This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Bada艅 Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. bada艅 i analiz

Instytut Bada艅 Edukacyjnych 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 30 Jan 2019

Job Description

Instytut Bada艅 Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. bada艅 i analiz

wsparcie instytucji certyfikuj膮cych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)

G艂贸wne obowi膮zki

Wykonywanie zada艅 w聽obszarze wsparcia podmiot贸w przygotowuj膮cych si臋 do pe艂nienia roli instytucji certyfikuj膮cej w聽Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak:

 • Bie偶膮ca wsp贸艂praca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in. udzia艂 w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwi膮za艅 i metod funkcjonuj膮cych w poszczeg贸lnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotycz膮ce za艂o偶e艅 systemu i zapis贸w ustawy o ZSK, itd.
 • Wsp贸艂tworzenie raport贸w, publikacji i materia艂贸w wspieraj膮cych interesariuszy ZSK, w tym materia艂贸w informacyjnych i szkoleniowych.
 • Wsparcie merytoryczne dzia艂a艅 nakierowanych na monitorowanie funkcjonowania ZSK, opisywanie kwalifikacji rynkowych, a tak偶e przygotowanie systemu wsparcia dla instytucji mog膮cych pe艂ni膰 funkcj臋 podmiotu zewn臋trznego zapewniania jako艣ci wobec Instytucji Certyfikuj膮cych w ZSK.
 • Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilo艣ciowych i jako艣ciowych na potrzeby efektywnej realizacji zada艅 w Projekcie, w tym przygotowywanie analiz, raport贸w i opracowa艅 dotycz膮cych walidacji efekt贸w uczenia si臋 oraz wewn臋trznego zapewniania jako艣ci nadawania kwalifikacji.
 • Opracowywanie wk艂adu merytorycznego do dokumentacji zwi膮zanej z realizacj膮 zam贸wie艅 publicznych oraz 艣cis艂a wsp贸艂praca z wykonawcami zada艅 zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz).
 • Wsp贸艂praca z zespo艂em odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultat贸w
  i produkt贸w Projektu poprzez udzia艂 w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami spo艂ecznymi (tak偶e w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).
 • Udzia艂 w krajowych i mi臋dzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotycz膮cych r贸偶nych aspekt贸w funkcjonowania systemu kwalifikacji,
  w szczeg贸lno艣ci walidacji efekt贸w uczenia si臋 i wewn臋trznego zapewniania jako艣ci procesu nadawania kwalifikacji.

Wymagania

 • Wykszta艂cenie wy偶sze 鈥 preferowane nauki humanistyczne, spo艂eczne lub ekonomiczne.
 • Minimum 2-letnie do艣wiadczenie w pracy analitycznej lub wdro偶eniowej.
 • Wysokie zdolno艣ci interpersonalne: umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy wewn膮trz zespo艂u oraz umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy z podmiotami zewn臋trznymi, w tym swobodnego wyg艂aszania prezentacji i聽prowadzenia spotka艅.
 • Umiej臋tno艣膰 swobodnego pos艂ugiwania si臋 s艂owem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekst贸w tj. ekspertyzy, raporty, materia艂y informacyjne.
 • Wiedza nt. przynajmniej jednego spo艣r贸d wymienionych obszar贸w:
 1. relacje mi臋dzy systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i poda偶 na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji maj膮ce na celu pog艂臋bienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji, a trendy globalne i europejskie),
 2. edukacja pozaformalna i uczenie si臋 nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten spos贸b (w tym kompetencji spo艂ecznych),
 3. idea uczenia si臋 przez ca艂e 偶ycie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdra偶ane w ramach UE),
 4. doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;
 • Dobra znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego (na poziomie co najmniej B1/B2);
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialno艣膰, asertywno艣膰, rzetelno艣膰.

Dodatkowym atutem b臋d膮:

 • Znajomo艣膰 g艂贸wnych za艂o偶e艅 Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapis贸w ustawy o ZSK.
 • Do艣wiadczenie w realizacji projekt贸w badawczych i/lub wdro偶eniowych
  w obszarze edukacji lub rynku pracy;
 • Do艣wiadczenie we wsp贸艂pracy z r贸偶nego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarz膮dowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/bada艅/analiz;
 • Do艣wiadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminari贸w, warsztat贸w, szkole艅.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu 鈥撀umowa na zast臋pstwo do 10.2019聽z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia
 • Wynagrodzenie:聽5 520.00聽z艂 brutto
 • Udzia艂 w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym
  w doskonaleniu ich za艂o偶e艅, unikatowa mo偶liwo艣膰 uczestniczenia w tworzeniu rozwi膮za艅 edukacyjnych.
 • Prac臋 w otwartym i ch臋tnie dziel膮cym si臋 wiedz膮 Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielno艣ci dzia艂ania w odniesieniu do za艂o偶e艅 projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesy艂anie聽CV i listu motywacyjnego w terminie聽do 11.02.2019聽klikaj膮c w przycisk aplikowania.

Prosimy o wpisanie w tytule聽Nr ref.: ZSK3/Z3/SBA_IC/181/2801/P

Apply Online

Apply for this Job