This job listing has expired and may no longer be relevant!

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU zatrudni osobę na stanowisko: Starszy Specjalista w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej

Instytut Pamięci Narodowej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 8 Feb 2019

Job Description

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU zatrudni osobę na stanowisko: Starszy Specjalista w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Monitoring mediów zagranicznych w zakresie działalności IPN;
 2. Informowanie zagranicznej opinii publicznej o najnowszych wynikach badań z zakresu historii Polski;
 3. Przygotowywanie materiałów dla prasy zagranicznej dotyczących najnowszej historii Polski;
 4. Przygotowania we współpracy z dyrektorami biur podległych Prezesowi IPN oraz Dyrektorem Generalnym IPN informacji dla kierownictwa IPN nt. dyskusji w zakresie polityki historycznej prowadzonej przez inne państwa i organizacje międzynarodowe;
 5. Obsługa kontaktów międzynarodowych i wizyt zagranicznych kierownictwa IPN oraz wizyt gości IPN przebywających w Polsce;
 6. Koordynacja umów o współpracy międzynarodowej zawieranych przez IPN;
 7. Monitorowanie działalności instytucji partnerskich IPN oraz spraw będących przedmiotem zadania IPN za granicą;
 8. Współpraca z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi akredytowanymi w RP, zagranicznymi podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz organami administracji publicznej innych państw;
 9. Przygotowywanie tłumaczeń oraz pism w językach obcych na potrzeby kierownictwa IPN;
 10. Redagowanie wersji angielskiej serwisów internetowych IPN.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1-C2
 3. Udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 będzie dodatkowym atutem
 4. Wysoki poziom kultury językowej i osobistej
 5. Znajomość historii najnowszej
 6. Znajomość pakietu MS Office
 7. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodartkowym atutem

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie dokumentów drogą elektronicznądo dn. 22 lutego 2019 roku.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Apply Online

Apply for this Job