This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja WWF Polska poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja WWF Polska >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 7 Jun 2019

Job Description

Fundacja WWF Polska poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zakres obowiązków:

 • Aktywne współtworzenie strategii WWF, w szczególności w zakresie ochrony klimatu, zrównoważonej polityki finansowej, zrównoważonej gospodarki i konsumpcji.
 • Kierowanie 5 osobowym zespołem specjalistów.
 • Wspieranie członków zespołu w kwestiach merytorycznych i w rozwoju profesjonalnym.
 • Współtworzenie nowych rozwiązań strategicznych i zapewnienie spójności w realizacji działań zespołu.
 • Nadzór nad wdrażaniem i realizacją działań zespołu w obszarze ochrony klimatu, zrównoważonej polityki finansowej, zrównoważonej gospodarki i konsumpcji, zgodnie
  z wartościami WWF.
 • Nadzór nad przygotowaniem propozycji budżetów projektowych i ich realizacją.
 • Reprezentowanie WWF wobec interesariuszy zewnętrznych, w tym, działania rzecznicze.

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • Kreatywności i odwagi w stawianiu celów oraz determinacji w ich osiąganiu.
 • Przynajmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.
 • Przynajmniej trzyletniego doświadczenia w kierowaniu zespołem.
 • Płynnej znajomości języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie).
 • Biegłej znajomości oprogramowania MS Office (Excel, Power Point, Word) oraz Google (Gmail, Android, Google Drive wraz z pakietem umożliwiającym pracę w chmurze).

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z największych Fundacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie.
 • Możliwość rozwoju i nauki podczas pracy przy ciekawych i angażujących projektach.
 • Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Prywatną opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty FitSport.
Apply Online

Apply for this Job