This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Główny Specjalista ds. badań i analiz

Instytut Badań Edukacyjnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 5 Dec 2018

Job Description

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Główny Specjalista ds. badań i analiz

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą:

 • Prowadzenie prac koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu walidacji efektów uczenia się, w tym metod i narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży.
 • Sporządzanie raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy zespołu.
 • Odpowiedzialność za gromadzenie i analizę informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą.
 • Projektowanie badań (m.in. eksploracyjnych i pilotażowych) oraz opieka merytoryczna nad realizacją badania, prowadzenie analiz danych zastanych, analiza raportów z przeprowadzonych badań i analiz.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz organizacja wizyt studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji.
 • Opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami usług zleconych.
 • Sporządzanie i pilnowanie przepływu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.
 • Samodzielne wsparcie zespołu odpowiedzialnego za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu w zakresie walidacji.
 • Wsparcie zespołów realizujących działania polegające na bezpośredniej współpracy z interesariuszami ZSK w zakresie walidacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne,
 • mile widziana znajomość tematyki związanej z doradztwem zawodowym wynikająca z doświadczenia zawodowego w prowadzeniu doradztwa lub w prowadzeniu badań dotyczących tej tematyki,
 • znajomość metodologii badań społecznych,
 • dwa lata doświadczenia zawodowego w planowaniu i organizacji badań,
 • doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami w obszarze edukacji lub rynku pracy np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz,
 • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
 • znajomość języka angielskiego – min. poziom B2,
 • umiejętności analityczne, w tym umiejętność analizy danych ilościowych i jakościowych,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów do ilościowej i jakościowej analizy danych,
 • umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność,
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Dodatkowe atuty:

 • wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • doświadczenie w moderowanie wywiadów jakościowych (IDI/FGI) i przygotowywaniu transkrypcji z badań.
Apply Online

Apply for this Job