This job listing has expired and may no longer be relevant!

Infondo poszukuje eksperta w zakresie ekonomii społecznej

Infondo 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 4 Nov 2019

Job Description

Infondo poszukuje eksperta w zakresie ekonomii społecznej

Firma badawcza pilnie poszukuje eksperta w zakresie ekonomii społecznej do zespołu realizującego badanie ewaluacyjne systemu wsparcia ekonomii społecznej.

Szukamy osoby, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich pięciu lat w obszarze ekonomii społecznej, rozumiane jako:

  • świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę w podmiotach tworzących sektor ekonomii społecznej i/lub w systemie jego wsparcia

lub

  • wykonywanie usług doradczych i/lub szkoleniowych i/lub animacyjnych na rzecz tych podmiotów w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z numerem telefonu kontaktowego na adres: biuro@infondo.com.pl

W cv należy zamieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Infondo Sp. z o.o. do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest Infondo Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 81A/102 i że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw mogę składać na adres e-mail:biuro@infondo.com.pl”

Apply Online

Apply for this Job