This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ambasada Niemiec poszukuje pracownika w Wydziale Prasowym i PR

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec  Warszawa, mazowieckie, Poland 27 Nov 2017

Job Description

Zakres obowiązków obejmuje głównie:

– nadzór nad magazynem prasowym,

– zakup materiałów na potrzeby działań Ambasady w dziedzinie prasy i PR,

– udział w organizowaniu imprez Ambasady,

– pomoc w przygotowywaniu i realizacja projektów Wydziału Prasowego i PR Ambasady,

– pomoc w przygotowywaniu i opracowywanie projektów w mediach społecznościowych,

– opieka nad stroną internetową (Polen Portal).

Osoby ubiegające się o stanowisko powinny posiadać:

– bardzo dobre umiejętności organizacyjne,

– bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego i polskiego w mowie i piśmie,

– dobrą znajomość języka angielskiego jako dodatkowy atut,

– dobrą znajomość programów komputerowych (Microsoft Office, Open Office, edytor obrazów i media społecznościowe),

– umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,

– doświadczenie zawodowe w dziedzinie środków masowego przekazu.

Od kandydatów wymagamy wysokiego poziomu odpowiedzialności, staranności oraz niezawodności. Kandydat powinien być odporny na stres, lubić pracę w zespole i być w stanie reagować na nieprzewidziane wyzwania szybko i elastycznie. Ponadto musi być gotów do wykonywania obowiązków służbowych także poza regularnymi godzinami pracy.

Informacji w sprawie stanowiska pracy udziela pani Heupel – tel. 22 5841 802, e-mail: vw-10@wars.diplo.de

Aplikację wraz z:

  • listem motywacyjnym w języku niemieckim,
  • życiorysem w języku niemieckim,
  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji, świadectwami (zwłaszcza świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz ew. dyplomem ukończenia (zawodowej) szkoły wyższej),
  • ew. referencjami byłych pracodawców.

prosimy składać do dnia 1.12.2017 roku wyłącznie drogą elektroniczną (uwaga: załącznik nie może przekroczyć 8 MB) na adres:

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
do rąk pani Carolin Heupel
e-mail: vw-10@wars.diplo.de

282 total views, 1 today Print Job