This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji poszukuje osoby na stanowisko: Projekt Manager – Kierownik Projektu

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 12 Apr 2019

Job Description

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji poszukuje osoby na stanowisko: Projekt Manager – Kierownik Projektu

Osoba zajmująca to stanowisko będzie kierować w ramach “Program Rozwojowy dla MŚP” projektami inwestycyjnymi. Kierownik projektu analizuje dostępne zasoby (finansowe, personalne, czasowe) i na tej podstawie zarządza działaniami podległych mu osób. Jest to stanowisko odpowiedzialne, wymagające udokumentowanej umiejętności planowania, koordynacji działań min. 5 osobowego zespołu i zarządzania dostępnymi zasobami.

Przełożonym kierownika projektu jest bezpośrednio Zarząd, jednak jest to stanowisko samodzielne z dużym zakresem decyzyjności. W skład zarządzanego zespołu projektowego wchodzą osoby wykonujące poszczególne części projektu – tzn., eksperci, specjaliści, doradcy, audytorzy i kosztorysanci.

Osoba, która sprosta zakresowi obowiązków na stanowisku powinna posiadać:

  • w sumie nie mniej niż 24 miesiące doświadczenia na stanowisku PM/kierownika Projektu
  • minimum 12 miesięcy nieprzerwanego doświadczenia w koordynowaniu pracy min. 5 osobowego zespołu
  • praktyczne doświadczenie w zatrudnianiu i budowaniu zespołu
  • wykształcenie wyższe lub certyfikat Project Managera
  • umiejętność planowania, kontrolingu i zarządzania obiegiem dokumentów
  • odpowiedzialność i decyzyjność
Apply Online

Apply for this Job