3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Jobs

 1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju innowacji w firmach, trendów technologicznych, polityki…

  More Details

  3 Sep 2018
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Prowadzenie…

  More Details

  23 Aug 2018
 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: SAMODZIELNE STANOWISKO ds. obsługi dofinansowania projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych…

  More Details

  21 Aug 2018
 4. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POSZUKUJE KANDYDATA/KANDYDATKI NA STANOWISKO: Inspektora ds. promocji i wdrażania projektów strategicznych departamentu w Wydziale Kultury w Departamencie Kultury i Edukacji zadania…

  More Details

  16 Aug 2018
 5. Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora/koordynatorki

  Fundacja dla Somalii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora/koordynatorki ZAKRES OBOWIĄZKÓW przygotowanie szczegółowego programu szkolenia oraz przygotowanie dokumentacji metodycznej i dydaktycznej szkolenia, pomoc metodyczna w procesie…

  More Details

  13 Aug 2018
 6. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES…

  More Details

  7 Aug 2018
 7. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych ZAKRES ZADAŃ opracowywanie na potrzeby publikacji tradycyjnych oraz…

  More Details

  30 Jul 2018
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na wolne stanowisko: główny specjalista do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich do Wydziału Programowania EFRR Główne obowiązki: Wykonywanie…

  More Details

  30 Jul 2018
 9. Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność poszukuje osoby na stanowisko: Starszego Specjalisty ds. Komunikacji i Promocji Wymagania wobec kandydata/ki: Niezbędne wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane: filologia…

  More Details

  27 Jul 2018
 10. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO EKSPERTA DS. BADAŃ I ANALIZ GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY: Projektowanie i prowadzenie badań własnych…

  More Details

  16 Jul 2018
 11. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: analiz strategicznych w Biurze Analiz i Projektów Strategicznych ZAKRES ZADAŃ Przeprowadzanie lub zlecanie badań, ekspertyz,…

  More Details

  13 Jul 2018
 12. Urząd Morski w Słupsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny inspektor

  Urząd Morski w Słupsku 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Słupsk, pomorskie, Poland

  Urząd Morski w Słupsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny inspektor do spraw: ochrony środowiska morskiego w Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego ZAKRES ZADAŃ Nadzorowanie działalności kontrolnej…

  More Details

  11 Jul 2018
 13. Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Środowiska 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: projektów MF EOG i NMF oraz innych projektów realizowanych ze środków zagranicznych w Wydziale Programów…

  More Details

  5 Jul 2018
 14. Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydata na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydata na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu ZAKRES ZADAŃ Udział w programowaniu kierunków oraz…

  More Details

  4 Jul 2018
 15. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista w Wydziale Analiz Strukturalnych w Departamencie Analiz Gospodarczych ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych na potrzeby…

  More Details

  4 Jul 2018
 16. Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: studia wschodnie, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia);  płynna znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego oraz rosyjskiego (poziom…

  More Details

  26 Mar 2018
 17. Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych

  Kancelaria Sejmu RP 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Zadania i obowiązki; Przygotowywanie opinii i analiz oraz publikacji dotyczących stosunków międzynarodowych. Ocena politycznych skutków regulacji w odniesieniu do projektów ustaw/uchwał oraz ustaw/uchwał przyjętych przez…

  More Details

  21 Mar 2018
 18. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu…

  More Details

  13 Mar 2018
 19. WiseEuropa poszukuje Kierownika Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje (K/M)

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie w obszarze badań społecznych (np. socjologia), doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań jakościowych i ilościowych (w tym przygotowywania narzędzi badawczych,…

  More Details

  8 Mar 2018
 20. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz…

  More Details

  13 Feb 2018
 21. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu…

  More Details

  31 Jan 2018
 22. European Climate Foundation seeks Communications Associate

  European Climate Foundation 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of the role The ECF’s Poland Programme currently accepts applications for an experienced and highly driven communications professional to join its Warsaw-based team for…

  More Details

  23 Jan 2018
 23. Stanowisko: starszy specjalista – przedstawiciel FSM w Gruzji Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat do 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia. Miejsce…

  More Details

  5 Jan 2018
 24. Stanowisko w Wydziale ds. nadzoru nad instytucjami kultury i koordynacji Programów Ministra, Departament Narodowych Instytucji Kultury ZAKRES ZADAŃ Obsługa PM – Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej…

  More Details

  3 Jan 2018
 25. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz…

  More Details

  2 Jan 2018
 26. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty ds. regulacji gospodarczych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ 1. Dokonywanie analiz prawnych 2. Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. 3. Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego 4. Nadzór…

  More Details

  18 Dec 2017
 27. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – monitorowanie, analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących współpracy regionalnej i dialogu społecznego,…

  More Details

  13 Dec 2017
 28. Wise Europa poszukuje starszego analityka

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Oczekiwania: Wykształcenie wyższe magisterskie, Co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku badawczym w krajowej i/lub międzynarodowej instytucji badawczej, think-tanku, instytucie naukowym, Znajomość polityki zagranicznej UE…

  More Details

  5 Dec 2017
 29. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje starszego specjalisty ds. obsługi legislacyjnej

  Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego skomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozostających we właściwości MC, w tym…

  More Details

  27 Nov 2017
 30. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielną: realizację wewnętrznych projektów ewaluacyjnych i analitycznych na potrzeby NCBR (w tym przygotowanie koncepcji i metodologii badań;…

  More Details

  22 Nov 2017