staż/ internship Jobs

  1. CASE poszukuje stażysty do działu komunikacji ZAKRES ZADAŃ: wsparcie w przygotowywaniu i realizowaniu projektów komunikacyjnych oraz promocyjnych; opracowywanie i tworzenie materiałów informacyjnych na stronę internetową;…

    More Details

    9 Aug 2019