This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów

Instytut Badań Edukacyjnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 22 May 2019

Job Description

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów

Główne obowiązki:

● inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (w języku angielskim) oraz prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach,

● monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych,

● aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania, a także przedsięwzięć w różnych obszarach działalności Instytutu Badań Edukacyjnych (konkursy i przetargi polskie, zagraniczne, unijne itp.),

● planowanie, koordynacja, nadzór i wykonywanie prac związanych
z przygotowywaniem i składaniem ofert przetargowych lub konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty,

● przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy z ekspertami z danego obszaru); oferty i wnioski są najczęściej składane w ramach takich programów jak: Twinning, EuropeAid, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.

Wymagania:

● co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów międzynarodowych,

● znajomość krajowych i międzynarodowych programów (np.Twinning, EuropeAid,
PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.) współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawowych zasad ich realizacji,

● znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie,

● znajomość problematyki edukacji w Polsce,

● proaktywność i umiejętność wyszukiwania informacji,

● odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań,

● bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji prac grupy osób (w tym planowanie, nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem, rozdzielanie zadań,)

● umiejętność analitycznego myślenia,

● łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów,

● komunikatywność i otwartość,

● praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office.

Dodatkowy atut:

● doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych.

Oferujemy:

● pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę,

● elastyczność i samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań,

● pracę w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,

● współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach,

● możliwość rozwoju i awansu.

Warunki zatrudnienia:

● wynagrodzenie zasadnicze: 6500.00 zł brutto (z możliwością wzrostu wynagrodzenia przy bardzo dobrej ocenie pracy),

● możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,

● zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,

● pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 29.05.2019 na adres: rekrutacja@ibe.edu.pl

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref.: IBE/ZRP/201/SRP/1005/BIP

Apply Online

Apply for this Job