<1r pierwsza praca/ Entry Level Jobs

 1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” poszukuje osoby na stanowisko: Inspektor – Specjalista ds. organizacji podróży służbowych Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.:…

  More Details

  16 Nov 2018
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Obsługi i Rozliczeń ZAKRES ZADAŃ Nadzór nad realizacją umów zawartych…

  More Details

  16 Nov 2018
 3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Koordynacji Polityki Rozwoju w Departamencie Strategii Rozwoju ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych, w…

  More Details

  15 Nov 2018
 4. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instytucji Rozwoju ZAKRES ZADAŃ  Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi…

  More Details

  15 Nov 2018
 5. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: rozwoju i promowania biopaliw w Wydziale Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych w Departamencie Energii…

  More Details

  14 Nov 2018
 6. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Wsparcia Programów i Inwestycji Infrastrukturalnych w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie postępowań pozaadministracyjnych…

  More Details

  12 Nov 2018
 7. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: nadzoru rynku w Wydziale postępowań w zakresie nadzoru rynku, Departament Nadzoru Rynku ZAKRES…

  More Details

  9 Nov 2018
 8. Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji Zakres zadań: zaangażowanie w działania związane z projektami realizowanymi w Dziale Innowacji Społecznych…

  More Details

  9 Nov 2018
 9. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej, Departament Polityki Zdrowotnej ZAKRES ZADAŃ prowadzenie prac związanych z planowaniem i opracowywaniem programów…

  More Details

  7 Nov 2018
 10. Urząd Transportu Kolejowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku – Zespole Rzecznika Praw Pasażera Kolei ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie postępowań w celu pozasądowego…

  More Details

  31 Oct 2018
 11. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  Główne zadania:…

  More Details

  31 Oct 2018
 12. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Organizacji Międzynarodowych, Departament Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ Koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia i…

  More Details

  9 Oct 2018
 13. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych ZAKRES ZADAŃ projektowanie i bieżąca aktualizacja…

  More Details

  9 Oct 2018
 14. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: instytutów badawczych w Samodzielne Stanowisko do spraw Instytutów Badawczych w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii ZAKRES…

  More Details

  9 Oct 2018
 15. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Broni, Amunicji i Materiałów Wybuchowych do…

  More Details

  2 Oct 2018
 16. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ analizowanie dokumentów omawianych…

  More Details

  2 Oct 2018
 17. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ZAKRES ZADAŃ przygotowanie metodologiczno-organizacyjne badań i ich prowadzenie w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych w celu…

  More Details

  18 Sep 2018
 18. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Internetu i Mediów Społecznościowych, Biuro Prasy i Promocji ZAKRES ZADAŃ współpraca z mediami…

  More Details

  17 Sep 2018
 19. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku w Wydziale Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku…

  More Details

  17 Sep 2018
 20. Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. gospodarczych

  Polityka Insight <1r pierwsza praca/ Entry Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. gospodarczych OBOWIĄZKI: codzienne pisanie depesz na tematy gospodarcze regularne pisanie analiz na tematy branżowe śledzenie trendów w gospodarce polskiej i…

  More Details

  12 Sep 2018
 21. Łódzki Urząd Wojewódzki poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji ZAKRES ZADAŃ pozyskiwanie zewnętrznych…

  More Details

  12 Sep 2018
 22. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Ponadregionalnych w Wydziale Koordynacji Wsparcia Programów ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym:…

  More Details

  10 Sep 2018
 23. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i…

  More Details

  10 Sep 2018
 24. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Programowym Wschód w Departamencie Współpracy Terytorialnej ZAKRES ZADAŃ Wdrażanie i monitorowanie programów współpracy transgranicznej:…

  More Details

  3 Sep 2018
 25. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista Główne zadania: Realizacja działań związanych z…

  More Details

  23 Aug 2018
 26. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: programowych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie założeń polskiej polityki…

  More Details

  23 Aug 2018
 27. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: programowych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie założeń polskiej polityki…

  More Details

  22 Aug 2018
 28. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz rynkowych, obrotów…

  More Details

  21 Aug 2018
 29. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: obsługi Komitetu do Spraw Europejskich w Wydziale ds. europejskich i projektów międzynarodowych w…

  More Details

  13 Aug 2018
 30. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: polityki narkotykowej w Wydziale Zdrowia Psychicznego w Departamencie Zdrowia Publicznego ZAKRES ZADAŃ Określanie i promowanie…

  More Details

  13 Aug 2018