Latest Jobs

 1. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz…

  More Details

  13 Feb 2018
 2. The Embassy of Canada seeks Migration Program Clerk

  The Embassy of Canada 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of duties Under the general supervision of the Migration Program Manager or of the Migration Officer, the Migration Program Clerk will assist with the…

  More Details

  13 Feb 2018
 3. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu…

  More Details

  5 Feb 2018
 4. The IIR is offering a full-time position for a researcher or senior researcher with a focus on security to join its team of colleagues within…

  More Details

  3 Feb 2018
 5. Wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane kierunki: ekonomiczne, administracyjne, rolnicze lub funduszy UE Zakres obowiązków: nadzorowanie i koordynowanie kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów…

  More Details

  31 Jan 2018
 6. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu…

  More Details

  31 Jan 2018
 7. European Climate Foundation seeks Communications Associate

  European Climate Foundation 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of the role The ECF’s Poland Programme currently accepts applications for an experienced and highly driven communications professional to join its Warsaw-based team for…

  More Details

  23 Jan 2018
 8. Wymagania: zainteresowanie życiem publicznym i politycznym oraz kwestiami związanymi z przywództwem, przynajmniej dwuletnie doświadczenie w koordynacji projektów, doświadczenie w działalności społecznej czy politycznej, doświadczenie w…

  More Details

  22 Jan 2018
 9. Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Spraw Międzynarodowych

  Kancelaria Sejmu RP 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Podstawowym zadaniem osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie sporządzanie analiz i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością Sejmu na potrzeby Prezydium Sejmu…

  More Details

  17 Jan 2018
 10. WiseEuropa poszukuje Młodszego Ekonomisty (k/m)

  WiseEuropa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia) lub student/ka ostatnich lat studiów magisterskich, doświadczenie w stosowaniu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do analiz ilościowych (mogą być prace na studiach),…

  More Details

  15 Jan 2018
 11. Podstawowe zadania i obowiązki: Opracowywanie międzynarodowych ekspertyz porównawczych dotyczących ustroju, regulacji prawnych, rozwiązań instytucjonalnych, wewnętrznej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej oraz innych bieżących zagadnień w…

  More Details

  9 Jan 2018
 12. Stanowisko: starszy specjalista – przedstawiciel FSM w Gruzji Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat do 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia. Miejsce…

  More Details

  5 Jan 2018
 13. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu…

  More Details

  3 Jan 2018
 14. Stanowisko w Wydziale ds. nadzoru nad instytucjami kultury i koordynacji Programów Ministra, Departament Narodowych Instytucji Kultury ZAKRES ZADAŃ Obsługa PM – Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej…

  More Details

  3 Jan 2018
 15. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz…

  More Details

  2 Jan 2018
 16. Under the general supervision of Deputy Head, Democratization Department, the Migration/Freedom of Movement Adviser will perform the following functions: Developing and implementing the migration programme…

  More Details

  2 Jan 2018
 17. Poszukujemy osoby, która: >    posiada doświadczenie pracy na stanowisku kierownika/czki biura lub recepcji (minimum 1 rok) i praktyczną umiejętność zarządzania zespołem,wie co jest ważne w…

  More Details

  21 Dec 2017
 18. General Position Summary We are looking for the Director of the Humanitarian and Aid Department in Warsaw. The aim of this position is to constantly…

  More Details

  18 Dec 2017
 19. The role of the Frontex Senior Liaison Officer to the EU Member States is to foster cooperation and dialogue between Frontex and the national authorities…

  More Details

  18 Dec 2017
 20. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty ds. regulacji gospodarczych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ 1. Dokonywanie analiz prawnych 2. Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. 3. Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego 4. Nadzór…

  More Details

  18 Dec 2017
 21. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: – monitorowanie, analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących współpracy regionalnej i dialogu społecznego,…

  More Details

  13 Dec 2017
 22. Le stagiaire sera engagé dans la réalisation du projet annuel « Tastin’ France » – une présentation professionnelle de vins et spiritueux organisée dans les…

  More Details

  11 Dec 2017
 23. Obowiązki: śledzenie, analizowanie i opisywanie wydarzeń politycznych, monitorowanie procesów społecznych, analiza danych statystycznych, wymyślanie i pisanie tekstów na podstawie sondaży, danych GUS i innych zbiorów…

  More Details

  6 Dec 2017
 24. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie, – posiadanie minimum 4 letniego stażu pracy lub okresów wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko, w…

  More Details

  6 Dec 2017
 25. ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie artykułów prasowych, wystąpień kierownictwa i materiałów merytorycznych dla Prezesa UOKiK, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie komunikacji społecznej. Opracowywanie wywiadów…

  More Details

  6 Dec 2017
 26. Wise Europa poszukuje starszego analityka

  WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Oczekiwania: Wykształcenie wyższe magisterskie, Co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku badawczym w krajowej i/lub międzynarodowej instytucji badawczej, think-tanku, instytucie naukowym, Znajomość polityki zagranicznej UE…

  More Details

  5 Dec 2017
 27. Zakres obowiązków obejmuje głównie: – nadzór nad magazynem prasowym, – zakup materiałów na potrzeby działań Ambasady w dziedzinie prasy i PR, – udział w organizowaniu…

  More Details

  27 Nov 2017
 28. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje starszego specjalisty ds. obsługi legislacyjnej

  Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego skomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozostających we właściwości MC, w tym…

  More Details

  27 Nov 2017
 29. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielną: realizację wewnętrznych projektów ewaluacyjnych i analitycznych na potrzeby NCBR (w tym przygotowanie koncepcji i metodologii badań;…

  More Details

  22 Nov 2017
 30. Zakres stanowiska pracy: – monitorowanie procesu ISP tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (m.in. zbieranie oraz analiza statystyczna danych liczbowych i wskaźników, analiza realizacji Porozumień na rzecz…

  More Details

  20 Nov 2017
1 2 3 7