This job listing has expired and may no longer be relevant!

Forum Odpowiedzialnego Biznesu poszukuje osoby na stanowisko: stażysta/ stażystka

Forum Odpowiedzialnego Biznesu staż/ internship  Anywhere 21 Dec 2018

Job Description

Forum Odpowiedzialnego Biznesu poszukuje osoby na stanowisko: stażysta/ stażystka

ds. video i content marketingu

Oferujemy:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu na adres rekrutacja@fob.org.pl do dnia 6 stycznia 2019 r. W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, jak również ujawnionych przeze mnie w trakcie przeprowadzanych ze mną rozmów rekrutacyjnych, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnych, jak i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

możliwości pracy zdalnej w uzgodnieniu z przełożonymi.

biuro w centrum Warszawy, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych,

fajny zespół, możliwości współpracy z pasjonatami tematyki CSR i zrównoważonego rozwoju,

możliwość rozwoju wiedzowego, dostęp do kompleksowej wiedzy z zakresu CSR, współpracy przy projektach polskich i europejskich,

planowane zatrudnienie – styczeń 2019 r.,

wynagrodzenie 1.500,00 zł brutto (ok. 80 godzin miesięcznie),

umowa o pracę na okres próbny (do 3 miesięcy) z możliwością przedłużenia w wymiarze 1/2 etatu lub umowę zlecenie (do ustalenia),

zainteresowanie tematem CSR.

umiejętność pracy zespołowej,

posługiwanie się poprawną polszczyzną,

biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

zainteresowania w zakresie edycji i montażu video, realizacji transmisji LIVE w mediach społecznościowych,

umiejętność podstawowej obsługi sprzętu video (camcordery, kamery w telefonach komórkowych),

znajomość podstaw HTML i budowy stron www,

Apply Online

Apply for this Job