This job listing has expired and may no longer be relevant!

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 6 Feb 2019

Job Description

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: komunikacji i mediów elektronicznych

w Zespole ds. Promocji w Biurze Dyrektora Generalnego

ZAKRES ZADAŃ

 • współtworzenie strategii komunikacji GDOŚ w tym opracowywanie i wdrażanie przyjętej polityki komunikacji, a także organizowanie działań komunikacyjnych GDOŚ w celu budowania pożądanego wizerunku GDOŚ
 • administrowanie, zarządzanie oraz rozwój mediów elektronicznych GDOŚ (strona główna, BIP, strona intranetowa GDOŚ, serwisy internetowe GDOŚ oraz rdoś, w tym serwisy powstałe na potrzeby projektów realizowanych w GDOŚ) w celu dostarczenia aktualnej informacji o bieżącej działalności GDOŚ. Redagowanie i cykliczne aktualizowanie informacji w mediach elektronicznych na temat prac GDOŚ, publikowanie newslettera, materiałów promocyjnych i innych narzędzi on-line we współpracy z kierownictwem, dyrektorami komórek merytorycznych i innych pracowników merytorycznych oraz rzecznikiem GDOŚ. Monitorowanie odwiedzin, dbanie o szatę graficzną, rozwój funkcjonalności oraz dostosowywanie do obowiązujących przepisów prawa.
 • sporządzanie kwartalnych podsumowań dotyczących prowadzonych działań komunikacyjnych, a w odniesieniu do mediów elektronicznych GDOŚ statystyki dotyczące odwiedzin a także innych parametrów dotyczących ruchu generowanego przez odbiorców strony głównej, serwisów internetowych, BIP GDOŚ i rdoś, w celu właściwego zarządzania wizerunkiem GDOŚ. Rekomendowanie działań związanych z wdrażaniem polityki komunikacji GDOŚ a także rozwojem mediów elektronicznych zarówno w zakresie kwestii merytorycznych jak i technicznych.
 • koordynowanie i prowadzenie profili w serwisach Facebook i Twitter których celem jest budowa właściwego, zgodnego ze strategią komunikacji i bieżącą polityką komunikacyjną wizerunku GDOŚ.
 • wspieranie na bieżąco administratorów serwisów internetowych i BIP rdoś w kwestiach merytorycznych i technicznych w celu wdrażania polityki spójnej komunikacji oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie dostępu do informacji
 • wykonywanie i realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze public relations lub promocji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza dotycząca zasad planowania i prowadzenia akcji promocyjnych
 • umiejętność obsługi i administrowania stronami www w tym znajomość systemu CMS
 • znajomość zagadnień funkcjonalnych i technicznych dotyczących tworzenia serwisów internetowych
 • umiejętność redagowania i weryfikacji tekstów
 • znajomość ustawy o BIP
 • wiedza z zakresu funkcjonowania GDOŚ i rdoś
 • wysoko rozwinięte umiejętności skutecznej komunikacji w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie administracji, informatyki, promocji lub w zakresie nauk społecznych
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej lub w zakresie zarządzania projektami lub w prowadzeniu kampanii społecznych
 • doświadczenie w zakresie tworzenia działań komunikacyjnych w tym organizacji wydarzeń/imprez

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem:
  “główny specjalista/GDOŚ/BDG/1/2019”
Apply Online

Apply for this Job