This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Młodszy specjalista ds. komunikacji

Fundacja WWF Polska 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 8 May 2019

Job Description

Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Młodszy specjalista ds. komunikacji

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

Współtworzenie planów i pomoc w realizacji kluczowych kampanii komunikacyjnych WWF

Tworzenie planów i realizacja mniejszych kampanii pod nadzorem starszego specjalisty

Przygotowywanie kreatywnych projektów PR-owych zgodnych z misją i celami WWF

Rozwój wiedzy w wybranych obszarach tematycznych działań WWF

Utrzymywanie doskonałych relacji z ambasadorami WWF oraz budowanie zaangażowania w kluczowych kampaniach społecznych i fundraisingowych

Produkcja i realizacja materiałów audiowizualnych przygotowywanych na potrzeby kampanii oraz dla bieżącej komunikacji z sympatykami i darczyńcami

Wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań w celu coraz większej obecności WWF w przestrzeni medialnej

Redagowanie angażujących materiałów

Bieżąca analiza wyników prowadzonych przez siebie działań

Ścisła współpraca z wewnętrznymi ekspertami oraz zewnętrznymi partnerami WWF Polska

Nawiązywanie oraz utrzymanie doskonałych relacji z poddostawcami oraz domami mediowymi

 

Od idealnego kandydata oczekujemy:

Minimum dwuletniego doświadczenia w dziedzinie public relations, dziennikarstwa lub marketingu

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Sprawnego operowania narzędziami MS Office i Google

Doskonałej umiejętności redagowania tekstów

Identyfikacji z wartościami WWF przejawiającej się w codziennym działaniu

Gotowości do występowania w mediach i do wystąpień publicznych

Umiejętności realizowania celów poprzez pracę w zespole

Umiejętności pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem wynikającym ze stopnia złożoności zadań

Inicjatywy, zaangażowania i otwartości na innowacje

Apply Online

Apply for this Job