This job listing has expired and may no longer be relevant!

Alivia – Fundacja Onkologiczna poszukuje osoby na stanowisko: Manager ds. relacji zewnętrznych – public affairs

Alivia 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 9 Jan 2019

Job Description

Alivia – Fundacja Onkologiczna poszukuje osoby na stanowisko: Manager ds. relacji zewnętrznych – public affairs

Najważniejsze obowiązki:

 • analiza systemu ochrony zdrowia i identyfikacja głównych problemów polskiej onkologii,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności opieki nad pacjentami onkologicznymi,
 • udział w procesach legislacyjnych wpływających na proces diagnostyki i leczenia pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z osobami i instytucjami kształtującymi system ochrony zdrowia w Polsce,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z mediami,
 • pełnienie funkcji rzecznika fundacji (wystąpienia w mediach),
 • tworzenie informacji prasowych, opinii, stanowisk, pism,
 • udział w branżowych konferencjach, konsultacjach, posiedzeniach, naradach,
 • promocja i upowszechnianie działań fundacji,
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
 • prowadzenie działań w mediach społecznościowych.

Wymagania:

 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • doskonała znajomość mechanizmów funkcjonowanie polskiej służby zdrowia,
 • umiejętność wywierania wpływu na procesy tworzenia polityk publicznych,
 • umiejętność budowania i utrzymywania relacji z dużą liczbą interesariuszy,
 • świetna znajomość języka polskiego (zarówno w piśmie jak i mowie),
 • swoboda w wystąpieniach publicznych i medialnych,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz komunikatywność,
 • umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wyższe wykształcenie.

Oferujemy:

 • możliwość wywierania realnego wpływu na kształt systemu ochrony zdrowia w Polsce,
 • możliwość niesienia konkretnej pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • pracę w wyjątkowym zespole, gdzie liczy się każda osoba,
 • rozwój zawodowy.
Apply Online

Apply for this Job