Please register to apply for this job.

Fundacja MOST poszukuje osób na stanowisko: Konsultant ds. Strategii Innowacji

Fundacja MOST 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 6 Mar 2019

Job Description

Fundacja MOST poszukuje osób na stanowisko: Konsultant ds. Strategii Innowacji

Dołącz do naszego zespołu, jeśli chcesz wspierać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw oraz

 • masz doświadczenie  w koordynowaniu prac interdyscyplinarnych zespołów, w tym pracujących w trybie zdalnym i mieszanym.
 • stale budujesz wiedzę w obszarze zarządzania, zwłaszcza strategii innowacji, komercjalizacji technologii, finansowania i rozwoju przedsiębiorstw.
 • potrafisz prowadzić warsztaty i spotkania robocze wykorzystując adekwatne metodyki pracy grupowej.
 • skutecznie komunikujesz się z ludźmi i piszesz zrozumiałe wiadomości i podsumowania.
 • biegle korzystasz z narzędzi cyfrowych wspierających zarządzanie projektami, raportowanie prac i postępów w projekcie, komunikację online oraz edycję dokumentów biznesowych.
 • potrafisz wykonywać analizy rynku, sprawnie wyszukujesz informacje w Internecie i innych zasobach.
 • potrafisz opracowywać profesjonalne dokumenty (raporty, opinie, analizy, prezentacje, memoranda, biznes plany, itp.).
 • wyróżniasz się w pracy sumiennością i dokładnością.
 • charakteryzuje Cię otwartością na nowe pomysły i wyzwania.
 • posługujesz się biegle językiem polskim i angielskim.
 • masz dyplom wyższej uczelni.

 

Twoja praca będzie polegać na:

 • koordynowaniu procesu usług doradczych realizowanych przez Fundację.
 • tworzeniu i wdrażaniu  harmonogramu pracy poszczególnych projektów.
 • uczestnictwie w warsztatach z Klientami, sporządzaniu sprawozdań i raportów.
 • sporządzaniu materiałów ewaluacyjnych.
 • współpracy z partnerami i doradcami zewnętrznymi.
 • wspieraniu kierownictwa Fundacji w jej rozwoju i poszukiwaniu nowych obszarów aktywności.
18 total views, 1 today Print Job