This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje reprezentanta/tki w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Imereti, Georgia 5 Jan 2018

Job Description

Stanowisko: starszy specjalista – przedstawiciel FSM w Gruzji
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat do 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia.
Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie, comiesięczne wyjazdy do Gruzji z perspektywą stałego pobytu w tym kraju.

Zakres zadań:
Pełnienie funkcji przedstawiciela/ki Fundacji w Gruzji. Do obowiązków należeć będą w szczególności:
– tworzenie koncepcji realizacji projektów rozwojowych w Gruzji;
– koordynacja i realizacja projektów własnych FSM w Gruzji;
– utrzymywanie kontaktów z gruzińskimi partnerami;
– współpraca z donorami obecnymi w Gruzji, w tym wypracowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć;
– współpraca z polskimi podmiotami prowadzącymi współpracę rozwojową z Gruzją.

Wymagania:
 obywatelstwo państwa członkowskiego UE;

 doskonała znajomość specyfiki obszaru postsowieckiego, w szczególności sytuacji polityczno-społecznej oraz gospodarczej na Kaukazie;

 dobra znajomość problematyki współpracy rozwojowej;
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych lub innych projektów wymagających dużych umiejętności organizacyjnych i administracyjnych;
 bardzo dobra znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego; znajomość języka gruzińskiego będzie dodatkowym atutem;
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz aplikacji Google;
 umiejętność samodzielnej pracy oraz organizacji pracy zespołu;
 odporność na stres, gotowość do pracy w różnych środowiskach kulturowych, kreatywność, odpowiedzialność;
 prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:
 ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 możliwość rozwoju zawodowego;
 pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole;
 atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 20 stycznia 2018 r. pocztą elektroniczną na
adres: praca_fsm@solidarityfund.pl następujących dokumentów:
 Curriculum Vitae;
 listu motywacyjnego;
 własnej koncepcji rozwoju współpracy rozwojowej z Gruzją (długość tekstu – maksimum 6000 znaków).

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty oraz zawarcie w aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończeniu procesu rekrutacji.

Apply Online

Apply for this Job