2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Jobs

 1. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU zatrudni osobę na stanowisko: Starszy Specjalista w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej Do zadań osoby zatrudnionej…

  More Details

  8 Feb 2019
 2. Fundacja WWF poszukujemy osoby na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Partnerstw Strategicznych Do Twoich zadań należeć będzie m.in.: Wsparcie w realizowaniu strategii współpracy z Partnerami Strategicznymi,…

  More Details

  8 Feb 2019
 3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: analiz w Wydziale Koordynacji i Programowania w Departamencie Oceny Skutków Regulacji Centrum Analiz…

  More Details

  8 Feb 2019
 4. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: międzynarodowej polityki telekomunikacyjnej w Wydziale Międzynarodowej Polityki Telekomunikacyjnej Departamentu Telekomunikacji ZAKRES ZADAŃ współpraca z Międzynarodowym…

  More Details

  8 Feb 2019
 5. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zatrudni koordynatorkę Zatrudnimy osobę na stanowisku koordynatorki sieci ASTRA. ASTRA jest nieformalną koalicją organizacji pozarządowych z regionu Europy…

  More Details

  6 Feb 2019
 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista/ka ds. realizacji projektów edukacyjnych Zakres obowiązków: · pozyskiwanie funduszy oraz samodzielne zarządzanie projektami · organizacja seminariów oraz…

  More Details

  6 Feb 2019
 7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności ZAKRES ZADAŃ realizacja zadań zgodnie z harmonogramem i budżetem…

  More Details

  4 Feb 2019
 8. Fundacja im. Stefana Batorego poszukuje asystentki/asystenta

  Fundacja im. Stefana Batorego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Anywhere

  Fundacja im. Stefana Batorego poszukuje asystentki/asystenta do działu komunikacji i promocji Poszukujemy: kreatywnej, energicznej osoby, interesującej się współczesnymi zagadnieniami społecznymi i politycznymi, której bliska jest misja…

  More Details

  4 Feb 2019
 9. Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz wsparcie instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) Główne obowiązki Wykonywanie zadań w obszarze…

  More Details

  30 Jan 2019
 10. WiseEuropa poszukuje osoby na stanowisko: ekonomista

  WiseEuropa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Anywhere

  WiseEuropa poszukuje osoby na stanowisko: ekonomista Opis stanowiska: Opracowywanie analiz i opracowań oraz publiczne prezentowanie ich wyników, Analiza danych w obszarze polityki makroekonomicznej, rynku pracy, nowych…

  More Details

  30 Jan 2019
 11. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: analiz i informacji w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze…

  More Details

  30 Jan 2019
 12. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Do zadań nowo zatrudnionej osoby należeć będzie: koncepcyjne…

  More Details

  28 Jan 2019
 13. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zielonej Gospodarki w Departamencie Innowacji ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w…

  More Details

  25 Jan 2019
 14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kompleksowej obsługi programów ministra dedykowanych wsparciu humanistyki w Wydziale Wsparcia Humanistyki Departament…

  More Details

  25 Jan 2019
 15. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator/ka projektów badawczych Do obowiązków koordynatora/ki będzie należało: przygotowywanie ofert na projekty badawcze zawierające komponenty…

  More Details

  25 Jan 2019
 16. Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Wydziale Międzynarodowej Współpracy Naukowej Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZAKRES ZADAŃ Monitorowanie…

  More Details

  23 Jan 2019
 17. Amnesty International poszukuje koordynatora/koordynatorki

  Amnesty International 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Anywhere

  Amnesty International poszukuje koordynatora/koordynatorki projektów edukacyjnych Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi: Merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja projektu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli/ek, uczniów/uczennic…

  More Details

  23 Jan 2019
 18. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: obsługi medialnej w Wydziale Obsługi Medialnej w Centrum Informacyjnym Rządu ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie i…

  More Details

  21 Jan 2019
 19. Forum Dialogu poszukuje koordynatora/koordynatorki projektów

  Forum Dialogu 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Anywhere

  Forum Dialogu poszukuje koordynatora/koordynatorki projektów Jako koordynator/koordynatorka projektów będziesz odpowiedzialny/a za: przygotowywanie, nadzór i realizację zadań związanych z programami Spotkania oraz Wizyty Studyjne, m.in. merytoryczne i organizacyjne (także…

  More Details

  21 Jan 2019
 20. Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: kierownik specjalista w Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu ZAKRES ZADAŃ Udział w programowaniu…

  More Details

  18 Jan 2019
 21. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka poszukuje osoby na stanowisko: specjalisty ds. PR PODSTAWOWE OBOWIĄZKI: Komunikacja wewnętrzna Organizacja i promocja wydarzeń Koordynacja szkoleń, konferencji naukowych Przygotowywanie…

  More Details

  14 Jan 2019
 22. Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych w Wydziale Prezydialnym, Biuro Organizacyjne ZAKRES ZADAŃ Opracowuje…

  More Details

  9 Jan 2019
 23. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Projektu F2F Nasze wymagania: Wykształcenie wyższe; preferowane: marketing, zarządzanie, nauki społeczne, ekonomia Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu…

  More Details

  7 Jan 2019
 24. Muzeum Historii Żydów Polskich poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator/ka Programów Publicznych Nr referencyjny: DPP/KPP Opis stanowiska Podstawowe obowiązki: · przygotowywanie propozycji wydarzeń programowych i ich realizacja;…

  More Details

  4 Jan 2019
 25. Instytut Innowacyjna Gospodarka poszukuje osoby na stanowisko: managera ds. rozwoju projektów. Wymagania: wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność współpracy i efektywnej komunikacji, co najmniej dwuletnie doświadczenie…

  More Details

  2 Jan 2019
 26. Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków…

  More Details

  28 Dec 2018
 27. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: prawnych i upowszechniania ekonomii społecznej i solidarnej w Wydziale Rozwoju Ekonomii…

  More Details

  28 Dec 2018
 28. Główny Inspektorat Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Wydział Współpracy Międzynarodowej, Gabinet Głównego Inspektora ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracami Wydziału, przydzielanie zadań pracownikom i…

  More Details

  19 Dec 2018
 29. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: cyberbezpieczeństwa w Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAKRES ZADAŃ Współpraca przy…

  More Details

  17 Dec 2018
 30. Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: polityki informacyjnej w Wydziale Komunikacji Medialnej w Departamencie Edukacji i Komunikacji ZAKRES ZADAŃ zapewnianie bieżącej…

  More Details

  10 Dec 2018
1 2 3 5