This job listing has expired and may no longer be relevant!

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/koordynatorki

Centrum Edukacji Obywatelskiej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 3 Oct 2019

Job Description

Centrum Edukacji Obywatelskiej  poszukuje koordynatora / koordynatorki 

do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Poszukujemy osoby, która od listopada 2019 r. dołączy do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość koordynowania i współtworzenia ogólnopolskiego projektu edukacyjno-medialnego w zakresie zagadnień i uchodźców, kierowanego do funkcji i nauczycieli i nauczycieli, a także współpracujących z organizacjami partnerów z innymi zespołami, które realizują podobne działania kierowane do szkół.

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów i zarządzaniu budżetem na sumę minimum 200 tys. zł;
 • doświadczenie w przygotowywaniu postanowień o dofinansowaniu projektów oraz ich rozliczaniu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się mediami społecznościowymi;
 • bardzo dobra organizacja organizacji pracy; umiejętność równoległego zarządzania wieloma procesami;
 • rzetelność i umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej;
 • doświadczenie w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji;
 • doświadczenie współpracy ze szkołami (w zakresie z nauczycielami i nauczycielkami);
 • doświadczenie w zakresie tworzenia i wydawania materiałów edukacyjnych;
 • znajomość tematyki migracyjnej w perspektywie edukacji globalnej i / lub międzykulturowej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ofercie ze środków EuropeAid;
 • doświadczenie i współpraca z dziennikarzami i / lub doświadczenie w realizacji komunikacji medialnych.

Zakres zasięgu:

 • koordynacja działań, w tym organizacja spotkań, szkolenia i seminariów planowanych w ramach projektu;
 • współpraca z projektem projektowym; udział w naszym współtworzeniu merytorycznym projektu projektu i dostępne z niej działania kierowanych do szkół w Polsce;
 • nadzór nad działaniami medialnymi realizowanymi w ramach projektu, w tym udział w wypracowaniu strategii zarządzania prowadzonej w mediach społecznościowych;
 • kontakt z liderem projektu oraz pozostałymi organizacjami partnerskimi z innymi krajami Unii; udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się edukacją globalną;
 • nadzór nad badaniami prowadzonymi w ramach projektu, w tym nad procesem diagnozy i ewaluacji;
 • bieżące monitorowanie przebiegu projektu, w tym nadzór nad wydatkami na środki i współpracę z oficerem obejmującym;
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania projektu;
 • aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych przez Dział Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO.

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby W prosimy o przesyłanie  CV  wraz z  listem motywacyjnym  oraz  zadaniem rekrutacyjnym  przedstawionym poniżej na Adres pracadege [w] ceo.org.pl do 13 października br.W tytule Maila PROSZĘ wpisać „Imię i Nazwisko – koordynator Specjalista / koordynatorka specjalistka Dege”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje należy rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktów z wybranymi operatorami.

W CV  proszę przesłać podane dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty, numer telefonu, wykształcenie / kursy / szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę odpowiedzialną za rekrutację kandydatów.

W liście motywacyjnym  poprosić o odwołanie uwag na te elementy Pani / Pana dotychczasowego doświadczenia, które są uwzględnione w ogłoszeniach wymaganych. Jeśli jest Pan / Pani zainteresowana / a tylko działa w pełnym wymiarze czasu pracy lub na ¾ etatu, proszę uwzględnić tę tę informację w liście motywacyjnym.

Zadanie rekrutacyjne:

Proszę o wykonanie obu zadań rekrutacyjnych w języku angielskim. Treść obu stron nie powinna przekraczać 1 strony tekstu w formacie A4.

 1. Masz zamiar przedstawić innym koordynatorom projekt wspólnego zestawu narzędzi, nad którym pracowaliście wspólnie przez ostatnie kilka miesięcy, ale wciąż brakuje jednego rozdziału z powodu opóźnienia jednej z organizacji partnerskich. Jak rozwiązałbyś ten problem? Proszę przygotować e-mail do koordynatora w organizacji partnerskiej i wyrazić swoje oczekiwania.
 2. Znajdź krótki film / wideo (maks. 10 ‘), które mogą być wyświetlane w klasie, aby zachęcić nastolatków do dyskusji na temat złożoności migracji dzisiaj. Napisz 2-3 sugestie, w jaki sposób ułatwiłbyś dyskusję wokół tego filmu / wideo i jaka byłaby najważniejsza wiadomość z twojego punktu widzenia. Pamiętaj, aby udostępnić link do wybranego filmu / filmu.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, przez nadesłane dokumenty aplikacyjne dotyczące kolejnych rekrutacji, poprosić o odesłanie w treści CV lub wysłać zgodę na:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail:  dane.osobowe@ceo.org.pl , tel. 22 875 85 40 w celu przeprowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem / zapoznaj się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie ”.

Apply Online

Apply for this Job