This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja im. Heinricha Bölla poszukuje Koordynatora / Koordynatorki

Fundacja im. Heinricha Bölla <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 6 Feb 2019

Job Description

Fundacja im. Heinricha Bölla poszukuje Koordynatora / Koordynatorki

w programie “Energia & Klimat”

Do zadań Koordynatora / Koordynatorki należeć będzie:

 • koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania Przedstawicielstwa w obszarze polityki energetycznej i klimatycznej, opracowanie strategii rozwoju zielonej polityki energetycznej i klimatycznej
 • merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja, planowanie i sprawozdawczość z działań własnych Przedstawicielstwa oraz z działań realizowanych we współpracy z organizacjami partnerskimi, centralą w Berlinie i innymi biurami zagranicznymi Fundacji
 • koordynacja projektów w ramach sieci lokalnych, krajowych i europejskich podmiotów zajmujących się tematyką polityki energetycznej i klimatycznej
 • aktywny udział w ponadsektorowym zadaniu Fundacji “Uczestnictwo, demokracja płci i przeciwdziałanie dyskryminacji”, w szczególności poprzez działania na rzecz partycypacji społecznej i promowania roli kobiet w aktywnościach związanych ze środowiskiem
 • współudział w przekrojowym zadaniu Fundacji “Digitalizacja”

Oczekiwania wobec Koordynatora / Koordynatorki:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość polskiej polityki klimatycznej i energetycznej
 • znajomość zielonej polityki w zakresie ochrony klimatu i strategii energetycznych
 • znajomość struktur, instrumentów oraz strategii UE, w szczególności w zakresie europejskiej polityki energetycznej, klimatycznej i ochrony środowiska
 • znajomość aktorów i sieci powiązań w w/w obszarach w Polsce oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych i we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracja publiczną
 • biegła znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego
 • znajomość celów i misji Fundacji
 • kompetencje społeczne i międzykulturowe
 • umiejętność pracy w zespole jak również pracy samodzielnej

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny, ew. referencje i opinie byłych pracodawców prosimy przesyłać w formie elektronicznej do dn.22.02.2019 r. na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org

Apply Online

Apply for this Job