This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pracownika w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 1 Aug 2019

Job Description

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pracownika w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu

Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie i prowadzenie wydarzeń promocyjnych
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań marketingowych
 • Tworzenie materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu
 • Odpowiedzialność za wizerunek wewnątrz i na zewnątrz ICZMP
 • Wspieranie członków zespołu w prowadzonych działaniach marketingowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Kreatywność i bardzo dobre zdolności komunikacyjne
 • Odpowiedzialność, obowiązkowość
 • Umiejętność biegłego posługiwania się mediami społecznościowymi (Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube)
 • Doświadczenie z zakresu administracji będzie dodatkowym atutem
 • Dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Cv
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Budynek Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
Apply Online

Apply for this Job