This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów w Instytucie Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 10 Jul 2019

Job Description

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów w Instytucie Badań Edukacyjnych

Główne obowiązki:

 • planowanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem i składaniem ofert przetargowych/konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty na projekty krajowe
  i międzynarodowe,
 • przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy
  z ekspertami z danego obszaru); oferty i wnioski są najczęściej składane w ramach takich programów jak: Twinning, EuropeAid, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.,
 • monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych,
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (w języku angielskim) oraz prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach,
 • aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania
  w różnych obszarach działalności Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów międzynarodowych,
 • znajomość krajowych i międzynarodowych programów (np. Twinning, EuropeAid, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.) współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawowych zasad ich realizacji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie,
 • proaktywność i umiejętność szukania rozwiązań,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzane zadania i samodzielność w ich realizacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji prac grupy osób (szczególnie umiejętność zaplanowania procesu przygotowania oferty/wniosku, nadzorowanie zgodności prac
  z harmonogramem i rozdzielanie zadań),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów,
 • łatwość w nawiązywaniu współpracy i prowadzeniu bieżącej komunikacji,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office.

Dodatkowy atut:

 • doświadczenie w przygotowywaniu ofert/wniosków w obszarze edukacji i/lub rynku pracy,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych.

Oferujemy:

 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę,
 • elastycznośći samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań,
 • pracę w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,
 • współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach,
 • możliwość rozwoju i awansu.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 6500.00 zł brutto (z możliwością wzrostu wynagrodzenia przy bardzo dobrej ocenie pracy),
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 28.07.2019 aplikacji (cv i lm)

Apply Online

Apply for this Job