This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja Ośrodka KARTA zatrudni koordynatora/kę projektów specjalnych

Fundacja Ośrodka KARTA 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 10 Jan 2020

Job Description

Fundacja Ośrodka KARTA zatrudni koordynatora/kę projektów specjalnych

z doświadczeniem redaktorskim

Opis stanowiska:

– tworzenie rocznego i wieloletniego planu różnych gatunkowo działań edytorskich;
– koordynacja prac zespołu dokumentacyjnego i redaktorskiego;
– opracowywanie koncepcji i nadzór nad realizacją publikacji i wystaw;
– reprezentowanie takich przedsięwzięć na zewnątrz;
– tworzenie kosztorysów i rozliczanie projektów;
– przygotowywanie i realizacja umów z partnerami zewnętrznymi.

Wymagania:

– co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
– orientacja w historii Polski XX wieku;
– wykształcenie wyższe;
– znajomość języków obcych.

Oferujemy:

Zatrudnienie od zaraz (umowa cywilnoprawna w okresie próbnym, docelowo etat) oraz:

  • elastyczne warunki zatrudnienia;
  • ciekawe, różnorodne zadania służbowe;
  • możliwość rozwoju zawodowego;
  • pracę w młodym, energicznym zespole.

Warunki aplikowania:

CV wraz z listem motywacyjnym oraz oczekiwaniami finansowymi prosimy przesyłać pod adresem praca@karta.org.pl do 20 stycznia 2020, koniecznie z podaniem w temacie nazwy stanowiska, którego dotyczy aplikacja.
W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Ośrodka KARTA moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ul. Narbutta 29, wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000119146”. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi: rodo@karta.org.pl

Apply Online

Apply for this Job