This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz – badacz ilościowy ze znajomością R

Instytut Badań Edukacyjnych tymczasowa/ interim  Anywhere 25 Feb 2019

Job Description

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz – badacz ilościowy ze znajomością R

Główne obowiązki:

 • weryfikowanie poprawności kodu i skryptów R,
 • weryfikowanie jakości danych zawartych w bazach danych,
 • samodzielne prowadzenie analiz statystycznych,
 • praca na danych ilościowych zebranych w badaniach właściwości psychometrycznych narzędzia diagnostycznego,
 • tworzenie raportów z przeprowadzonych analiz,
 • monitorowanie przebiegu badań właściwości psychometrycznych narzędzia,
 • weryfikowanie dokumentacji badawczej,
 • wspieranie zespołu w zakresie współpracy z wykonawcą innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji kompetencji społecznych,
 • gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk
  i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą (desk research),
 • współpraca z innymi zadaniami projektu, w tym wsparcie merytoryczne w zakresie walidacji efektów uczenia się.

Wymagania:

 • umiejętności analityczne potwierdzone min. rocznym doświadczeniem w pracy analityczno-badawczej (w tym szukanie, selekcjonowanie i prezentowanie informacji, tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych formułowanie wniosków
  i rekomendacji),
 • minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze analiz statystycznych,
 • znajomość języka R,
 • znajomość pakietu statystycznego SPSS oraz R Studio,
 • umiejętność przeprowadzenia analiz typu SEM, analiz czynnikowych,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność przeprowadzenia analiz IRT oraz PLMS-PM,
 • gotowość do uczenia się nowych metod analiz,
 • wiedza z min. 1 obszaru spośród następujących 4 obszarów:
 1. polityka na rzecz uczenia się przez całe życie i mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach Unii Europejskiej),
 2. walidacja uczenia się poza formalnego i nieformalnego w rozumieniu ustawy o ZSK, kluczowych dokumentów wydanych przez organy Unii Europejskiej i podlegające im instytucje  oraz zagranicznych systemów walidacji (w tym podstawowe rodzaje walidacji, jej możliwe cele, zakres, rezultaty, grupy odbiorców, metody i narzędzia);
 3. zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji w rozumieniu ustawy o ZSK oraz innych norm europejskich i międzynarodowych;
 4. stosowanie języka efektów uczenia się, m.in. w celu opisywania kwalifikacji rynkowych w rozumieniu zgodnym z ustawą o ZSK.
 • umiejętność współpracy wewnątrz zespołu projektowego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • podstawowa wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (bierna znajomość języka umożliwianie czytanie tekstów specjalistycznych z obszaru analizy danych).

Oferujemy:

 • uczestniczenie w pracach nad pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce – innowacyjnym narzędziem do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych: zarządzania sobą w czasie, myślenia krytycznego, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • udział w ciekawych projektach badawczych z dziedziny polityki edukacyjnej, a w tym w doskonaleniu ich założeń i unikatowej możliwości uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
 • zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019r.
  z możliwością przedłużenia na kolejne projekty,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 5 520 zł brutto z możliwością awansu na stanowisko głównego specjalisty
  i wynagrodzeniem zasadniczym 6 100 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 10.03.2019 klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o wpisanie w tytule Nr ref.: ZSK2/Z4/191/SBA_R/2102/BIP

Apply Online

Apply for this Job