This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów w Instytucie Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 3 Jan 2020

Job Description

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów w Instytucie Badań Edukacyjnych

Główne obowiązki:

 • planowanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniemi składaniem ofert przetargowych/konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty na projekty krajowe i międzynarodowe,
 • przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy z ekspertami z danego obszaru); oferty i wnioski są najczęściej składane w ramach takich programów jak: Twinning, EuropeAid, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.,
 • monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych,
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (w języku angielskim) oraz prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach,
 • aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania w różnych obszarach działalności Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów międzynarodowych,
 • znajomość krajowych i międzynarodowych programów (np. Twinning, EuropeAid, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.) współfinansowanych ze środków unijnychoraz podstawowych zasad ich realizacji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie,
 • proaktywność i umiejętność szukania rozwiązań,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzane zadania i samodzielność w ich realizacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji prac grupy osób (szczególnie umiejętność zaplanowania procesu przygotowania oferty/wniosku, nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem i rozdzielanie zadań),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów,
 • łatwość w nawiązywaniu współpracy i prowadzeniu bieżącej komunikacji,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office i Windows 10.

Dodatkowy atut:

 • doświadczenie w przygotowywaniu ofert/wniosków w obszarze edukacji i/lub rynku pracy,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych.

Oferujemy:

 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę,
 • elastycznośći samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań,
 • pracę w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,
 • współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach,
 • możliwość rozwoju i awansu.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 6500.00 zł brutto (z możliwością wzrostu wynagrodzenia przy bardzo dobrej ocenie pracy),
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikowanie do 19.01.2020 r. przesyłając CV i list motywacyjny.

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na pierwszy etap rekrutacji, czyli  rozmowy rekrutacyjne w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Kolejnym etapem procesu rekrutacyjnego będzie przygotowanie przez kandydatów pisemnego zadania polegającego na wyszukaniu i analizie informacji o określonych konkursach lub przetargach. Objętość pracy – ok.1,5 strony A4.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Apply Online

Apply for this Job