3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Jobs

 1. Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydata na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydata na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu ZAKRES ZADAŃ Udział w programowaniu kierunków oraz…

  More Details

  4 Jul 2018
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista w Wydziale Analiz Strukturalnych w Departamencie Analiz Gospodarczych ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych na potrzeby…

  More Details

  4 Jul 2018
 3. Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: studia wschodnie, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia);  płynna znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego oraz rosyjskiego (poziom…

  More Details

  26 Mar 2018
 4. Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych

  Kancelaria Sejmu RP 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Zadania i obowiązki; Przygotowywanie opinii i analiz oraz publikacji dotyczących stosunków międzynarodowych. Ocena politycznych skutków regulacji w odniesieniu do projektów ustaw/uchwał oraz ustaw/uchwał przyjętych przez…

  More Details

  21 Mar 2018
 5. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu…

  More Details

  13 Mar 2018
 6. WiseEuropa poszukuje Kierownika Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje (K/M)

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie w obszarze badań społecznych (np. socjologia), doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań jakościowych i ilościowych (w tym przygotowywania narzędzi badawczych,…

  More Details

  8 Mar 2018
 7. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz…

  More Details

  13 Feb 2018
 8. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu…

  More Details

  31 Jan 2018
 9. European Climate Foundation seeks Communications Associate

  European Climate Foundation 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of the role The ECF’s Poland Programme currently accepts applications for an experienced and highly driven communications professional to join its Warsaw-based team for…

  More Details

  23 Jan 2018
 10. Stanowisko: starszy specjalista – przedstawiciel FSM w Gruzji Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat do 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia. Miejsce…

  More Details

  5 Jan 2018
 11. Stanowisko w Wydziale ds. nadzoru nad instytucjami kultury i koordynacji Programów Ministra, Departament Narodowych Instytucji Kultury ZAKRES ZADAŃ Obsługa PM – Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej…

  More Details

  3 Jan 2018
 12. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz…

  More Details

  2 Jan 2018
 13. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty ds. regulacji gospodarczych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ 1. Dokonywanie analiz prawnych 2. Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. 3. Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego 4. Nadzór…

  More Details

  18 Dec 2017
 14. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – monitorowanie, analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących współpracy regionalnej i dialogu społecznego,…

  More Details

  13 Dec 2017
 15. Wise Europa poszukuje starszego analityka

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Oczekiwania: Wykształcenie wyższe magisterskie, Co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku badawczym w krajowej i/lub międzynarodowej instytucji badawczej, think-tanku, instytucie naukowym, Znajomość polityki zagranicznej UE…

  More Details

  5 Dec 2017
 16. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje starszego specjalisty ds. obsługi legislacyjnej

  Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego skomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozostających we właściwości MC, w tym…

  More Details

  27 Nov 2017
 17. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielną: realizację wewnętrznych projektów ewaluacyjnych i analitycznych na potrzeby NCBR (w tym przygotowanie koncepcji i metodologii badań;…

  More Details

  22 Nov 2017
 18. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) 3 lata stażu pracy, 2. Wymagania dodatkowe: a) wykształcenie wyższe…

  More Details

  20 Nov 2017
 19. ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracami wydziału (organizowanie pracy wydziału, rozdzielanie spraw do realizacji przez podległych pracowników, sprawdzanie poprawności przygotowanych przez pracowników dokumentów i przedstawianie do akceptacji…

  More Details

  5 Nov 2017
 20. I. Wymagania w stosunku do kandydatów a. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, dziennikarstwo, zarządzanie; 2. Co najmniej 4 – letni…

  More Details

  9 Oct 2017
 21. ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracą Wydziału poprzez dokonywanie podziału wpływających do realizacji spraw, wyznaczanie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań oraz określanie celów i terminów ich…

  More Details

  4 Oct 2017
 22. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowany kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, administracja, marketing i zarządzanie; staż pracy: co najmniej 5…

  More Details

  26 Sep 2017
 23. Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku będzie bezpośrednio współpracowała z Zarządem/ Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze przygotowywania informacji, analiz i opinii wynikających z bieżącej…

  More Details

  21 Sep 2017
 24. FleishmanHillard seeks Account Manager Healthcare

  FleishmanHillard 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  FleishmanHillard is looking for an Account Manager Healthcare department. Scope of work: Current customer service (medical line of business) Project management for international corporations Consulting…

  More Details

  13 Sep 2017
 25. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadań Województwa Łódzkiego…

  More Details

  11 Sep 2017
 26. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu…

  More Details

  23 Aug 2017
 27. ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji programu operacyjnego) – gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz – analizowanie zgromadzonych…

  More Details

  24 Jul 2017
 28. Google seeks Public Policy and Government Relations Analyst

  Google 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  As a member of Google’s Public Policy team, you help shape various product and issue agendas with policy makers inside and outside government. In addition,…

  More Details

  19 Jul 2017
 29. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunki studiów: zarządzanie, politologia, administracja; staż pracy: co najmniej 4 lata stażu pracy w tym, co…

  More Details

  10 Jul 2017
 30. ZAKRES ZADAŃ Gromadzi i analizuje dane oraz wyniki z badań krajowych i międzynarodowych na potrzeby tworzenia założeń polityki edukacyjnej opartej na faktach. Współpracuje z organizacjami…

  More Details

  4 Jul 2017