This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja „Krzyżowa” poszukuje osoby na stanowisko: specjalistka/specjalista ds. komunikacji i marketingu

Fundacja Krzyżowa tymczasowa/ interim  Anywhere 3 Jun 2019

Job Description

Fundacja „Krzyżowa” poszukuje osoby na stanowisko: specjalistka/specjalista ds. komunikacji i marketingu

Zakres obowiązków:

 • tworzenie materiałów na potrzeby komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • zarządzanie profilami Fundacji w social mediach oraz zasilanie ich treściami,
 • nadzorowanie i aktualizacja treści na stronach www,
 • pozyskiwanie na bieżąco informacji służących do tworzenia materiałów PR,
 • kontakt z dziennikarzami,
 • monitoring mediów i Internetu,
 • tworzenie prostych materiałów graficznych,
 • obsługa półprofesjonalnego sprzętu fotograficznego,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi,
 • wspieranie działaniami PR wszystkich działów Fundacji,
 • dokumentowanie (foto, wideo) wydarzeń realizowanych przez Fundację.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing, PR, filologia,
 • znajomość narzędzi i platform wykorzystywanych w komunikacji zewnętrznej oraz narzędzi do monitoringu prasy i Internetu,
 • znajomość platform społecznościowych,
 • podstawowa znajomość html, css,
 • biegła znajomość MS Office,
 • obsługa dowolnego programu graficznego,
 • praca pod presją czasu,
 • umiejętność organizacji  pracy własnej,
 • komunikatywność i kreatywność.

Kluczowe kompetencje:

 • dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowym i dynamicznym zespole Fundacji „Krzyżowa”,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – umowa na zastępstwo,
 • zadaniowy system pracy pozwalający na dużą elastyczność w zarządzaniu swoim czasem,
 • możliwość zdobycia i poszerzenia doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie na potrzeby prowadzonej rekrutacji”.
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez okres najbliższych 12 miesięcy: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru”.

Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do dnia: 17.06.2019 r., na adres mailowyrekrutacja@krzyzowa.org.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się złożenie oferty osobiście w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze lub przesłanie pocztą na adres: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć opisem „oferta pracy na stanowisko specjalistka/specjalista ds. komunikacji i marketingu”.

Apply Online

Apply for this Job