This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Główny Urząd Statystyczny  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 12 Jul 2019

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie, publikowanie i udostępnianie tablic trwania życia oraz parametrów trwania życia zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok oraz na potrzeby ustawy o rentach i emeryturach. Opracowywanie corocznej publikacji „Trwanie życia” w celu realizacji ustawowo nałożonych obowiązków,
 • Prowadzenie prac analitycznych oraz studiów porównawczych i retrospektywnych dotyczących zmian w czasie i zróżnicowania terytorialnego procesów umieralności oraz przygotowywanie wariantowych założeń prognostycznych z tego zakresu w celu sporządzenia odpowiedniej jakości prognoz,
 • Współudział w prowadzeniu prac metodologicznych i wdrożeniowych dotyczących wykorzystania nowych rozwiązań do prognozowania umieralności w szczególności dotyczących prognozowania umieralności dla małych jednostek oraz modelowania umieralności do prognoz stochastycznych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wyników prognoz.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu demografii
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe demografia, socjologia, statystyka, geografia, zagospodarowanie przestrzenne, ekonometria, informatyka, matematyka lub inne o podobnym profilu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość co najmniej jednego z pakietów statystycznych (SPSS, SAS, R lub pokrewnych)
 • Doświadczenie w prowadzeniu analiz
 • Doświadczenie w zakresie wykorzystania pakietów statystycznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z demografii, socjologii, statystyki, geografii, zagospodarowania przestrzennego, ekonometrii, informatyki, matematyki lub innego o podobnym profilu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w prowadzeniu analiz
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w zakresie wykorzystania pakietów statystycznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 96/BD/2019
Apply Online

Apply for this Job