This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w zakresie gospodarki odpadami

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 21 Nov 2018

Job Description

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w zakresie gospodarki odpadami

Zakres obowiązków: 

 • nadzorowanie merytorycznych zagadnień z zakresu sprawozdawczości i systemów związanych z gospodarką odpadami,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizowanych zadań,
 • nadzorowanie zagadnień z zakresu sprawozdawczości środowiskowej dot. gospodarki odpadami,
 • prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych związanych z realizowanymi zadaniami.

Wymagania:

 • kierunkowe wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe związane z tematyką ochrony środowiska minimum 5 lat, w tym doświadczenie w realizacji spraw wynikających z ustawy o odpadach i sprawozdawczości środowiskowej w zakresie gospodarki odpadami,
 • bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności zagadnień z zakresu gospodarki odpadami, ewidencji i sprawozdawczości środowiskowej w zakresie gospodarki odpadami,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się,
 • kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • obsługa komputera – pakietu MS Office.

Mile widziane: 

 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zakresie nadzorowania projektów,
 • znajomość systemów informatycznych związanych ze sprawozdawczością środowiskową w szczególności z zakresu objętego gospodarką odpadami,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym systemów związanych z tematyką ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

64 total views, 1 today Print Job