This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 9 Oct 2018

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych

ZAKRES ZADAŃ

 • projektowanie i bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej wskaźników płodności kobiet oraz prowadzenie prac analitycznych oraz studiów porównawczych i retrospektywnych dotyczących zmian w czasie i zróżnicowania terytorialnego procesów płodności,
 • przygotowywanie wariantowych założeń prognostycznych z płodności, współpraca przy sporządzaniu prognozy w celu realizacji zadań zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok,
 • wdrażanie nowych metod i techniki prognozowania w szczególności dotyczących płodności dla małych jednostek oraz modelowania płodności do prognoz stochastycznych, w celu sporządzania odpowiedniej jakości prognoz demograficznych,
 • uczestniczenie w opiniowaniu projektów badawczych i raportów dotyczących perspektyw rozwoju demograficznego gospodarstw domowych i rodzin w celu realizacji statutowych obowiązków,
 • udostępnianie i upowszechnianiu wyników z zakresu prognoz demograficznych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok w celu realizacji statutowych obowiązków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza specjalistyczna z zakresu demografii,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe demografia, socjologia, statystyka, geografia, zagospodarowanie przestrzenne, ekonometria, informatyka, matematyka lub inne o podobnym profilu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość co najmniej jednego z pakietów statystycznych (SPSS, SAS, R lub pokrewnych),
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania pakietów statystycznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 rok doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z demografii, socjologii, statystyki, geografii, zagospodarowania przestrzennego, ekonometrii, informatyki, matematyki lub innego o podobnym profilu,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w prowadzeniu analiz,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w zakresie wykorzystania pakietów statystycznych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 153/BD/2018
116 total views, 1 today Print Job