This job listing has expired and may no longer be relevant!

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zatrudni Redaktora w Dziale Wydawnictw

Centralny Instytut Ochrony Pracy 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 24 Jul 2019

Job Description

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zatrudni Redaktora w Dziale Wydawnictw

Opis pracy:

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za opracowanie edytorskie wydawnictw (monografii, broszur, poradników, materiałów informacyjnych), tj. redakcyjne (pod względem stylistyczno-językowym, logicznym, struktury/układu tekstu, oceny materiałów ilustracyjnych), nadzór nad powstawaniem projektów graficznych i typograficznych, kontakty z autorami wydawnictw, kontakty z drukarniami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie edytorskie w wydawaniu czasopism i/lub wydawnictw zwartych (szczególnie tekstów naukowo-technicznych)
 • znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
 • znajomość podstaw prawa autorskiego
 • znajomość zasad popularyzacji wydawnictw naukowych w bazach danych
 • staranność, dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • możliwość korzystania ze szkoleń specjalistycznych
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz samorealizację
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku
 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji bieżącej (a)
  Albo
  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji bieżącej 
  i przyszłej (b)
 2. potwierdzenie zapoznania się z otrzymaną pisemną informacją zgodną z art. 13 RODO
 3. informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 4. dokumenty wymienione w pkt. 1-3 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
 5. prosimy o składanie ofert w języku polskim.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu
lub drogą elektroniczną za pomocą przycisku APLIKUJ 

lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa 

Apply Online

Apply for this Job