This job listing has expired and may no longer be relevant!

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW poszukuje osoby na stanowisko: Zastępca dyrektora ds. naukowych

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 22 May 2019

Job Description

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW poszukuje osoby na stanowisko: Zastępca dyrektora ds. naukowych

Zakres zadań:

 • nadzór merytoryczny nad planowaniem i realizacją badań naukowych
 • prowadzenie wspólnie z Radą Naukową oceny aktywności kadry naukowej Instytutu
 • koordynacja merytoryczna współpracy naukowej z instytucjami krajowymi i  zagranicznymi
 • inne zadania powierzone przez dyrektora Instytutu wynikające z potrzeb i organizacji naukowej i badawczo-rozwojowej pracy Instytutu.

Osoba chcąca ubiegać się o to stanowisko powinna:

 • posiadać stopień naukowy dr habilitowanego lub tytuł naukowy profesora
 • posiadać w dorobku przynajmniej 6 publikacji naukowych z zakresu dyscyplin: geografia i gospodarka przestrzennej i/lub urbanistyka w tym min. 3 w zagranicznych czasopismach naukowych
 • znać język angielski
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi,  w tym międzynarodowymi

Z zatrudnieniem w Instytucie będzie wiązała się konieczność podpisania:

 • umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie naukowej: geografia i gospodarka przestrzenna lub architektura i urbanistyka
 • oświadczenie upoważniające IRMiR do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia na stanowisku naukowym profesora IRMiR
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy poprzedzoną okresem próbnym
 • dodatkową opiekę medyczną – częściowo odpłatną
 • pakiet sportowy – częściowo odpłatny

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • wykaz dorobku naukowo-badawczego w tym: publikacji naukowych, prac niepublikowanych, staży naukowych i zawodowych, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych,
Apply Online

Apply for this Job