<1r pierwsza praca/ Entry Level Jobs

 1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Prowadzenie międzynarodowej…

  More Details

  20 Mar 2019
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: realizacji zadań z zakresu spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w…

  More Details

  20 Mar 2019
 3. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Szkoleń w Biurze Organizacji i Kadr ZAKRES ZADAŃ Udział w prowadzeniu systemu edukacyjnego, w…

  More Details

  20 Mar 2019
 4. Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw komunikacji społecznej w Wydziale Prasowym w Biurze Ministra ZAKRES ZADAŃ Obsługa mediów społecznościowych Zapewnienie obsługi medialnej…

  More Details

  14 Mar 2019
 5. Fundacja Fundusz Współpracy zatrudni osobę na stanowisku Junior Business Analyst TWOJE OBOWIĄZKI: wsparcie organizacji meetupów w Polsce i Ukrainie prowadzenie komunikacji ze startupami oraz partnerami…

  More Details

  8 Mar 2019
 6. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kształtowania Polityki Spójności w Departamencie Strategii Rozwoju ZAKRES ZADAŃ prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i…

  More Details

  8 Mar 2019
 7. Polska Akcja Humanitarna poszukuje Specjalisty/ki ds. Współpracy z Biznesem SPECYFIKA PRACY I GŁÓWNE ZADANIA: Pozyskiwanie przez Ciebie nowych partnerów biznesowych przyczyni się do zwiększania przypływu…

  More Details

  6 Mar 2019
 8. Polityka Insight obecnie prowadzi rekrutację na stanowisko: analityka sektorowego/analityczki sektorowej OBOWIĄZKI: Przygotowywanie pod nadzorem merytorycznym treści analitycznej do raportów tematycznych: Zbieranie i analizowanie baz danych…

  More Details

  25 Feb 2019
 9. Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich IRG/BEREC oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w…

  More Details

  22 Feb 2019
 10. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: monitoringu i analiz opinii i debaty publicznej w Wydziale Analiz Opinii i Debaty Publicznej…

  More Details

  20 Feb 2019
 11. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: działań edukacyjno-informacyjnych o sektorze żeglugi śródlądowej w Wydziale Strategii Rozwoju Departamentu Gospodarki…

  More Details

  20 Feb 2019
 12. Komitet Ochrony Praw Dziecka poszukuje osoby do działu PR i promocji SPECYFIKA PRACY I GŁÓWNE ZADANIA: -Współpraca z Managerem działu w zakresie pozyskiwania nowych partnerów…

  More Details

  20 Feb 2019
 13. Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Asystent/Asystentka Działu Ochrony Przyrody Do Twoich obowiązków należeć będzie: Wspieranie pracowników działu w bieżących zadaniach: organizowanie konferencji i…

  More Details

  18 Feb 2019
 14. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: organizacyjno-medialnych w Wydziale Prezydialnym w Gabinecie Szefa Urzędu ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie…

  More Details

  13 Feb 2019
 15. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie Innowacji ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Przygotowywanie i aktualizowanie programów w…

  More Details

  13 Feb 2019
 16. Fundacja im. Heinricha Bölla poszukuje Koordynatora / Koordynatorki w programie “Energia & Klimat” Do zadań Koordynatora / Koordynatorki należeć będzie: koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania…

  More Details

  6 Feb 2019
 17. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Własności Przemysłowej w Departamencie Innowacji ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w…

  More Details

  4 Feb 2019
 18. Polska Akcja Humanitarna poszukuje kandydata/kę na stanowisko: Specjalista/ka ds. Współpracy z Mediami Głównym celem stanowiska jest budowanie relacji z mediami tradycyjnymi w celu zapewnienia przepływu…

  More Details

  25 Jan 2019
 19. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: organizacji uroczystości w Wydziale Organizacji Uroczystości w Departamencie Uroczystości ZAKRES ZADAŃ…

  More Details

  23 Jan 2019
 20. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: ds. kontaktów z mediami w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji Społecznej ZAKRES ZADAŃ Obsługa…

  More Details

  23 Jan 2019
 21. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  Główne zadania:…

  More Details

  23 Jan 2019
 22. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kształtowania Polityki Spójności w Departamencie Strategii Rozwoju ZAKRES ZADAŃ organizowanie spotkań dla komórki organizacyjnej…

  More Details

  21 Jan 2019
 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: portali internetowych portal poland.pl i współpracy z placówkami Wydział Komunikacji Internetowej, Biuro Rzecznika Prasowego ZAKRES…

  More Details

  21 Jan 2019
 24. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: organizacyjno-medialnych w Wydziale Prezydialnym w Gabinecie Szefa Urzędu ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie…

  More Details

  18 Jan 2019
 25. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departament Innowacji w Wydziale Gospodarki Zielonej ZAKRES ZADAŃ Z uwagi na to, że:…

  More Details

  18 Jan 2019
 26. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Internet i Mediów Społecznościowych ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie strony internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz…

  More Details

  16 Jan 2019
 27. Fundacja Avalon poszukuje osoby na stanowisko: Asystenta/tki Projektu Na co dzień do Twoich głównych obowiązków należeć będzie: bieżąca obsługa biurowa projektu, przygotowywanie ofert i składanie…

  More Details

  16 Jan 2019
 28. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Do Twoich obowiązków należeć będzie: Obsługa logistyczna szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych…

  More Details

  11 Jan 2019
 29. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich ZAKRES ZADAŃ  Prowadzenie analiz dotyczących polityki rynku…

  More Details

  11 Jan 2019
 30. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie merytorycznej analizy efektywności wydatkowania…

  More Details

  11 Jan 2019
1 2 3 5