Please register to apply for this job.

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Biura Komunikacji

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 12 Apr 2019

Job Description

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Biura Komunikacji

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za:

 • Organizację i kierowanie pracą Biura Komunikacji
 • Przygotowanie strategii komunikacyjnej KPK PB UE i jej realizację
 • Wsparcie realizacji przygotowania portali dedykowanych programom ramowym UE;
 • Redagowanie polskiej i angielskiej strony internetowej dedykowanej programom ramowym UE. Prowadzenie kampanii komunikacyjnych w mediach społecznościowych;
 • Realizacja materiałów multimedialnych, filmów video do mediów społecznościowych
 • Przygotowywanie komunikatów na strony internetowe, wpisów w mediach społecznościowych, newsletterze;
 • Kontakty z mediami i organizacje spotkań prasowych;
 • Udział w dedykowanych krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach
  i spotkaniach;
 • Wyszukiwanie informacji powiązanych z działalnością informacyjną KPK
  i korzystanie z nich w planowaniu i realizacji działań komunikacyjnych. Współpracę
  z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz komunikacji i upowszechniania informacji na temat programów ramowych UE;
 • Organizację i promocję webinariów poświęconych zagadnieniom związanym
  z programami ramowymi UE;
 • Wsparcie komunikacji w projektach europejskich;
 • Współpracę z partnerami i firmami zewnętrznymi m.in.: w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 • Przygotowanie podstawowych materiałów graficznych, znajomość programu Illustrator.

 Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo, polonistyka, anglistyka, lingwistyka stosowana, komunikacja społeczna; public relations, marketing
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Dobra znajomość zasad redagowania stron internetowych;
 • Umiejętność szybkiego redagowania treści w języku polskim i angielskim;
 • Znajomość wykorzystania mediów społecznościowych;
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym;
 • Umiejętność pracy w zespole i budowania relacji;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia;
 • Dbanie o jakość i terminowość realizacji powierzonych obowiązków;
 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość, umiejętność budowania relacji w organizacji oraz na zewnątrz organizacji
 • Punktualność, obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dbanie o dobry wizerunek organizacji i zespołu
 • Kreatywność
 • Umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej;
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego;
 • Doświadczenie w zarządzaniu.
10 total views, 3 today Print Job