This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje badaczy i badaczek

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej tymczasowa/ interim  Anywhere 4 Jan 2019

Job Description

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje badaczy i badaczek

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje badaczy i badaczek do przeprowadzenia badania dotyczącego jakości aktywności obywatelskiej w placówkach edukacyjnych. Grupą docelową są szkoły zawodowe, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Badanie zostanie przeprowadzone w 6-8 wybranych instytucjach na terenie Polski i powinno zakończyć się raportem (60 stron). Termin realizacji badania i opracowanie raportu – wstępne wyniki do końca maja 2019 r., całość do końca czerwca 2019r.

Poszukujemy osób mających doświadczenie w przeprowadzaniu badań w obszarze edukacji, mile widziane doświadczenie w współpracy ze środowiskiem ngo.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila z opisem dotychczasowych doświadczeń, realizowanych projektów, badań, raportów w obszarze edukacji obywatelskiej, aktywności społecznej na adres monika.prus@ceo.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2019 r.

Apply Online

Apply for this Job