3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Jobs

 1. ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracami wydziału (organizowanie pracy wydziału, rozdzielanie spraw do realizacji przez podległych pracowników, sprawdzanie poprawności przygotowanych przez pracowników dokumentów i przedstawianie do akceptacji…

  More Details

  5 Nov 2017
 2. I. Wymagania w stosunku do kandydatów a. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, dziennikarstwo, zarządzanie; 2. Co najmniej 4 – letni…

  More Details

  9 Oct 2017
 3. ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracą Wydziału poprzez dokonywanie podziału wpływających do realizacji spraw, wyznaczanie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań oraz określanie celów i terminów ich…

  More Details

  4 Oct 2017
 4. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowany kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, administracja, marketing i zarządzanie; staż pracy: co najmniej 5…

  More Details

  26 Sep 2017
 5. Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku będzie bezpośrednio współpracowała z Zarządem/ Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze przygotowywania informacji, analiz i opinii wynikających z bieżącej…

  More Details

  21 Sep 2017
 6. FleishmanHillard seeks Account Manager Healthcare

  FleishmanHillard 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  FleishmanHillard is looking for an Account Manager Healthcare department. Scope of work: Current customer service (medical line of business) Project management for international corporations Consulting…

  More Details

  13 Sep 2017
 7. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadań Województwa Łódzkiego…

  More Details

  11 Sep 2017
 8. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu…

  More Details

  23 Aug 2017
 9. ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji programu operacyjnego) – gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz – analizowanie zgromadzonych…

  More Details

  24 Jul 2017
 10. Google seeks Public Policy and Government Relations Analyst

  Google 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  As a member of Google’s Public Policy team, you help shape various product and issue agendas with policy makers inside and outside government. In addition,…

  More Details

  19 Jul 2017
 11. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunki studiów: zarządzanie, politologia, administracja; staż pracy: co najmniej 4 lata stażu pracy w tym, co…

  More Details

  10 Jul 2017
 12. ZAKRES ZADAŃ Gromadzi i analizuje dane oraz wyniki z badań krajowych i międzynarodowych na potrzeby tworzenia założeń polityki edukacyjnej opartej na faktach. Współpracuje z organizacjami…

  More Details

  4 Jul 2017
 13. Ministerstwo Rozwoju poszukuje starszego specjalisty ds. informacji i edukacji

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Zapewnianie obsługi prasowej oraz upowszechnianie informacji nt. POPW, PO RPW i PPW-Turystyka, w tym obsługa Kierownictwa resortu Przygotowywanie i weryfikacja materiałów informacyjnych, publikacji…

  More Details

  5 Jun 2017
 14. Who we are looking for? The South Baltic JS is looking for reliable, committed and creative Information & Communication Officer, who is enthusiastic to join…

  More Details

  1 Jun 2017
 15. Treść ogłoszenia dostępna pod poniższym linkiem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/oferty_pracy/praca_od_2009/oferta-pracy-na-stanowisko-inspektor-z-dnia-2017-05-30.html

  More Details

  1 Jun 2017
 16. ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityk środowiskowych, w tym w ramach strategii „Europa 2020”, oraz koordynacja spraw dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów oraz gospodarki…

  More Details

  1 Jun 2017
 17. I. Wymagania w stosunku do kandydatów a. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe; 2. Co najmniej 3 – letni staż pracy; 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem…

  More Details

  30 May 2017
 18. ZAKRES ZADAŃ Pozyskiwanie danych oraz wykonywanie na ich podstawie analiz dotyczących zagadnień o systemowym charakterze z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego Prowadzenie spraw związanych z…

  More Details

  23 May 2017
 19. Ministerstwo Rozwoju poszukuje starszego specjalisty ds. komunikacji i edukacji

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ budowanie strategii działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych prowadzenie działań i projektów edukacyjnych, oraz kampanii/ działań/ projektów informacyjnych przygotowywanie i weryfikacja materiałów informacyjnych, publikacji…

  More Details

  19 May 2017
 20. ZAKRES ZADAŃ Uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych (Euro Contrôle Route – ECR Harmonie oraz ECR Training) w związku z członkostwem GITD w organizacji…

  More Details

  17 May 2017
 21. WiseEuropa poszukuje menadżera ds. PR i komunikacji

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Oczekiwania: Ukończone studia magisterskie, Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR i Komunikacji, Naturalne zainteresowanie sprawami publicznymi i bardzo dobra orientacja w aktualnych wydarzeniach związanych…

  More Details

  17 May 2017
 22. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu…

  More Details

  9 May 2017
 23. Główne obowiązki: Prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu oraz spraw statutowo-regulaminowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Prowadzenie spraw związanych z zarządzeniami Marszałka Województwa Mazowieckiego, w…

  More Details

  25 Apr 2017
 24. ZAKRES ZADAŃ Stały monitoring i analiza parlamentarnego procesu legislacyjnego nad wybranymi projektami ustaw w zakresie prac merytorycznych oraz przebiegu procedur parlamentarnych. Opracowywanie i przedstawianie notatek,…

  More Details

  13 Apr 2017
 25. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty w Departamencie Programów Pomocowych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Zarządzanie projektami – określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów – opracowywanie budżetu projektu – budowanie zespołu projektowego –…

  More Details

  11 Apr 2017
 26. Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację działań promocyjnych związanych z 100. Rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz za organizację…

  More Details

  28 Mar 2017
 27. Zakres obowiązków: Aktywne wyszukiwanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań realizowanych przez Instytut (w szczególności analitycznych, naukowo-badawczych, wydawniczych, konferencyjnych, bibliotecznych, szkoleniowych, współpracy międzynarodowej); Opracowywanie, weryfikacja i…

  More Details

  16 Mar 2017
 28. Główne obowiązki: Prowadzenie ewaluacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego. Zarządzanie rekomendacjami z realizacji badań ewaluacyjnych w tym monitorowanie ich wdrożenia w ramach RPO WM. Współpraca…

  More Details

  28 Feb 2017
 29. ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie i realizowanie strategii oraz kampanii informacyjnych, edukacyjnych dotyczących działań podejmowanych przez Ministra i kierowany przez niego urząd, przygotowywanie opracowań merytorycznych na potrzeby…

  More Details

  28 Feb 2017
 30. Zakres obowiązków: inicjowanie oraz realizacja projektów mających na celu wzmacnianie potencjału eksportowego regionu oraz promocji gospodarczej regionu inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z krajową i…

  More Details

  20 Feb 2017