2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Jobs

 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: współpracownik (specjalizacja: analiza inwestycji B+R) Główne zadania: wspieranie procesów inwestycyjnych, w tym samodzielne przeprowadzanie analiz finansowych…

  More Details

  21 Aug 2018
 2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: międzynarodowego prawa pracy w Wydziale Międzynarodowego Prawa Pracy w Departamencie Prawa…

  More Details

  20 Aug 2018
 3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Broni, Amunicji i Materiałów Wybuchowych…

  More Details

  20 Aug 2018
 4. Fundacja WWF Polska poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. zrównoważonej polityki finansowej Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: Rzecznictwo prowadzące do dostosowania…

  More Details

  16 Aug 2018
 5. Polski Komitet Paraolimpijski poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. projektów Do obowiązków kandydata/tki należeć będzie: realizacja bieżących projektów współfinansowanych ze środków publicznych – PFRON, zgodnie…

  More Details

  13 Aug 2018
 6. Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/ki projektów

  Centrum Edukacji Obywatelskiej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/ki projektów z zakresu praktycznej edukacji ekonomicznej i na rzecz przedsiębiorczości Wymagania: min. 2 letnie doświadczenie w koordynacji projektów z zakresu edukacji…

  More Details

  8 Aug 2018
 7. Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wymagania niezbędne: Wykształcenie…

  More Details

  7 Aug 2018
 8. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: w Zespole Studiów Międzynarodowych w Departamencie Studiów Strategicznych ZAKRES ZADAŃ prace analityczne i…

  More Details

  2 Aug 2018
 9. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: projektów badawczych i prowadzenia bazy strat wojennych w Wydziale ds. Restytucji Dóbr…

  More Details

  27 Jul 2018
 10. Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora/rki finansowego/ej w projekcie NIEM ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Przygotowywanie zbiorczych (tryb kwartalny) zestawień wydatków dokonywanych przez wszystkich partnerów projektu…

  More Details

  24 Jul 2018
 11. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Doradztwa i Rozwoju Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej…

  More Details

  16 Jul 2018
 12. Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: koordynator projektu Główne zadania: – współtworzenie Klubu – rozwijanie programu członkowskiego; – prowadzenie Klubu jako zintegrowanego projektu…

  More Details

  13 Jul 2018
 13. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: opiniowania i uzgadniania przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie…

  More Details

  11 Jul 2018
 14. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: międzynarodowego prawa pracy w Wydziale Międzynarodowego Prawa Pracy w Departamencie Prawa…

  More Details

  6 Jul 2018
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: inspektor ds. tworzenia i realizacji projektów INTERREG w Wydziale: Wydział Projektów Międzynarodowych w Departamencie:…

  More Details

  4 Jul 2018
 16. Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista do spraw: zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Biurze Ochrony ZAKRES ZADAŃ Opracowywanie…

  More Details

  3 Jul 2018
 17. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej województwa na podstawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa…

  More Details

  21 Mar 2018
 18. Główne obowiązki: W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (“PO PW”) w zakresie działania 2.2 Infrastruktura drogowa: przygotowywanie umów o dofinansowanie/aneksów do umów o dofinansowanie; weryfikacja…

  More Details

  21 Mar 2018
 19. Wymagania:   • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo); • biegła znajomość języka niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie (poziom…

  More Details

  9 Mar 2018
 20. Zakres zadań: 1. Działania związane z wdrażaniem kierunków strategicznych ujętych w regionalnych dokumentach wiodących dla obszaru: turystyki; 2. Kompleksowa realizacja zadań wynikających z Ustawy o…

  More Details

  27 Feb 2018
 21. ZAKRES ZADAŃ Koordynacja i wsparcie w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji realizacji celów, oraz raportowania i sprawozdawczości z działalności urzędu Koordynacja i wsparcie współpracy z…

  More Details

  27 Feb 2018
 22. Opis stanowiska Specjalista ds. UE będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” wynikających z celów wskazanych w Statucie organizacji. Zadania obejmować będą…

  More Details

  27 Feb 2018
 23. The Embassy of Canada seeks Migration Program Clerk

  The Embassy of Canada 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of duties Under the general supervision of the Migration Program Manager or of the Migration Officer, the Migration Program Clerk will assist with the…

  More Details

  13 Feb 2018
 24. Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Spraw Międzynarodowych

  Kancelaria Sejmu RP 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Podstawowym zadaniem osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie sporządzanie analiz i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością Sejmu na potrzeby Prezydium Sejmu…

  More Details

  17 Jan 2018
 25. WiseEuropa poszukuje Młodszego Ekonomisty (k/m)

  WiseEuropa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia) lub student/ka ostatnich lat studiów magisterskich, doświadczenie w stosowaniu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do analiz ilościowych (mogą być prace na studiach),…

  More Details

  15 Jan 2018
 26. ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie artykułów prasowych, wystąpień kierownictwa i materiałów merytorycznych dla Prezesa UOKiK, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie komunikacji społecznej. Opracowywanie wywiadów…

  More Details

  6 Dec 2017
 27. Zakres stanowiska pracy: – monitorowanie procesu ISP tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (m.in. zbieranie oraz analiza statystyczna danych liczbowych i wskaźników, analiza realizacji Porozumień na rzecz…

  More Details

  20 Nov 2017
 28. Zakres zadań na stanowisku: a) współpraca przy przygotowywaniu wydawnictw promocyjnych, m.in w zakresie korekty stylistycznej tekstów, negocjacji z wydawcami, b) promowanie instytucji i innych podmiotów…

  More Details

  20 Nov 2017
 29. Polski Fundusz Rozwoju poszukuje analityka w Departamencie Inwestycji Samorządowych

  Polski Fundusz Rozwoju 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Numer referencyjny: PFR/DIS/11/2017 Główne zadania: przygotowywanie prognoz sprawozdań finansowych spółek, i wycena spółek, analiza sprawozdań finansowych spółek  samorządowych, analiza projektów inwestycyjnych w sektorze samorządowym, udział…

  More Details

  13 Nov 2017
 30. Główne obowiązki: Przygotowywanie, redagowanie i korekta materiałów związanych z emisją strony internetowej samorządu województwa oraz wydawaniem pisma samorządu województwa „Z serca Polski”. Przygotowywanie relacji z…

  More Details

  7 Nov 2017