3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Jobs

 1. ZAKRES ZADAŃ realizacja zadań związanych z procesem negocjacyjnym Konwencji Genewskiej w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczenia Powietrza na Dalekie Odległości (LRTAP) poprzez uczestnictwo w pracach Grup Roboczych…

  More Details

  20 Feb 2017
 2. ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracą Wydziału Promocji w szczególności poprzez planowanie i przydzielanie podległym pracownikom zadań służbowych oraz monitorowanie i egzekwowanie jakości i terminowości ich wykonania,…

  More Details

  14 Feb 2017
 3. do spraw: koordynacji projektu POIiŚ pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ZAKRES ZADAŃ Realizacja i koordynacja prac związanych…

  More Details

  3 Feb 2017
 4. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) min. 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej rok…

  More Details

  31 Jan 2017
 5. Zakres zadań obejmuje m.in.: 1) Prowadzenie spraw związanych z budżetem Wydziału. 2) Przygotowywanie umów, zarządzeń, uchwał sejmiku oraz współorganizowanie przetargów związanych z działaniami promocyjnymi. 3)…

  More Details

  31 Jan 2017
 6. Ambasada Danii poszukuje Senior Commercial Advisor – Energy and Environment

  Ambasada Królestwa Danii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Your focus areas: As a senior commercial advisor you will actively reach out to relevant Danish companies (your clients) and help to develop their business…

  More Details

  26 Jan 2017
 7. Główne odpowiedzialności: Prowadzenie działań związanych z koordynacją, przygotowaniem projektu, w tym przygotowaniem wniosków o finansowanie projektu; Nadzór nadrozliczaniem projektu. Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji. Prowadzenie…

  More Details

  24 Jan 2017
 8. Agencja Rynku Rolnego poszukuje specjalisty w Zespole Prasowym

  Agencja Rynku Rolnego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: • realizacja zleceń emisji materiałów informacyjnych w mediach; • przygotowywanie umów zawieranych z mediami; •…

  More Details

  19 Jan 2017
 9. Liczba stanowisk: 1 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo Główne obowiązki: Obsługa polskich inwestorów zagranicznych Niezbędne wymagania: Wykształcenie wyższe. Co najmniej…

  More Details

  19 Jan 2017
 10. Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.) Wykształcenie: wyższe – magisterskie preferowane kierunki: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne i pokrewne lub inne uzupełnione studiami z…

  More Details

  17 Jan 2017
 11. wymagania niezbędne: niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, korzystanie w…

  More Details

  17 Jan 2017
 12. ZAKRES ZADAŃ prowadzenie spraw dotyczących organizacji łączności na potrzeby obronności państwa oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; organizowanie i udział w przeprowadzaniu szkoleń obronnych działu administracji…

  More Details

  11 Jan 2017
 13. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia obsługi prawnej pozostałych komórek departamentu w zakresie zarządzania FS, PO IiŚ 2007-2013 i 2014-2020 poprzez wykonywanie wymagających wiedzy…

  More Details

  10 Jan 2017
 14. ZAKRES ZADAŃ · przeprowadzanie kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego i sporządzanie protokołów kontroli oraz kontrolowanie realizacji zaleceń…

  More Details

  4 Jan 2017
 15. Analityk ds. polityki energetycznej

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe); biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1); dobra znajomość innych języków (np….

  More Details

  13 Dec 2016
 16. Analityk ds. zagadnień prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Wymagania: ukończone studia wyższe (preferowane kierunki/specjalności: prawo, prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, nauki polityczne); biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1); dobra…

  More Details

  13 Dec 2016
 17. Kancelaria Senatu poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko – sekretarz komisji senackiej w Biurze Prac Senackich, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:…

  More Details

  6 Apr 2016
 18. Fundacja Asgard poszukuje specjalisty ds. projektów unijnych

  Fundacja Asgard 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Lublin, lubelskie, Poland

  Fundacja Asgard poszukuje do Kandydatów, którzy chcą dołączyć do Zespołu jako: Specjalista ds. projektów unijnych Wymagania: wykształcenie wyższe doświadczenie w realizacji projektów EFS znajomość wytycznych do…

  More Details

  12 Mar 2016
 19. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób…

  More Details

  27 Sep 2015
 20. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw oceny wpływu i analiz w Departamencie Ekonomicznym Unii Europejskiej W miesiącu poprzedzającym…

  More Details

  23 Sep 2015
 21. Habitat For Humanity Poland seeks Fundraiser

  Habitat For Humanity Poland 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Habitat For Humanity Poland is part of Habitat for Humanity International – an international not-for-profit organization focused on alleviation of housing poverty in the world….

  More Details

  20 Sep 2015