This job listing has expired and may no longer be relevant!

Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym

Fundacja WWF Polska 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 18 Nov 2019

Job Description

Fundacja WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • Aktywne współtworzenie i realizacja celów strategii WWF Polska w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Przygotowywanie wstępnych koncepcji nowych projektów i działań, inicjowanie nowych projektów oraz partnerstw z partnerami zewnętrznymi.
 • Samodzielne prowadzenie i zarządzanie projektami w tym budżetem i podprojektami.
 • Przygotowywanie eksperckich materiałów niezbędnych dla działań Fundacji.
 • Nawiązywanie i współpraca z interesariuszami w związku z realizowaniem przez nich zadań w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie działań w zakresie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym oraz czynne uczestnictwo w negocjacjach z potencjalnymi darczyńcami i grantodawcami.
 • Reprezentowanie Fundacji WWF Polska w realizowanych zadaniach (w tym: podczas wystąpień publicznych).

Od idealnej/go kandydatki/a oczekujemy:

 • Dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie ochrony środowiska (lub pokrewnym), nauk społecznych, zarządzania, zarządzania surowcami lub procesami przemysłowymi.
 • 3-letniego doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, gospodarką o obiegu zamkniętym, gospodarką odpadową lub opakowaniową.
 • Wiedzy merytorycznej z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Płynnej znajomości języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie) oraz zaawansowanej znajomości pakietu MS Office.
 • Umiejętności planowania pracy własnej, zarządzania czasem w tym określania priorytetów.
 • Umiejętności planowania i wdrażania projektów.
 • Umiejętności komunikacji interpersonalnej i rzecznictwa.
 • Samodzielności w działaniu.
Apply Online

Apply for this Job