This job listing has expired and may no longer be relevant!

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje Kandydata lub Kandydatki na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i promocji

Centrum Edukacji Obywatelskiej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 2 Dec 2019

Job Description

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje Kandydata lub Kandydatki na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i promocji

Zadania:
 koordynacja i organizacja wydarzeń promocyjnych projektu;
 współpraca z grafikami nad wyglądem produktów powstających w ramach projektu;
 koordynacja obecności projektu na wydarzeniach zewnętrznych;
 współpraca z mediami, w tym mediami branżowymi;
 prowadzenie strony internetowej projektu oraz kanałów w mediach społecznościowych.

Oczekujemy:
 doświadczenie w pracy z grafikami (od identyfikacji wizualnej po projektowanie grafik);
 łatwość w koordynacji kilku procesów jednocześnie;
 umiejętności komunikacyjne i umiejętności w zakresie współpracy z zespołem projektu;
 znajomość CMS/drupal/wordpress;

Mile widziane:
 doświadczenie w działaniach z zakresu komunikacji zewnętrznej ogólnopolskich projektów z dużą liczbą interesariuszy i partnerów;
 mile widziana podstawowa znajomość programów graficznych np. Canva.

Oferujemy:
 pracę z misją wspierania polskiej oświaty w pilotażowym i innowacyjnym projekcie zmiany polskich szkół;
 samodzielność i możliwość realizowania autorskich pomysłów;
 pracę w największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją, z najlepszymi w Polsce ekspertami;
 pracę w wymiarze od 20 do 40 godzin w tygodniu, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 biuro w Śródmieściu Warszawy, blisko metra.

Przebieg rekrutacji:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres praca@ceo.org.pl do 9 grudnia br. W tytule maila proszę wpisać „Imię i nazwisko – specjalista ds. komunikacji i promocji”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę
zgłaszającą kandydaturę. Planowany termin zatrudnienia od 1 stycznia 2020 r.
W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana
dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania.
Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a tylko pracą w pełnym wymiarze czasu pracy lub na ¾ etatu,
proszę zaznaczyć tę informację w liście motywacyjnym.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne
rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail:
dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości.
Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych
będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z
siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40
w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na
prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania
danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie
obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja
kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania
danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w
procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych
spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być
powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do
samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje
Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość emailową
zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy
prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (PUODO).
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji
będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator
zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych
przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych –
świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Apply Online

Apply for this Job