Please register to apply for this job.

Fundacja WWF Polska poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Specjalisty/tki ds. Ochrony Ekosystemów Wodnych

Fundacja WWF Polska 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 12 Apr 2019

Job Description

Fundacja WWF Polska poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Specjalisty/tki ds. Ochrony Ekosystemów Wodnych

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Aktywne współtworzenie i realizacja celów strategii WWF Polska w zakresie ochrony ekosystemów wodnych, głównie rzek i ich dolin
 • Zaangażowanie w tworzenie i społeczny nadzór wdrażania polityki ochrony ekosystemów wodnych
 • Prowadzenie projektów w zakresie ochrony ekosystemów wodnych
 • Prowadzenie działań rzeczniczych na rzecz ochrony ekosystemów wodnych

Od kandydatów/tek oczekujemy:

 • wykształcenia w dziedzinach obejmujących zagadnienia hydrologii, hydrotechniki, funkcjonowania i ochrony ekosystemów wodnych
 • wiedzy eksperckiej i znajomości tematyki ochrony ekosystemów wodnych
 • doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną ekosystemów wodnych (np. badania rzek, siedlisk i gatunków związanych z rzekami i/lub ich dolinami, zarządzaniem zasobami wodnymi, ochrona przyrody rzek i ich dolin)
 • płynnej znajomości języka polskiego i dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie) oraz zaawansowanej znajomości pakietu MS Office
 • umiejętności analitycznych
 • zaangażowania, samodzielności, skrupulatności
 • komunikatywności, umiejętności pracy pod presją czasu
 • prawa jazdy kategorii B
12 total views, 3 today Print Job