This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz – Regionalny Doradca i Promotor Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 12 Apr 2019

Job Description

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz – Regionalny Doradca i Promotor Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ZSK

Główne obowiązki:

 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z kluczowymi lokalnymi odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionie tj. np. z administracji samorządowej, urzędów, NGO, pracodawców, organizacji branżowych, uczelni, instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i edukacyjnych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionach, m.in. poprzez spotkania z nimi na terenie województwa oraz działania w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy jakiej potrzebują nt. ZSK,
 • aktywne, przekonujące i skuteczne zapraszanie do współpracy, udziału w konferencjach, korzystania z doradztwa,
 • pozyskiwanie potrzeb informacyjnych od potencjalnych odbiorców ZSK i interesariuszy (ankiety, wywiady, seminaria) i ich analiza pod kątem sformułowania zakresu doradztwa,
 • usługi doradcze z obszaru tworzenia i wdrożenia ZSK (wyjaśnianie zasad działania i ról podmiotów uczestniczących, przekazywanie korzyści, przygotowanie do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzących walidację),
 • współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu seminariów oraz konferencji,
 • przygotowanie sprawozdań z działalności w regionie w odniesieniu do planowanych celów i zadań zgodnie z obowiązującymi w IBE zasadami,
 • udział w sieci współpracy pomiędzy doradcami-promotorami w regionach w zakresie wspierania, wymiany doświadczeń, planowania działań na rzecz wdrażania ZSK.

Wymagania:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji np. urzędów, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących, w woj. warmińsko-mazurskim,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 letnie, mile widziane w sektorze edukacji i/lub szkoleń,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów, spotkań, eventów,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów)
  i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu,
 • umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji
  rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze poza formalnej edukacji itp.,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • wykształcenie wyższe,
 • kurs zarządzania zmianą i projektami – mile widziany.
Apply Online

Apply for this Job