Latest Jobs

 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje: Redaktora/ki Zakres obowiązków: przygotowywanie tekstów i tworzenie materiałów multimedialnych poświęconych nowym technologiom i sztucznej inteligencji (SI); analizowanie trendów…

  More Details

  16 Nov 2018
 2. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” poszukuje osoby na stanowisko: Inspektor – Specjalista ds. organizacji podróży służbowych Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.:…

  More Details

  16 Nov 2018
 3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Obsługi i Rozliczeń ZAKRES ZADAŃ Nadzór nad realizacją umów zawartych…

  More Details

  16 Nov 2018
 4. Youth Business Poland poszukuje do zespołu Managera Projektów

  Youth Business Poland 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Youth Business Poland poszukuje do zespołu Managera Projektów Zakres zadań: zarządzanie programami mentoringowymi, szkoleniowymi i akceleracyjnymi, realizowanymi przez Fundację nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami…

  More Details

  16 Nov 2018
 5. Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na: staż w zespole realizującym eventy Do Twoich zajęć należeć będzie: Udział i wsparcie zespołu projektowego w poniższych zadaniach: organizowanie…

  More Details

  15 Nov 2018
 6. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Koordynacji Polityki Rozwoju w Departamencie Strategii Rozwoju ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych, w…

  More Details

  15 Nov 2018
 7. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instytucji Rozwoju ZAKRES ZADAŃ  Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi…

  More Details

  15 Nov 2018
 8. Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: mediacji w Wydziale ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich ZAKRES ZADAŃ Podejmowanie czynności…

  More Details

  15 Nov 2018
 9. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: nadzoru instytucji w obszarze teatru w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury ZAKRES ZADAŃ…

  More Details

  14 Nov 2018
 10. Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: rozwoju i promowania biopaliw w Wydziale Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych w Departamencie Energii…

  More Details

  14 Nov 2018
 11. Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje kandydatkę/ kandydata na stanowisko: Dyrektor (m/k) Fundacji Internationaler Bund Polska Zakres obowiązków: gospodarcze i operacyjne zarządzanie oraz reprezentowanie Fundacji, realizacja…

  More Details

  12 Nov 2018
 12. Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Realizacji Eventów Do Twoich zadań należeć będzie: opracowanie koncepcji oraz kompleksowa organizacja debat, konferencji i spotkań…

  More Details

  12 Nov 2018
 13. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Kształtowania Polityki Spójności w Departamencie Strategii Rozwoju ZAKRES ZADAŃ udział w procesie decyzyjnym…

  More Details

  12 Nov 2018
 14. Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

  Ministerstwo Finansów 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: projektowania, badań i współpracy z klientem w Wydziale Projektowania, Badań i Współpracy z Klientem Departamentu…

  More Details

  12 Nov 2018
 15. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Wsparcia Programów i Inwestycji Infrastrukturalnych w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie postępowań pozaadministracyjnych…

  More Details

  12 Nov 2018
 16. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: nadzoru rynku w Wydziale postępowań w zakresie nadzoru rynku, Departament Nadzoru Rynku ZAKRES…

  More Details

  9 Nov 2018
 17. Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji Zakres zadań: zaangażowanie w działania związane z projektami realizowanymi w Dziale Innowacji Społecznych…

  More Details

  9 Nov 2018
 18. FUNDACJA VEOLIA POLSKA poszukuje kandydatów na stanowisko KOORDYNATOR PROJEKTÓW CSR

  Fundacja Veolia Polska 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  FUNDACJA VEOLIA POLSKA poszukuje kandydatów na stanowisko KOORDYNATOR PROJEKTÓW CSR ZADANIA: Zarządzanie projektami z obszaru CSR, w tym programem wolontariatu pracowniczego, Nadzór nad realizacją merytoryczną…

  More Details

  8 Nov 2018
 19. WiseEuropa poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko ekspert ds. planowania przestrzennego Główne obowiązki: udział w pracach zespołu ekspertów; przygotowanie materiałów na szkolenia i spotkania dla…

  More Details

  8 Nov 2018
 20. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ…

  More Details

  7 Nov 2018
 21. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: ds. prawa i polityki UE w zakresie migracji i azylu w Zespole…

  More Details

  7 Nov 2018
 22. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa w Wydziale Przygotowań Obronnych…

  More Details

  7 Nov 2018
 23. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej, Departament Polityki Zdrowotnej ZAKRES ZADAŃ prowadzenie prac związanych z planowaniem i opracowywaniem programów…

  More Details

  7 Nov 2018
 24. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Dostępności w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES ZADAŃ wdrażanie Programu Dostępność Plus, w…

  More Details

  2 Nov 2018
 25. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ Zadanie 1: Prowadzenie…

  More Details

  2 Nov 2018
 26. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: EKSPERTA DS. ANALIZY BIZNESOWEJ W DEPARTAMENCIE DS. TELEINFORMATYKI, WYDZIALE DS. PROJEKTOWANIA I ROZWOJU SYSTEMÓW W WYMIARZE…

  More Details

  31 Oct 2018
 27. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Strategii i Promocji w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich…

  More Details

  31 Oct 2018
 28. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: europejskich w Wydziale ds. europejskich i projektów międzynarodowych w Departamencie Funduszy i…

  More Details

  31 Oct 2018
 29. Urząd Transportu Kolejowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku – Zespole Rzecznika Praw Pasażera Kolei ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie postępowań w celu pozasądowego…

  More Details

  31 Oct 2018
 30. Instytut WiseEuropa poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko: Menadżera ds. PR i komunikacji Oczekiwania: Ukończone studia magisterskie, Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR i…

  More Details

  31 Oct 2018
1 2 3 12