3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Jobs

 1. Who we are looking for? The South Baltic JS is looking for reliable, committed and creative Information & Communication Officer, who is enthusiastic to join…

  More Details

  1 Jun 2017
 2. Treść ogłoszenia dostępna pod poniższym linkiem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/oferty_pracy/praca_od_2009/oferta-pracy-na-stanowisko-inspektor-z-dnia-2017-05-30.html

  More Details

  1 Jun 2017
 3. ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityk środowiskowych, w tym w ramach strategii „Europa 2020”, oraz koordynacja spraw dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów oraz gospodarki…

  More Details

  1 Jun 2017
 4. I. Wymagania w stosunku do kandydatów a. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe; 2. Co najmniej 3 – letni staż pracy; 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem…

  More Details

  30 May 2017
 5. ZAKRES ZADAŃ Pozyskiwanie danych oraz wykonywanie na ich podstawie analiz dotyczących zagadnień o systemowym charakterze z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego Prowadzenie spraw związanych z…

  More Details

  23 May 2017
 6. Ministerstwo Rozwoju poszukuje starszego specjalisty ds. komunikacji i edukacji

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ budowanie strategii działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych prowadzenie działań i projektów edukacyjnych, oraz kampanii/ działań/ projektów informacyjnych przygotowywanie i weryfikacja materiałów informacyjnych, publikacji…

  More Details

  19 May 2017
 7. ZAKRES ZADAŃ Uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych (Euro Contrôle Route – ECR Harmonie oraz ECR Training) w związku z członkostwem GITD w organizacji…

  More Details

  17 May 2017
 8. WiseEuropa poszukuje menadżera ds. PR i komunikacji

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Oczekiwania: Ukończone studia magisterskie, Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR i Komunikacji, Naturalne zainteresowanie sprawami publicznymi i bardzo dobra orientacja w aktualnych wydarzeniach związanych…

  More Details

  17 May 2017
 9. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu…

  More Details

  9 May 2017
 10. Główne obowiązki: Prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu oraz spraw statutowo-regulaminowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Prowadzenie spraw związanych z zarządzeniami Marszałka Województwa Mazowieckiego, w…

  More Details

  25 Apr 2017
 11. ZAKRES ZADAŃ Stały monitoring i analiza parlamentarnego procesu legislacyjnego nad wybranymi projektami ustaw w zakresie prac merytorycznych oraz przebiegu procedur parlamentarnych. Opracowywanie i przedstawianie notatek,…

  More Details

  13 Apr 2017
 12. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty w Departamencie Programów Pomocowych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Zarządzanie projektami – określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów – opracowywanie budżetu projektu – budowanie zespołu projektowego –…

  More Details

  11 Apr 2017
 13. Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację działań promocyjnych związanych z 100. Rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz za organizację…

  More Details

  28 Mar 2017
 14. Zakres obowiązków: Aktywne wyszukiwanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań realizowanych przez Instytut (w szczególności analitycznych, naukowo-badawczych, wydawniczych, konferencyjnych, bibliotecznych, szkoleniowych, współpracy międzynarodowej); Opracowywanie, weryfikacja i…

  More Details

  16 Mar 2017
 15. Główne obowiązki: Prowadzenie ewaluacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego. Zarządzanie rekomendacjami z realizacji badań ewaluacyjnych w tym monitorowanie ich wdrożenia w ramach RPO WM. Współpraca…

  More Details

  28 Feb 2017
 16. ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie i realizowanie strategii oraz kampanii informacyjnych, edukacyjnych dotyczących działań podejmowanych przez Ministra i kierowany przez niego urząd, przygotowywanie opracowań merytorycznych na potrzeby…

  More Details

  28 Feb 2017
 17. Zakres obowiązków: inicjowanie oraz realizacja projektów mających na celu wzmacnianie potencjału eksportowego regionu oraz promocji gospodarczej regionu inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z krajową i…

  More Details

  20 Feb 2017
 18. ZAKRES ZADAŃ realizacja zadań związanych z procesem negocjacyjnym Konwencji Genewskiej w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczenia Powietrza na Dalekie Odległości (LRTAP) poprzez uczestnictwo w pracach Grup Roboczych…

  More Details

  20 Feb 2017
 19. ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracą Wydziału Promocji w szczególności poprzez planowanie i przydzielanie podległym pracownikom zadań służbowych oraz monitorowanie i egzekwowanie jakości i terminowości ich wykonania,…

  More Details

  14 Feb 2017
 20. do spraw: koordynacji projektu POIiŚ pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ZAKRES ZADAŃ Realizacja i koordynacja prac związanych…

  More Details

  3 Feb 2017
 21. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) min. 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej rok…

  More Details

  31 Jan 2017
 22. Zakres zadań obejmuje m.in.: 1) Prowadzenie spraw związanych z budżetem Wydziału. 2) Przygotowywanie umów, zarządzeń, uchwał sejmiku oraz współorganizowanie przetargów związanych z działaniami promocyjnymi. 3)…

  More Details

  31 Jan 2017
 23. Ambasada Danii poszukuje Senior Commercial Advisor – Energy and Environment

  Ambasada Królestwa Danii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Your focus areas: As a senior commercial advisor you will actively reach out to relevant Danish companies (your clients) and help to develop their business…

  More Details

  26 Jan 2017
 24. Główne odpowiedzialności: Prowadzenie działań związanych z koordynacją, przygotowaniem projektu, w tym przygotowaniem wniosków o finansowanie projektu; Nadzór nadrozliczaniem projektu. Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji. Prowadzenie…

  More Details

  24 Jan 2017
 25. Agencja Rynku Rolnego poszukuje specjalisty w Zespole Prasowym

  Agencja Rynku Rolnego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: • realizacja zleceń emisji materiałów informacyjnych w mediach; • przygotowywanie umów zawieranych z mediami; •…

  More Details

  19 Jan 2017
 26. Liczba stanowisk: 1 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo Główne obowiązki: Obsługa polskich inwestorów zagranicznych Niezbędne wymagania: Wykształcenie wyższe. Co najmniej…

  More Details

  19 Jan 2017
 27. Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.) Wykształcenie: wyższe – magisterskie preferowane kierunki: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne i pokrewne lub inne uzupełnione studiami z…

  More Details

  17 Jan 2017
 28. wymagania niezbędne: niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, korzystanie w…

  More Details

  17 Jan 2017
 29. ZAKRES ZADAŃ prowadzenie spraw dotyczących organizacji łączności na potrzeby obronności państwa oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; organizowanie i udział w przeprowadzaniu szkoleń obronnych działu administracji…

  More Details

  11 Jan 2017
 30. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia obsługi prawnej pozostałych komórek departamentu w zakresie zarządzania FS, PO IiŚ 2007-2013 i 2014-2020 poprzez wykonywanie wymagających wiedzy…

  More Details

  10 Jan 2017