan 2019
 15. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: koordynacji spraw zagranicznych w zakresie UE, organizacji międzynarodowych oraz wybranych gremiów międzyresortowych w Wydziale Koordynacji Polityki…

  More Details

  4 Jan 2019
 16. Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich IRG/BEREC oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w…

  More Details

  19 Dec 2018
 17. Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: symboliki wojskowej i tradycji orężnych w Wydziale Tradycji i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Edukacji, Kultury i…

  More Details

  19 Dec 2018
 18. Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: promocji i realizacji projektów edukacyjnych w Wydziale Edukacji Ekologicznej i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji…

  More Details

  17 Dec 2018
 19. Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: analiz i opiniowania w Wydziale Analiz Strategicznych i Ocen Skutków Regulacji w Departamencie Strategii i Funduszy…

  More Details

  14 Dec 2018
 20. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: kontaktów z mediami Biuro Rzecznika Prasowego ZAKRES ZADAŃ Organizowanie, koordynacja i obsługa (we współpracy z…

  More Details

  12 Dec 2018
 21. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Prasowym w Biurze Komunikacji ZAKRES ZADAŃ zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji o bieżących pracach…

  More Details

  10 Dec 2018
 22. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: analiz i polityki migracyjnej w Wydziale Analiz i Polityki Migracyjnej Departamentu Analiz i…

  More Details

  7 Dec 2018
 23. Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: zagranicznych delegacji służbowych w wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu ZAKRES ZADAŃ Współpraca z…

  More Details

  5 Dec 2018
 24. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Wsparcia Zarządzania w Departamencie Strategii Rozwoju ZAKRES ZADAŃ zarządzanie projektami, w tym m.in. określanie…

  More Details

  3 Dec 2018
 25. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: wpływu energetyki na środowisko w Wydziale Środowiska i Ciepłownictwa w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa ZAKRES ZADAŃ…

  More Details

  30 Nov 2018
 26. Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: wdrażania najlepszych dostępnych technik i pozwoleń zintegrowanych oraz obsługi związanych z tym narzędzi informatycznych w Wydziale…

  More Details

  28 Nov 2018
 27. Fundacja Avalon poszukuje osoby na stanowisko: Asystent/ka Działu Komunikacji i Rozwoju Do Twoich zadań będzie należało: wsparcie w organizacji i przebiegu eventów oraz kampanii fundraisingowych…

  More Details

  28 Nov 2018
 28. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: przedsiębiorczości w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Przedsiębiorczości w Departamencie Funduszy ZAKRES ZADAŃ…

  More Details

  26 Nov 2018
 29. Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: analizy nowych rozwiązań w branży telekomunikacyjnej w Wydziale Analiz Telekomunikacyjnych w Departamencie Strategii i…

  More Details

  26 Nov 2018
 30. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska ZAKRES ZADAŃ Realizowanie prac w zakresie…

  More Details

  26 Nov 2018