This job listing has expired and may no longer be relevant!

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/ki do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Centrum Edukacji Obywatelskiej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 13 Sep 2019

Job Description

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/ki do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Poszukujemy osoby, która od października 2019 r. dołączy do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość koordynować i współtworzyć ogólnopolskie projekty edukacyjne dotyczące zagadnień globalnych takich jak zmiana klimatu, migracje czy równość płci, kierowane do nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży, a także współpracować z organizacjami partnerskimi z innych krajów europejskich, które realizują podobne działania kierowane do szkół.

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów (szczególnie mile widziane z zakresu edukacji globalnej) i zarządzaniu budżetem na kwotę minimum 200 tys. zł;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich rozliczaniu;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i facylitacyjne;
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy; umiejętność równoległego zarządzania wieloma procesami;
 • rzetelność i umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej, w tym weryfikowania danych, przygotowywania zestawień, opracowywania raportów;
 • doświadczenie w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji;
 • doświadczenie współpracy ze szkołami (w szczególności z nauczycielami i nauczycielkami);
 • doświadczenie w zakresie tworzenia i wydawania materiałów edukacyjnych;
 • znajomość tematyki edukacji globalnej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w koordynacji projektów partnerskich prowadzonych równolegle w kilku krajach;
 • doświadczenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności ze środków EuropeAid.

Zakres odpowiedzialności:

 • koordynacja projektu realizowanego w konsorcjum kilkunastu organizacji partnerskich z różnych krajów europejskich;
 • koordynacja działań krajowych i międzynarodowych, w tym organizacja spotkań, szkoleń i seminariów planowanych w ramach projektu;
 • udział we współtworzeniu merytorycznej koncepcji projektu i wynikających z niej działań kierowanych do szkół;
 • bieżące monitorowanie przebiegu projektu, w tym nadzór nad wydatkowaniem środków i współpraca z oficerem finansowym;
 • sprawozdawanie projektu na poziomie krajowym i/lub międzynarodowym;
 • kontakt z przedstawicielami sponsora i innymi partnerami (m.in. medialnymi) zaangażowanymi w realizację projektu;
 • nadzór nad badaniami prowadzonymi w ramach projektu, w tym nad procesem ewaluacji;
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania projektu;
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją globalną (w tym z ośrodkami metodycznymi, uczelniami wyższymi);
 • aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych przez Dział Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • elastyczne czasowo zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze od ¾ do 1 etatu zależnie od ustaleń i ostatecznego zakresu obowiązków;
 • zatrudnienie na okres do trzech lat po 3-miesięcznym okresie próbnym;
 • ciekawe wyzwania i możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami CEO od wielu lat zajmującymi się edukacją globalną;
 • pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole nastawionym na współpracę;
 • zatrudnienie w siedzibie CEO w Śródmieściu Warszawy.

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zadaniem rekrutacyjnym przedstawionym poniżej na adres pracadege[at]ceo.org.pl do 25 września br.W tytule maila proszę wpisać „Imię i nazwisko – koordynator/ka DEGE”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a tylko pracą w pełnym wymiarze czasu pracy lub na ¾ etatu, proszę zaznaczyć tę informację w liście motywacyjnym.

Zadania rekrutacyjne:

Prosimy o wykonanie obu zadań rekrutacyjnych; pierwszego w języku angielskim, drugiego w języku polskim. Treść obu łącznie nie powinna przekraczać 1 strony tekstu w formacie A4.

 1. One of the project partners has a two-week delay in delivering you the interim report. How would you react? Please draft an e-mail to the coordinator at the partner organization.
 2. Proszę napisać krótki komentarz do wybranego scenariusza lekcji z projektów CEO: „Rozmawiajmy o uchodźcach” (https://migracje.ceo.org.pl/materialy/scenariusze) lub „Klimat to temat!” (https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy > Typ materiału > Scenariusze i gry). Proszę wymienić po 2 najmocniejsze i najsłabsze strony danego materiału oraz zaproponować, w jaki sposób można zaktualizować jego treść, jeśli jest taka potrzeba.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Apply Online

Apply for this Job