Latest Jobs

 1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie analiz rynkowych, obrotów…

  More Details

  21 Aug 2018
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: SAMODZIELNE STANOWISKO ds. obsługi dofinansowania projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych…

  More Details

  21 Aug 2018
 3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: współpracownik (specjalizacja: analiza inwestycji B+R) Główne zadania: wspieranie procesów inwestycyjnych, w tym samodzielne przeprowadzanie analiz finansowych…

  More Details

  21 Aug 2018
 4. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: międzynarodowego prawa pracy w Wydziale Międzynarodowego Prawa Pracy w Departamencie Prawa…

  More Details

  20 Aug 2018
 5. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Broni, Amunicji i Materiałów Wybuchowych…

  More Details

  20 Aug 2018
 6. Fundacja WWF Polska poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. zrównoważonej polityki finansowej Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: Rzecznictwo prowadzące do dostosowania…

  More Details

  16 Aug 2018
 7. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POSZUKUJE KANDYDATA/KANDYDATKI NA STANOWISKO: Inspektora ds. promocji i wdrażania projektów strategicznych departamentu w Wydziale Kultury w Departamencie Kultury i Edukacji zadania…

  More Details

  16 Aug 2018
 8. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: obsługi Komitetu do Spraw Europejskich w Wydziale ds. europejskich i projektów międzynarodowych w…

  More Details

  13 Aug 2018
 9. Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: polityki narkotykowej w Wydziale Zdrowia Psychicznego w Departamencie Zdrowia Publicznego ZAKRES ZADAŃ Określanie i promowanie…

  More Details

  13 Aug 2018
 10. Polski Komitet Paraolimpijski poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. projektów Do obowiązków kandydata/tki należeć będzie: realizacja bieżących projektów współfinansowanych ze środków publicznych – PFRON, zgodnie…

  More Details

  13 Aug 2018
 11. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Koalicją na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z NGO ogłasza Konkurs na stanowisko Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. wdrażania Strategii Współpracy Miasta Wrocławia…

  More Details

  13 Aug 2018
 12. Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora/koordynatorki

  Fundacja dla Somalii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora/koordynatorki ZAKRES OBOWIĄZKÓW przygotowanie szczegółowego programu szkolenia oraz przygotowanie dokumentacji metodycznej i dydaktycznej szkolenia, pomoc metodyczna w procesie…

  More Details

  13 Aug 2018
 13. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ZAKRES ZADAŃ zarządzanie wsparciem dla projektów PPP,…

  More Details

  9 Aug 2018
 14. Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: organizacyjnych Konferencji COP24 w Zespole ds. Dokumentacji, Partnerów, Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze…

  More Details

  9 Aug 2018
 15. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska ZAKRES ZADAŃ Realizowanie prac w zakresie…

  More Details

  9 Aug 2018
 16. Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej poszukuje REDAKTORA/REDAKTORKI Zakres obowiązków monitoring zmian w prawie i polityce, pisanie, zamawianie, redakcja i publikacja tekstów, które będą się ukazywać na…

  More Details

  9 Aug 2018
 17. Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/ki projektów

  Centrum Edukacji Obywatelskiej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/ki projektów z zakresu praktycznej edukacji ekonomicznej i na rzecz przedsiębiorczości Wymagania: min. 2 letnie doświadczenie w koordynacji projektów z zakresu edukacji…

  More Details

  8 Aug 2018
 18. Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu „Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur” OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY Kwalifikacje i wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe magisterskie; –…

  More Details

  7 Aug 2018
 19. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej ZAKRES…

  More Details

  7 Aug 2018
 20. Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wymagania niezbędne: Wykształcenie…

  More Details

  7 Aug 2018
 21. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. RYNKU PRACY W WYDZIALE DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH V W DEPARTAMENCIE DS. RYNKU PRACY WYMOGI…

  More Details

  7 Aug 2018
 22. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: w Zespole Studiów Międzynarodowych w Departamencie Studiów Strategicznych ZAKRES ZADAŃ prace analityczne i…

  More Details

  2 Aug 2018
 23. Główny Inspektorat Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: Funduszy Rozwojowych Wydział Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowe ZAKRES ZADAŃ Realizowanie zadań związanych z zachowaniem…

  More Details

  2 Aug 2018
 24. Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. technologii finansowych

  Polityka Insight <1r pierwsza praca/ Entry Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. technologii finansowych OBOWIĄZKI: pisanie depesz i krótkich analiz na temat fintechów i bigtechów oraz technologii wdrażanych w bankach śledzenie zmian…

  More Details

  31 Jul 2018
 25. Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko ds. organizacji szkoleń i obsługi delegacji służbowych w Wydziale Spraw Personalnych w Biurze Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika…

  More Details

  30 Jul 2018
 26. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych ZAKRES ZADAŃ opracowywanie na potrzeby publikacji tradycyjnych oraz…

  More Details

  30 Jul 2018
 27. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na wolne stanowisko: główny specjalista do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich do Wydziału Programowania EFRR Główne obowiązki: Wykonywanie…

  More Details

  30 Jul 2018
 28. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w…

  More Details

  27 Jul 2018
 29. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: projektów badawczych i prowadzenia bazy strat wojennych w Wydziale ds. Restytucji Dóbr…

  More Details

  27 Jul 2018
 30. Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność poszukuje osoby na stanowisko: Starszego Specjalisty ds. Komunikacji i Promocji Wymagania wobec kandydata/ki: Niezbędne wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane: filologia…

  More Details

  27 Jul 2018
1 2 3 10