This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko: specjalista w Zespole Europejski Korpus Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji tymczasowa/ interim  Anywhere 22 Feb 2019

Job Description

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko: specjalista w Zespole Europejski Korpus Solidarności

Nr ref. FRSE/03/2019

Obowiązki:

Obsługa administracyjna projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z programu Europejski Korpus Solidarności w tym:

 • obsługa konkursu wniosków dotyczących przyznania Znaku Jakości, na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych,
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy promocji medialnej programu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego, (mile widziane z zakresu europeistyki, kulturoznawstwa, pedagogiki),
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
 • znajomości sektora edukacji pozaformalnej oraz uczenia się i rozwoju poza formalnego młodzieży w Polsce i pozostałych krajach UE,
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2),
 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w charakterze wolontariusza w Polsce lub za granicą
 • doświadczenie w pracy lub odbyty staż w obszarze edukacji i szkoleń i/lub obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • działalność w sektorze NGO.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 10 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista w Zespole Europejski Korpus Solidarności nr FRSE/03/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

25 total views, 1 today Print Job