This job listing has expired and may no longer be relevant!

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zatrudni koordynatorkę

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 6 Feb 2019

Job Description

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zatrudni koordynatorkę

Zatrudnimy osobę na stanowisku koordynatorki sieci ASTRA.

ASTRA jest nieformalną koalicją organizacji pozarządowych z regionu Europy Centralnej i Wschodniej wspólnie działających na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych, z siedzibą i sekretariatem w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Więcej informacji: www.astra.org.pl

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie: aktywne utrzymywanie kontaktów z organizacjami członkowskimi, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej ( pisanie teksów, stanowisk, opinii), redagowanie comiesięcznego biuletyny nt. sytuacji w regionie i w świecie nt. realizacji praw człowieka, w tym praw i zdrowia reprodukcyjnego kobiet, prowadzenie działań rzeczniczych na poziomie regionalnym, i międzynarodowym, ONZ,, UE, CoE), organizacja konferencji, seminariów i warsztatów dla członkiń/ów ( raz w roku). pisanie sprawozdań z działalności, opracowywanie wniosków grantowych.

Wymagania:

  • pełna akceptacja i podzielanie misji Federacji i networku ASTRA;
  • wyższe wykształcenie;
  • biegła znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego;
  • doświadczenie i biegłość w obsłudze stron internetowych i mediów społecznościowych;
  • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu praw i zdrowia reprodukcyjnego;
  • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • pracę w młodym, dynamicznym zespole;
  • pracę z możliwościami rozwoju i potencjalnymi wyjazdami zagranicznymi.

Zgłoszenia (cv i list motywacyjny) prosimy kierować na adres krystyna_k@astra.org.pl do dnia 25 lutego br.

68 total views, 1 today Print Job