This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

Fundacja Krzyżowa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 28 Jan 2019

Job Description

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

Do zadań nowo zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • koncepcyjne oraz organizacyjne przygotowywanie, realizacja i ewaluacja programów międzynarodowej wymiany młodzieży oraz programów edukacyjnych dla młodzieży,
 • dalsze rozwijanie oferty programowej MDSM oraz profilu pracy z młodzieżą,
 • pozyskiwanie funduszy oraz samodzielne zarządzanie projektami,
 • opieka nad istniejącymi już partnerstwami szkół i programami spotkań w Krzyżowej,
 • włączanie się w inne projekty Fundacji „Krzyżowa”.

Wymagane kwalifikacje:

 • umiejętność pracy warsztatowej z grupą metodami edukacji pozaformalnej (przygotowanie trenerskie/pedagogiczne),
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy międzynarodowych projektach młodzieżowych (chętnie również z młodzieżą z mniejszymi szansami) lub pracy społecznej o zbliżonym charakterze,
 • ukończone studia wyższe,
 • dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • znajomość podstawowych zagadnień społeczno-politycznych Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej.

Wymagane kompetencje:

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na duże obciążenie pracą w trakcie trwania projektów (praca w weekendy, wieczorami).

Oferta ze strony Fundacji:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (zadaniowy czas pracy),
 • doświadczenie pracy w jednej największych organizacji pozarządowych w Polsce,
 • szansa współtworzenia największego domu spotkań młodzieży w Polsce i rozpoznawalnej marki w Europie,
 • rozwój zawodowy, w tym szkolenia w Polsce i za granicą,
 • kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym, międzynarodowym zespole, w zabytkowym kompleksie pałacowym wśród zieleni,
 • praca z międzynarodowymi grupami,
 • możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny zawierający opis sytuacji zawodowych, w których kandydat/ka wykazała się wymaganymi kompetencjami.
 • Życiorys.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych dokumentach.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do dnia 24 lutego 2019 r.,

na adres mailowy rekrutacja@krzyzowa.org.pl

lub w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się złożenie oferty osobiście w siedzibie

Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

lub przesłanie pocztą na adres:

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć opisem „oferta pracy na stanowisko Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży”

Apply Online

Apply for this Job