This job listing has expired and may no longer be relevant!

CASE szuka osoby na stanowisko: Starszy ekonomista ds. analiz

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych tymczasowa/ interim  Anywhere 13 Jun 2019

Job Description

CASE szuka osoby na stanowisko: Starszy ekonomista ds. analiz

Oferujemy pracę na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu , w okresie od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r.

ZAKRES ZADAŃ:

Współpraca z Liderem Projektu, Dyrektorem Zespołu Polityki Fiskalnej oraz zespołem w obszarze konceptualizacji i realizacji projektu. Zakres prac Zespołu Polityki Fiskalnej obejmuje przede wszystkim:

· analizę danych,

· tworzenie i interpretację modeli statystycznych i ekonometrycznych,

· zarządzanie i dostarczanie zgodnie z normami w zakresie jakości, kosztów i czasu złożonego projektu wykorzystującego modele ekonometryczne.

W szczególności do zadań pracownika będzie należało:

· praca przy opracowaniu metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT, z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych korygujących obciążenia wynikające z selekcji próby,

· współpraca w procesie testowania metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT,

· współpraca przy analizie rezultatów otrzymanych z testowania metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT,

· współpraca w procesie dopracowywania metody kalkulacji luki w PIT,

· współpraca przy procesie wdrożenia metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT,

· współpraca i nadzór przy procesie stworzenia publikacji z instrukcją i rekomendacjami.

WYMAGANIA:

· wykształcenie: magister ekonomii (mile widziane studia doktoranckie lub stopień doktora nauk ekonomicznych),

· doświadczenie w zakresie opracowywania modeli statystycznych i ekonometrycznych, w szczególności z wykorzystaniem modelu Heckmana (mile widziana znajomość alternatywnych specyfikacji modeli ekonometrycznych korygujących obciążenie wynikające z selekcji próby),

· doświadczenie w przygotowywaniu analiz w obszarze podatkowym (mile widziane doświadczenie w tworzeniu lub ocenie modeli ekonometrycznych lub statystycznych),

· zaawansowane umiejętności obsługi komputera, wiedza i doświadczenie z pakietem statystycznym np. STATA, SPSS, R, Python oraz z bazami danych,

· język angielski na poziomie co najmniej C1.

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres jobs@case-research.eu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 czerwca 2019 r. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

Apply Online

Apply for this Job