This job listing has expired and may no longer be relevant!

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje asystenta/asystentki do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Centrum Edukacji Obywatelskiej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 1 Aug 2019

Job Description

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje asystenta/asystentki do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Oczekujemy:

 • zainteresowania edukacją globalną, ekologiczną, na rzecz zrównoważonego rozwoju, antydyskryminacyjną;
 • doświadczenia we współpracy ze szkołami lub organizacjami pozarządowymi;
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy i rzetelności;
 • umiejętności pisania i redagowania krótkich tekstów informacyjnych, promocyjnych;
 • chęci zdobywania doświadczenia w koordynacji projektów;
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2.

Zakres odpowiedzialności:

 • wsparcie procesu tworzenia i publikowania materiałów edukacyjnych;
 • wyszukiwanie informacji dotyczących m.in. tematyki globalnej (klimat, równość płci, migracje, Cele Zrównoważonego Rozwoju itp.);
 • aktualizacja i redagowanie stron internetowych projektów oraz obsługa mediów społecznościowych;
 • tłumaczenie krótkich tekstów z języka angielskiego;
 • rekrutacja uczestników i uczestniczek projektów;
 • organizacja spotkań i szkoleń;
 • wsparcie koordynatorek w bieżącej realizacji projektów;
 • aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych przez zespół CEO.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze od 1/2 do 1 etatu zależnie od ustaleń i ostatecznego zakresu obowiązków;
 • zatrudnienie do końca roku z możliwością przedłużenia;
 • elastyczny czas pracy;
 • ciekawe wyzwania, możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w pracy projektowej;
 • pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole nastawionym na współpracę;
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich lub stażu;
 • zatrudnienie w siedzibie CEO w Śródmieściu Warszawy.

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zadaniem rekrutacyjnym przedstawionym poniżej na adres: pracadege[at]ceo.org.pl do 18 sierpnia br. W tytule maila proszę wpisać „Praca – asystent/ka działu edukacji globalnej”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a tylko pracą w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko na 1/2 etatu, proszę zaznaczyć tę informację w liście motywacyjnym.

Zadanie rekrutacyjne:

Proszę znaleźć w Internecie opis działania realizowanego przez młodzież wokół tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju (mogą to być działania podjęte w szkole lub w ramach inicjatyw nieformalnych; we współpracy z organizacją pozarządową lub samodzielnie; w Polsce lub zagranicą) oraz ocenić to działanie – wskazać przynajmniej 2 mocne i 2 słabe strony tej inicjatywy oraz ewentualne pomysły na wprowadzenie modyfikacji. Do zadania należy załączyć działający link do opisu inicjatywy. Całość zadania nie powinna przekroczyć 1 strony tekstu w formacie A4.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Apply Online

Apply for this Job