This job listing has expired and may no longer be relevant!

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w obszarze Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 5 Apr 2019

Job Description

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w obszarze Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

OBOWIĄZKI

 • Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP, Europejska Rada ds. Innowacyjności oraz Dostęp
  do Finansowania Ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs);
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów
  w Programie H2020;
 • Gromadzenie i opracowywanie informacji zgodnie z przypisanym obszarem Programu H2020
  na potrzeby prezentacji, publikacji, konsultacji, ekspertyz oraz materiałów informacyjnych
  i promocyjnych;
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie obszarów Programu Horyzont 2020 poprzez: gotowość do podróży służbowych; udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach
  i spotkaniach; udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne; analizę publikacji;
 • Wyszukiwanie i docieranie do innowacyjnych firm z potencjałem  do składania wniosków
  w ramach programu Horyzont 2020.
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
  • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
  • analizę publikacji,
 • Organizacja konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
 • Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych,
 • Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów,
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych,
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.
 • Realizacja projektów krajowych dedykowanych przedsiębiorstwom;
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie aspektów związanych z innowacyjnością dla przedsiębiorstw;
 • Bieżące uzupełnianie wiedzy w zakresie programów krajowych (programów operacyjnych);
 • W zakresie realizacji projektów: nadzór nad realizacja harmonogramu, współpraca oraz stała korespondencja z zespołem projektowym, gromadzenie i archiwizacja dokumentów oraz raportów, dbanie o prawidłowe opisanie dokumentów zgonie z kategoriami kosztów ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomoc w organizacji warsztatów oraz spotkań projektowych, pomoc w przygotowywaniu raportów merytorycznych oraz finansowych, pomoc w przygotowywaniu raportów merytorycznych oraz finansowych pomoc w wyszukiwaniu przedsiębiorstw spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej,
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

OFERUJEMY

 • ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach;
 • udział w projektach krajowych i międzynarodowych;
 • umowę o pracę na czas określony
Apply Online

Apply for this Job